Dosya 17 OCAK 2010 / 18:00

Kamuda bilgi güvenliği projeleri artıyor

Bilgi güvenliği yatırımları kurum ve kuruluşların üzerinde yoğunlaştığı bir konu. Özel sektörde bilgi güvenliği ciddi şekilde ele alınıyor. Kamu sektörünün de özellikle son yıllarda bu konudaki yatırımlarının arttığı görülüyor. e-Devlet uygulamalarının gelişmesiyle güvenlik konusunda da yeni bir dönemin başladığı gözleniyor.
Kamu sektöründe bilgi güvenliğiyle ilgili yatırımları değerlediren Check Point Satış Müdürü Serdar Yalçın, şunları aktardı: “2009’un sonuna doğru yaşanan kayda değer gelişmelerden biri ‘E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı’nın hazırlanması ve görüşe açılması olmuştu. Bu tasarı her ne sonuç doğuracak olursa olsun bir hareketin habercisi ve büyük ölçüde bir bilinçlenmenin sonucu. Tasarının ‘İlkeler’ bölümünde geçen; kurumların sahip olduğu verinin güvenliğinden sorumlu olması, hizmet sunumunda bilgi güvenliğinin sağlanmasının esas kabul edilmesi, çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılmasının tercih edilmesi yaklaşımı, hizmetlerin mobil cihazlarla da erişilebilecek şekilde sunulması yaklaşımı, kurumların personeline uzaktan çalışma kolaylığını getirecek tedbirleri almasının öngörülmesi gibi ilkeler bilgi güvenliği yatırımları açısından çok büyük öneme sahip başlıklardır. Bu tasarının ne zaman kanunlaşacağı ve benzeri konular bir yana artık kamuda bilgi güvenliği anlayışının yerleştiğini ve hatta bu kavramın artık sindirildiğini söyleyebiliriz. Çeşitleri ve kalitesi artan hizmetler, yaygınlaştıkça ve çoğaldıkça önemi artan felaket kurtarma merkezleri, çevreci yaklaşımlar, enerji tasarrufunun gittikçe artan önemi ve sonucunda sanallaştırma teknolojilerine artan ilgi, mobilitenin erişim teknolojilerin gelişmesi ile birlikte artan kullanımı gibi çeşitli konular nedeniyle 2010 yılında kamuda çok ciddi boyutlarda bilgi güvenliği yatırımı yapılacak gibi görünüyor.”
e-Devlet uygulamaları ve e-imza
Türkiye’nin bilişim ve telekomünikasyon sektöründe çok kısa zamanda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini belirten E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “Örneğin e-devlet ve e-ticaret konuları, elektronik imzanın birçok uygulamada zorunlu hale gelmesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünü yaptığı e-devlet uygulamaları, elektronik imzanın kullanılmasıyla beraber gerçek anlamda kurumların ve vatandaşların hizmetine girmeye başlıyor. Burada hizmet kelimesini vurgulamamızın gerçek nedeni ise e-devlet uygulamalarının bugüne kadar anlaşıldığından farklı olarak aslında bir hizmet olması zorunluluğu taşımasıdır” dedi.
Bu anlamda atılan bir diğer önemli adımın ise kamu hizmetlerini elektronik ortama taşıyan e-Devlet Kapısı Projesi’nin başlatılması olduğunu vurgulayan Orhun, şu bilgileri verdi: “21 kamu kurumuna hizmetlerini elektronik ortamda verme olanağı sunan e-Devlet Kapısı Projesi’yle birlikte beş yıldır üzerinde konuşulan e-devlet dönüşüm süreci gerçek anlamda kurumların ve vatandaşın hizmetine girmeye başladı. Bilindiği üzere dileyen herkes şifre, elektronik imza ve mobil imzadan oluşan üç farklı yöntem sayesinde e-Devlet Kapısı’ndan geçebiliyor. Bu sayede, devletin vatandaşlarına sunduğu hizmetler, zaman ve yer sınırlaması getirmeden internet üzerinden yapılabiliyor. Ancak bu noktada, kamu kurumlarının hizmet verdiği tüm vatandaşların internette doğru olarak tanımlanması önkoşulu da ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle gerçek hayatta kimlik bilgilerine bakılarak yapılan denetimin yine aynı derecede güvenli olan bir şekilde internete aktarılması gerekiyor. İşte e-imza uygulaması da bu noktada devreye giriyor. e-Devlet Kapısı Projesi kapsamında elektronik ortam aracılığıyla hizmet alan vatandaşların kimliklerinin güvenilir bir şekilde doğrulanabilmesi için e-imza ve mobil imza büyük önem taşıyor. Bir başka deyişle e-imzasız e-devlet olmuyor.”
Uygulama yaygınlaşıyor
2010 yılında e-imzanın kamu işlemlerinde daha çok devreye gireceğini belirten Orhun, süreçlerin iyileştirilmesi ve çok daha güvenli hale gelmesi adına da yeni projelerin geliştirildiğine dikkat çekti. “Sanayi ve Adalet Bakanlıkları’nın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Kamu İhale Kurumu gibi önemli kurumlar da e-imzayı 2010 yılı içerisinde iş süreçleriyle bütünleştirecek. Bu sayede kamusal alanda var olan elektronik imzalı projelere yenileri eklenmiş olacak. Bunların yanı sıra yaşanan en önemli gelişmelerden biri de bu konudaki yasal hazırlık çalışmaları. Gerekli çalışmaların ve yasal süreçlerin tamamlanması halinde e-devlet uygulamalarının önündeki mevzuata dair birçok engel kaldırılacak” diyen Orhun, bu sayede elektronik devletleşme çalışmalarının önemli bir ivme kazanma şansına sahip olacağını sözlerine ekledi.
ETİKETLER : Sayı:754

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics