Dosya 25 MART 2012 / 15:20

Kamuda BT yönetimi yeniden tanımlanıyor

Bilişim teknolojilerinden yararlanan kamu sektörü için BT yönetimindeki gelişmeler bu haftaki dosya sayfalarımızda.

Çok geniş kapsamlı bir tanımlama olan BT yönetimi, BT altyapısının yönetilmesinden iş süreçlerinin yönetimine, proje yönetiminden, yazılım ve servis hizmetlerinden dışkaynak kullanımına, standartlar ve denetime kadar uzanan teknolojiyle ilgili bütün evrelerin bütünleşik olarak yönetimini içine alıyor.

Bugün pek çok kurumda e-devlet kapsamında kurumsal ve vatandaş odaklı projenin yürütüldüğü kamuda bu kavram, çok daha fazla anlam kazanıyor. Devasa projelerin yönetimi için bilişim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlanan kamu sektörü için BT yönetimi de  kilit rol üstleniyor.
Çünkü; kamuda uygulanacak doğru BT yönetimi sayesinde, BT yatırımlarının kurum için değer yaratmasını güvence altına almak ve BT’den kaynaklanabilecek riskleri azaltmak olanaklı hale geliyor.  Bunun yolu da organizasyondaki rollerin veri, iş süreçleri, uygulama ve altyapılarla olan ilişkilerini net bir şekilde tanımlayabilmekten geçiyor. Kurum stratejisine uygun BT altyapıları planlamanın ve BT kaynaklarının kurumun stratejik hedefleri ile paralel kullanılmasının ilk adımları oluşturduğu bu süreçte; kurumlar arası bütünleştirme ve standartlara uygunluğun daha da önem kazanacağı belirtilirken, mobil uygulamaların içinde yer aldığı projeler, web tabanlı portal yapıları, bilgi yönetimi ve iş zekâsı projelerinin öne çıkması, bulut bilişim ve dışkaynak kullanımının artması ve performans, güvenlik ve fonksiyonelliğin ön planda olması bekleniyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:864

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics