Dosya 14 HAZİRAN 2010 / 09:22

Kamuda iş sürekliliği için BT optimizasyonu

Kamu kuruluşlarının asli amaçları vatandaşlara daha iyi hizmet vermek. Bilişim teknolojileri de, e-devlet uygulamalarında görüldüğü gibi bu amaca katkı sağlıyor. Bilişim teknolojilerine yatırımın artması kamu kuruluşlarının verimliliğe ve vatandaş memnuniyetine verdikleri önemi yanısıtıyor.
SAS Türkiye Genel
Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, ellerinde vatandaşlarla ilgili geniş çapta veri bulunan kuruluşlarda analitik uygulamaların arttığını gözlemlediklerini söylüyor.
SAP Türkiye Satış Destek Grup Yöneticisi Erdem Şekeroğlu ise 2006-2010 döneminde, e-dönüşüm Türkiye projesi içindeki eylem planlarına ve tamamlanma yüzdelerine baktıklarında, aslında resmin net olarak görülebildiğini düşünüyor. Şekeroğlu, “Özellikle kamu kurumları, BT optimizasyonu konusunda, özel sektöre oranla çok daha iyi planlanmış, yol haritaları belirli yatırımlar yapmak durumundalar. Keza krizler artık kamunun da yaptığı yatırımların takipçisi olmak zorunda kaldığını net olarak gösteriyor. Personel sayıları, endüstri kolları ve üretilen hizmet gibi birçok başlığı tek bir potada erittiğimizde, BT optimizasyonu konusunda kamu kurumlarının da aynı titizlikte yatırım yapmaları gerçeği açık olarak görülebilmekte. Bir de yatırımların, finansal geri dönüşünden ziyade, politik ve sosyal geri dönüşleri de kurum süreç ve yapısal optimizasyonların kritikliğini bir kademe daha artırmakta” şeklinde konuştu.
E-devlet yaklaşımları içerisinde devletin vatandaşa sunduğu servislerin tek elden sağlanması yönünde adımlar atıldığına ve e-devlet kapısının oluşturulması kararının bu alanda atılan en büyük adımlardan biri olduğuna değinen Oytek Ankara Çözüm Danışmanlığı ve Proje Yönetimi Grup Yöneticisi Gözen Tora, “İdari boyutta yapılan bu çalışmaların tam anlamıyla hayata geçmesi uzun vadede geçilecek olsa da teknik boyutta kurumlar bünyesinde optimizasyon yaklaşımları daha çok veri merkezi ve bunun içerisinde yer alan makine parkının konsolidasyonu, sanallaştırma araçlarının kullanımı ve buna bağlı olarak gelişen elektrik tasarrufu şeklinde yer alıyor. Ayrıca kurumlararası yazışmalarda e-imzanın devreye alınması ile süreçlerin daha hızlı işletilmesine yönelik iyileştirme çalışmaları da devam etmekte” dedi.

tayyar_bacakBenzer bileşenlerin hizmet olarak tek merkezden alınması

E-Devlet uygulamalarının da artık birbirleriyle bütünleşik çalışan uygulamalar halinde kullanılmaya başlandığını, fakat hala devlet kurumlarının içinde bilgiişlem dairelerinin kendi BT yatırımlarını kendileri yapar durumda olduğunu söyleyen ABH Genel Müdürü Tayyar Bacak, burada esas sinerjinin benzer bileşenlerin hizmet olarak tek merkezden alınmasının sağlandığında gerçekleşeceğini düşünüyor. Bacak, “Böylece BT optimizasyonu konusunda merkezi çözümler, hem teknolojinin getirdiği son yeniliklere tek elden sahip olmayı ve herkesin bunları kullanmasına olanak sağlayacak. Merkezi optimizasyon ise aynı zamanda maliyet tasarrufu getirmekte, ortaya çıkan tasarruf ile yeni uygulamaların finansmanı sağlanacak” dedi.

necip_ozyucelBT optimizasyonu gereksinimleri yaşamsal öneme sahip

Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Ürünleri Grup Yöneticisi Necip Özyücel, kamu bilişim merkezleri açısından BT optimizasyonu gereksinimleri yaşamsal bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor. Çünkü kamu yönetimi, belli sorumluluk ve yükümlülük çerçeveleri içinde milyonlarca kişiye hizmet vermek zorunda. Bunu yaparken mevcut bilgi teknolojisi altyapısının en gelişmiş donanım ve yazılımlarla desteklenmiş olmasından öte sürekliliği, güvenilirliği ve performansı işlerin sağlıklı ve süratli yapılmasının da teminatını oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda iş sürekliliği kavramının kamuaçısından birincil öneme sahip olduğunu görüyoruz.

Kamu hizmetlerinde hizmet kalitesini olumlu yönde etkileyecek

Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim, süren birçok kamu BT projesinin önemli bir optimizasyon ayağı olduğu kanısında olduklarını anlatırken, “Kamu sektörü, hizmet ağırlıklı çalışması itibarıyla iş sürekliliğine büyük bir önem veriyor. Bu açıdan zaman zaman yapılan yatırımlarla mevcut sistem altyapılarının iyileştirildiğine tanık oluyoruz. İleride çıkacak sorunları öngörme anlamında bu tür yatırımların daha da artması, kamu hizmetlerinde süreklilik sağlayacağı gibi hizmet kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:775

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics