Dosya 25 MART 2012 / 15:26

Kamu teknoloji yatırımlarında öncü

Kamu kurumlarının teknolojiye yapmış oldukları ve yapacakları yatırımlar sektör temsilcilerine göre hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son yıllarda, vatandaşların birçok kamu hizmetini internet üzerinden, kesintisiz ve daha hızlı şekilde alabilmesi için ciddi yatırımlar gerçekleştirildiği belirtilirken yatırımların amacına ulaşması için de kamu kurumlarının bütünleşik çalışmasının en büyük ihtiyaç olarak ortaya çıktığına dikkat çekiliyor. 4S Teknoloji Çözümleri Grubu Teknik Lideri Serdar Zeybek de, aynı görüşü taşıyanlar arasında. turkiye.gov.tr üzerinden verilen e-Devlet erişiminin, kamudaki bazı hizmetlerin tek noktadan ulaşılabilmesini sağladığını belirten Zeybek, bu süreçte uygulama geliştirme süreçlerindeki sıkıntılara da dikkat çekerek ”Diğer noktadan bu yatırımlarla ilgili bir eleştiri olarak ise, uygulama geliştirme süreçlerindeki bazı sıkıntılardan da bahsedebiliriz. Özellikle bu uygulamalar geliştirilirken belirli standartlara uyumluluk konusundaki çabanın bazen yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. (Örn. ISO, ITIL, CoBIT vb.). Birde kurumların veri paylaşımı konusundaki çabalarının da artması gerektiğini belirtebiliriz” diye konuştu.
ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman da, kamu kurumlarının teknolojiye bakışı konusunda benzer düşünceyi paylaşanlardan. Türkiye’de kamu kurumlarının teknolojiye olan yaklaşımları da son yıllarda değiştiğini belirten Karaman, “Özellikle kurumların kendi iç işleyişlerinde BT sistemleri üzerine kurdukları yapılar, hizmet alan vatandaşların taleplerine çok kısa sürede yanıt verebilecek bir hale gelmiştir. Ayrıca kurumlar arası bütünleştirme olanaklarının sağlanmış olması vatandaşların farklı birimlerden alacağı bilgilere tek bir noktadan erişimlerini sağlamıştır” dedi.

Kamu yatırımları 2002 yılından itibaren 4 kat büyüme gösterdi
Kamu kurumlarının teknolojiye yaptıkları yatırımın artarak devam ettiğini belirten BI Technology Genel Müdür Yardımcısı Müjde Işım da, 2002 yılında 500 milyon TL civarında olan yatırımların, 2011 yılında 2 milyar TL’yi aşmış durumda olduğuna dikkat çekti. 2002 yılından itibaren bu yatırımların yaklaşık 4 kat büyüme kaydettiğini dile getiren Işım, şöyle konuştu: “Bu yatırımların en büyük kısmı eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait bilgi teknolojileri projelerinin yer aldığı diğer kamu hizmetleri ile ulaştırma ve haberleşme sektörü bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlarda eğitim sektöründen sonra başı çekmektedir.Çok sayıda e-devlet hizmeti vatandaşın kullanımına açılmış, bütünleşik  hizmet sunumunda örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü kuşkusuz daha yıllar boyu devam edecek bir süreç olmakla birlikte, bu alanda çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir.”

Teknoloji liderliği artık kamu sektöründe
Kamu kurumlarının, her sektör gibi içinde bulunduğumuz dönemde oldukça büyük bir değişim geçirdiğini belirten Karel Kamu Sektörü Satış Direktörü Jale Modalı’ya göre bu gelişmenin en önemli faktörü ise internet ve sosyal medya. Teknoloji yatırımlarının iş yapış şekillerine ve verimliliğe katkıları da görüldükçe, yatırım yapmamanın daha masraflı bir hal almaya başladığını ifade eden Modalı, “Tüm bu değişimlere kolaylıkla ayak uyduran kamu, teknolojiye en çok yatırım yapan sektörlerden biri haline gelmiştir. Bundan 10 yıl öncesine kadar teknoloji liderliği özel sektörde iken, günümüzde kamu sektörü, teknoloji liderliğini üzerine almış durumda” değerlendirmesinde bulundu. KoçSistem Ankara Bölge Direktörü Birol Tolu da, kamu kurumları teknolojiyi öncelikle vatandaşa hizmet ulaştırma aracı olarak kullansa da donanım ve yazılım tedariğinde de teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Kamu yararına olan projelerin sayısında artış yaşanmakta, bu artış iş sürekliliği ve veri madenciliği konularını da gündeme getirmekte” yorumunda bulundu.

Doğru teknoloji yatırımları ile kontrol edilebilirlik artıyor
Netcad Kamu Grup Yöneticisi Metin Şap’a göre de büyüme ile birlikte kurum kaynaklarının yönetilmesinin zor olduğu inanışını artık geride bırakılmış durumda. Kamu iş süreçlerinde mevcut kaynakların büyüme ile birlikte kontrol edilebilirliği, uygulanabilirliği, raporlanabilirliği ve sürdürülebilirliği artık doğru yapılan teknoloji yatırımları ile daha kolay gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Şap, “Bu bir dönem birçokları için hayal gibiydi ancak günümüzde bir gerçeğe dönüştü. E- dönüşüm kapsamında yapılan doğru teknoloji yaklaşımları ve yatırımları kaynak kullanımı verimliliğini artırmakta, hizmet kalitesini yükselmekte ve karar verme süreçlerini hızlandırmakta” diye konuştu. Oracle Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana da, gelinen noktada birçok kamu kurumunun özel kurumların bile ilerisinde olduğu görüşünde. Diğer sektörlerde olduğu gibi, kamu kurumlarının da son teknolojiyi çok yakından takip ettiğini belirten Şatana, “Kamu kurumları da kaynakları etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere yatırımlar konusunda ince eleyip sık dokuyorlar” diye konuştu.

Son yıllarda kamunun teknoloji yatırımları Avrupa standartlarını yakaladı
Webroot Security Teknoloji Danışmanı Sedat Çolak’a göre de son birkaç yılda kamu kurumlarının teknoloji yatırımları Avrupa standartlarını yakalamaya başladı. Henüz ortamlardaki son kullanıcılara yönelik değişiklikler göze batmasa bile sunucu ve özellikle güvenlik platformlarında ciddi büyüklükte yatırımlar yapıldığını belirtti.

Farklı alanlarda pek çok proje yürüyor
Kamuda, finansal sektörde bankalarda, emniyetle, sağlık bakanlığıyla pek çok proje olduğunu belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, kamu hizmetlerine tek noktadan erişim olanağı sağlayan e-devlet uygulaması olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün artık e-devlet sayesinde SGK hizmet dökümünden, adliyelerdeki davalarla ilgili bilgi almaya, işsizlik ödeneği başvurusu ve takibinden Milli Eğitim Bakanlığı sınav yeri ve sonuçlarına ulaşmaya kadar pek çok vatandaşlık işlemi internetten yapılabiliyor. 2008’de açılan “e-devlet kapısı”ndan geçenlerin sayısı bugün itibarıyla 12 milyonu aşmış durumda. Turkcell aboneleri bu hizmetten Turkcell Mobil İmza kullanarak hem kolay hem güvenli hem de ekonomik şekilde faydalanabiliyorlar. Turkcell olarak halkın belediyelere, belediyelerin de halka çok daha rahat ulaşabilmesi, belediyecilik hizmetlerinde etkinliğin artırılması, altyapıda kalite ve tanıtımda verimlilik konularına odaklandık ve belediyelere özel çözümler geliştirdik. Halen ülke çapında pek çok il ve ilçe belediyesinde Turkcell çözümleri kullanılıyor ve kamuda teknoloji kullanımı konusunda önemli adımlar atılıyor. Aynı şekilde pek çok kamu kurumuyla da işbirliklerimiz sürüyor. Örneğin Adalet Bakanlığı ile yapılan SMS projesi ile, 4060 kısa numarası üzerinden çalışan UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) SMS servisine abone olan tüm kullanıcılar tüm dava dosyalarını ve haklarında açılan davaları artık cep telefonlarından öğrenebiliyor. Adalet Bakanlığı ile yapılan çalışma sonrası TC kimlik numaralarını yazıp 4060’a gönderen aboneler sisteme kayıt oluyor ve bu aşamadan sonra her türlü dava bilgileri ceplerine geliyor. Yine TEDAŞ abonelerine fatura tutarı, son ödeme tarihi, fatura ödendi/ödenmedi bilgisi, ödenmeyen fatura nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı SMS gönderimi gidiyor. İSKİ ile yaptığımız işbirliği ile de önümüzdeki günlerde, İSKİ aboneleri sözleşme başvuru, değişiklik gibi abonelik işlemlerini mobil imza ile internet ortamından güvenli ve yasal olarak yapabilecek.”

Metin EskiciogluKamu kurumlarında teknoloji yatırımlarını altı sebep yönlendiriyor

IBM Türk Ankara Bölge Müdürü Metin Eskicioğlu’nun sonuçlarına dikkat çektiği bir araştırma, kamu kurumlarının teknoloji ve yatırımlarını yönlendirdikleri altı sebebi ortaya koyuyor. Eskicioğlu, IBM İş Değeri Enstitüsü, “Devlet 2020” (Government 2020) adlı raporun devletlerin ve kamu kurumlarının Akıllı Dünya vizyonunu ve yöntemlerini benimsemelerine neden olan, teknolojilerini ve yatırımlarını yönlendiren 6 sebebi sıralayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Değişen demografik özellikler, hızlanan küreselleşme, artan çevre sorunları, gelişen sosyal ilişkiler, kararlılığa ve düzene karşı artan tehditler, teknolojinin artan etkisi. Bu konjonktürde, dünyada kamu kurumlarının  yatırımları artarak devam ediyor. Bu yatırımlar Türkiye’de de Kamu Güvenliği, Sosyal Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Ulaşım gibi temel alanlarda ve e-devlet yapısı içinde gelişen diğer ihtiyaçlara yanıt vermek için sürdürülüyor. Bunun yanında yerel yönetimler konusunda da yatırımların planlanması, Akıllı Dünya çözümlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Hızla şehirlere doğru kayan dünya nüfusu şehirlerin temel sistemlerini kırılma noktasına getiriyor. Dolayısıyla da ulaşım, sağlık hizmeti, eğitim, kamu düzeni ve güvenliği, enerji ve su gibi çeşitli hizmetler sunan şehir altyapıları; artan nüfusun ihtiyaçlarına akıllıca cevap verebilecek ve bunları sezebilecek yeni bilgi ve teknolojiler üzerine dayanmalı.”

Mehmet DoganyigitYatırımlarda uzun dönemli planlama yapılması önemli

Kamu kurumlarımızın son yıllarda yaptığı teknoloji yatırımlarının ülkenin teknolojik olgunluğunun yükselmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Proline İcra Kurulu Başkanı ve şirket CEO’su Mehmet Doğanyiğit, “Önümüzdeki dönemde yapılacak teknolojik yatırımlarının kısa dönemli olmayıp mevcut teknolojilerin yeni teknolojilere kolay uyum sağlayabileceği uzun dönemli planlamalarla yapılmasının, projelere yüksek teknoloji ve büyük hacimli yatırımlarla başlanmayıp pilot uygulamalardan sonra yatırımlarda gerekli olan kademeli büyümeler öngörülmesinin daha anlamlı, etkin ve ekonomik çözümler olacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Tugan AvcogluKamu kurumları  bilişim güvenliğini sağlayacak sistemlere yönelecek

Kamu kurumlarının son on seneye göre teknoloji içerikli yatırımlara ayırdığı bütçenin oldukça yükseldiğinin görüldüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Endersys Ankara Şube Müdürü Tuğan Avcıoğlu, bundaki en temel nedenin ise kamu kurumlarının kağıt üstüne kurulu hantal yapısının bilgi işlem tabanlı sistemlere doğru kayması olduğunu belirtti. Bu sistemlerin oluşturulması için sisteme bilginin girilmesi ve halkın sisteme kolay ulaşabilmesi gerektiğini ifade eden Avcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: ”Özel ve önemli bilgilerin saklandığı bu sistemlerin de güvenli bir şekilde korunması gerekmektedir. Bu bağlamda kamu kurumları yenilikçi bilişim güvenliğini sağlayacak sistemlere yönelmek zorunda kalmaktadır. Bu doğrultuda da yeni dönemde büyüyen dünyamızda bilgiye kolay ulaşılabilmesi, bazı açıklıkları ve zafiyetleri oluşturacağından kamu kurumları hazırlıklarını dışarıya açılan kapıları kapamaya yönelik güvenlik sistemleri üzerinde tamamlamaktadırlar. Siber dünyanın tehlikeli boyutundan en az etki ve kayıpla kurtulabilmenin altyapı çalışmasını yapmaktadırlar.”

Umit AtalayProjelendirmelerde kurumlar arası bütünleştirmeler ve standart uygunluğu önem taşıyor

Günümüzde teknoloji yatırımları, ağırlıklı olarak danışmanlık (süreç, güvenlik, yazılım geliştirme, vb.), mobil teknolojiler, maliyet avantajı sağlayan, kurumsal bellek oluşturmaya yönelik  elektronik belge yönetim sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve kurumların karar verme altyapılarını oluşturan iş zekâsı ve karar destek sistemlerine yönelik yapıldığını belirten İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yapılan projelendirmelerde kurumlar arası bütünleştirmeler önem taşımaktadır. Bütünleştirme ihtiyaçları ve hem şehirlerde, hem de kırsal kesimlerde çok sayıda çalışanıyla çeşitli hizmetler veren büyük kamu kurumlarının ihtiyaçlarıyla birlikte projelerin ölçekleri de büyümektedir. Büyük ölçekli projelerde, projelerin takvim ve kapsama uygun olarak başarıyla tamamlanmasında proje yönetimi deneyimi ve yetkinliği daha da ağırlık kazanmaktadır. Proje yönetiminde PMI metodolojisi vb. uluslararası standartlara ya da proje geliştirim süreçlerinin ISO15504 (SPICE) vb. uluslararası kalite standartlarına uygunluğu gibi kriterler, giderek kamu ihalelerinde daha çok karşımıza çıkmakta, şirketlerin proje yetkinliklerinin belgelenmesi istenilmektedir. Artık ilk yatırım maliyetlerini düşürmek için kurumlar, hizmet kiralama tarzı yöntemleri de tercih etmeye başlamışlardır.”
ETİKETLER : Sayı:864

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics