Dosya 21 MART 2011 / 21:49

Kamuda BT tanımı genişliyor

BT yatırımlarını büyük bir ciddiyetle sürdüren kamuda ortak ihtiyaçlar birlikte belirleniyor.

BT yönetimi artık günlük altyapı ihtiyaçlarının da ötesine taşınıyor. Eskiden kamu kurumları kendi altyapılarını ve sistemlerini kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırken günümüzde diğer kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik ilkeleri çerçevesinde vatandaş memnuniyeti odaklı ve tüm paydaşlara tasarruf sağlayabilecek güvenli sistemler üzerinde duruyor.
Bu tarz komplike çözümlerin sunulabilmesi olmazsa olmaz noktasına gelince bu alanda çalışan şirketler de birden çok disiplini bir arada barındıran çözüm ve sistemler konusunda yeni yöntemler geliştiriyor.
İnnova Kamu Çözümleri ve İş Geliştirme Yöneticisi Özcan Güler kamu kurumlarında etkin BT yönetişimi için gerekli idari yapılanmaların oluşturulması, bilişim teknolojileri süreçlerinin kullanılması ve bilişim konusuyla ilgili tüm paydaşlar arasında dinamik bir işbirliğinin bulunması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda kamu kurumlarında bugün karşılaşılan en büyük zorluklardan birinin bir taraftan BT’nin çalışmaya devam ederken diğer yandan da hizmetlerin kalitesini iyileştirmek ve sürekli değişen ihtiyaçlara daha hızlı karşılık vermek olduğunun farkında olduklarını söyleyen Güler şunları söylüyor: “Bu amaçla Türkiye’nin ilk SPICE belgeli sistem bütünleştirici olarak hizmet vermekteyiz. Kamu BT yönetimi tıpkı diğer kurumların BT yönetimleri gibi artık odaklanması gereken konuları belirlemeli ve kısıtlı kaynakla yönlendirdiği bu enerjisini bu odak noktalarına yönlendirmeli. Aslında bunlar son dönemde çok kullandığımız kavramlar; verimlilik, süreklilik, güvenlik vb. Bu yıl içerisinde bir MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) örneğimiz var. Bu örnekte olduğu gibi Kamu Kurumları bazı işlerinin yürütülmesi ve işletmesini tümüyle BT sektöründe hizmet veren bir kuruluşa ihale edebilir. Ondan bekleyeceği temel şey ise bu hizmet için beklediği servis düzeyini belirlemektir.”
Oracle Satış Direktörü Cem Şatana’ya göre kamuda iş yükünün artışı ile birlikte iş süreçlerinde BT çözümlerinin daha yoğun kullanılması ile kısa zamanda artan verimlilik elde edileceği net bir biçimde ortaya koyuluyor. Şatana, BT bölümlerinin, Kamu kurumunun iş faaliyetlerini yürüten ana bölümlere destek sağlamak amacı ve onların işlerini günümüzün teknolojileriyle daha etkin ve verimli gerçekleştirmelerini sağladığını belirtiyor.
Şatana sözlerine şunları ekliyor: “Bu yüzden, BT ile ilgili çalışmalar yapılırken ‘anlık proje’ yaklaşımıyla değil, ana iş kolu sahipleriyle koordineli ve eş güdümlü çalışarak onların taleplerinin, geleceğe yönelik hedef ve planları çerçevesinde gerek altyapı, gerekse içerik ve diğer servislerin yatırım ve yönetimi planlanmalıdır.”

Gozen_ToraDışkaynak kullanımını devreye sokulmalı

Oytek Ankara Çözüm Danışmanlığı ve Proje Yönetimi Grup Yöneticisi Gözen Tora’ya göre tüm sektörlerde olduğu gibi kamuda da üretilen ve günlük olarak kullanılan verinin işlenmesinde BT teknolojileri yoğun olarak kullanılıyor. Öyle ki BT, üzerinde tüm asli faaliyetlerin kesintisiz ve hatasız çalışacağı bir katman olarak görülüyor. Tora şu şekilde konuştu: “Kamu kurum ve kuruluşları sürekliliğe ve veri bütünlüğüne dayalı hizmetler vermektedir. Bu nedenle BT yatırımlarının başarılı olabilmesi, uzun vadeli olarak iş sürekliliğine uygun olarak planlanması, kurulacak olan yapıların yönetimi ve işletiminin yetkin personel tarafından gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak yapıların oluşturulması, yapı değişikliklerinin son kullanıcı nezdinde kabulüne ve uygulanmasına yönelik eğitimlerle birlikte devreye alınması ve tüm bu planlama ve uygulama aşamalarında gerektiğinde dış kaynak kullanımının devreye sokulabileceği esnek alım metotlarının sisteme dahil edilmesi ile mümkün olabilmektedir.”


Ruhver_Barengiİş zekâsı arka planda kalmamalı

Günümüzde kurumların en önemli sorunlarından birisinin, kendi bünyeleri içinde ya da dışında elde edilmek istenen ve sürekli artan veri kümelerinin büyüklüğü olduğunu ifade eden BI Technology Yönetici Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi, “Farklı ortamlarda verinin üretilme hızı ve miktarı o kadar artmış durumda ki, bu veri kümelerini bir araya getirerek anlamlı bilgiye dönüştürme ve stratejik kararlar sırasında kullanabilme gibi konular kurumlarda aşılması gereken önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bugün tüm kamu kurumları, saydam ve hesap verebilir bir yönetim oluşturmak amacıyla bir dizi reformlar yapmakta ve karar verme süreçlerini güçlendirmek için stratejik planlamalarla performans esaslı projeler geliştirmektedir. Bu projeler sayesinde elde edilen verilerin bilgiye dönüştürülerek kurumların stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, yürütülen faliyetlerin, projelerin ve bunların sonucunda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:813