Dosya 12 AĞUSTOS 2011 / 17:49

Kamusal alana yayılmak için herkes birlikte çalışmalı

Mobil alanda yeni teknolojilerin hızla gelişmesi kuşkusuz başta operatörler olmak üzere birçok sektörün iştahını kabartıyor ve geleceğe bakışını değiştiriyor. Ancak bu teknolojilerin gerçek birer hizmete dönüşmesi ve herkes için yararlı hale gelmesi de çok önemli. Türkiye’nin ekonomik bir büyüme içinde olmasının ve genç nüfus yapısına sahip olmasının önemine dikkat çeken SmartSoft Genel Müdürü Murat Göksenin Güzel, dünyadaki kredi kartı ve cep telefonu kullanımı rakamlarına bakıldığında bankacılık başta olmak üzere pek çok mobil çözümün geleceğinin parlak olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Bu noktada bankaların ve GSM operatörlerinin bu bütünleşme aşamasında uyumlu bir işbirliği içinde olmalarının son derece önemli olduğunu belirten Güzel, yenilikçi çözümlerin hızla yayılmasıyla birlikte bankaların ve mobil operatörlerin de başarılı projeler ürettiğini vurguladı ve ekledi: “SmartSoft artık ödeme sistemlerine ilişkin çözümleri ve yonga teknolojisi ile dünyaya teknoloji satan bir şirket konumunda. Bankalara dönük altyapı hizmetleri alanında Türkiye, şu anda dünyanın en yenilikçi pazarları arasında. NFC tarafında yapılan bütün yenilikler Türkiye’de pazarın ve bankacılık altyapısının çok ileri düzeyde olmasından kaynaklanıyor, ülkemizde rekabet ve inovasyon anlamında iyi bir altyapı  mevcut. Bu durum da hızlı ve rekabetçi olmamızı gerektiriyor ve inovasyonların ülkemizden çıkmasını sağlıyor.

“Alternatif çözümlerin önemi büyük”
NFC teknolojisi sayesinde bankacılık ve iletişim sektörlerini birbirine yakınlaştıran yeni bir platformun ortaya çıktıüını belirten Oytek Sistem Analiz Kartlı Sistemler ve Özel Projeler Grup Yöneticisi Ekrem Arbak Demirdağ, bu yeni platformdaki standartların gün geçtikçe daha da netlik kazandığını söyledi. “Mobil teknolojiler platformunda bir araya gelen farklı sektördeki şirketler arasında, ortak çalışılabilecek ve herkes için uygun bir iş ve kazanç modelinin tasarlanması gerekliliği iyi anlaşılmalı. İş ve kazanç modellerine farklı yaklaşımlar NFC ekosistemindeki şirketleri alternatif çözümler üretmeye yönlendiriyor” diyen Demirdağ, bu ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla 2011 başında Oytek Ar-Ge Merkezi’nin yeni bir projesinin TÜBİTAK TEYDEB tarafından destek gördüğünü belirtti. NFC teknolojisinin gelişmesinde, NFC destekli mobil cihazların yaygınlaşmasının da önemli rol oynadığına dikkat çeken Demirdağ, günümüzde sınırlı sayıda NFC uyumlu mobil cihaz bulunduğunu  ancak gelecekte piyasaya sunulacak ürünlerde NFC özelliğinin yaygın bir şekilde bulunacağını söyledi.

TEKNOLOJİK ALTYAPININ MALİYETLERİ ZORLAYICI
Tekimed Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Tırpançeker, mobil teknolojilerin yaygınlaşması ve bütünleşmesinin önünde ekonomik nedenlerin de yattığını düşünüyor. Hizmetlerin ve teknolojilerin hem hukuki hem de teknolojik olarak belirli bir altyapıyı şart koştuğunu vurgulayan Tırpançeker, yüksek maliyetler nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde gerekli teknolojik altyapının kurulmasının ve bunun geliştirilmesinin oldukça zor olduğunu belirtti.
Tırpançeker sorunları şu başlıklar halinde sıralıyor: “Altyapı ve teknoloji sorunlarının giderilmesi; bilişim teknolojilerinin yeterli düzeye erişmemiş olması, genişbandın ve teknoloji kullanımın yaygınlaştırılamaması, hukuki düzenlemelerin eksik olması ve/veya teknolojinin hızına uygun olarak hazırlanamaması ve bunlara ödenen ücretlerin yüksek olması.” Tırpançeker, sorunların giderilebilmesi için endüstrinin; özel sektörün, STK’ların ve hükümetin bu konuda işbirliği yapmaya hazır olmaları gerektiğini, ağların yönetimi konusunda kilit kararlar alınması ve iletişim altyapılarının hızla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Hukuksal düzenlemelere ihtiyaç var”
Mobil ödeme sistemlerinin gelişmesiyle beraber özellikle mobil ticareti de içeren elektronik ticaret hukuku ve vergilendirme ile ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getiren İnnova Finansal İşlemler Grubu İş Kolu Yöneticisi Murat Kayıhan, “Yeni Türk Ticaret Kanunu, bu anlamda düzenlemeler konusunda bir nebze de olsa ihtiyaçların giderilmesi yolunda atılmış önemli adımlardan biri” dedi ve mobil iletişim altyapısı için alternatif yöntemlerden biri olan Wimax lisansları konusunda belirsizliğin hala devam ettiğini vurguladı.

atilla_algan“Halk telefonu sadece konuşmak için kullanıyor”

Avea Ürün Pazarlama Direktörü Attila Algan, mobil bir toplum olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, katma değeri yüksek mobil içeriğe ihtiyaç duyulduğunu ve uygun şekilde sunulması halinde halkın bu tip servisleri kullandığını söyledi. “Bu nedenle kamu kurumlarının sahip oldukları içeriği, katma değeri yüksek mobil içerik olarak vatandaşlara sunmalara gerekiyor. Bu tip içerikler; sorgulama, bilgilendirme,  cep telefonu uygulamaları gibi metodlarla özellikle eğitim, sağlık, ulaştırma, kültür, turizm alanlarında olabilir” dedi.
Teknolojinin gelişmesi ve bütünleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, görsel ve işlevsel niteliği yüksek mobil devlet uygulamalar ile karşılaşacağımızı dile getiren Algan, ‘mobil devlet’ uygulamalarındaki en önemli sorunun, halkın büyük çoğunluğunun cep telefonlarını sadece bir sesli iletişim aracı olarak görmesi olduğunu vurguladı ve ekledi: “Mobil devlet uygulamalarının sayısı ve bilinirliği arttıkça, bu algının yerleşeceğine inanıyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:834

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics