Dosya 22 NİSAN 2011 / 20:48

Karadeniz ve Hazar’daki düzenleyiciler buluşuyor

Bu yıl 6.sı yapılacak olan Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

İlki 2006 yılında düzenlenen ve bu yıl 6.sı yapılacak olan Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen konferansın bu yılki ana teması, “Sayısal Kentlere Dönüşüm: Sabit (Fiber)-Mobil Genişbant Deneyimler, Eğilimler” olarak belirlendi.  Konferans bölgeyle ve diğer ülkelerle kurulan ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlanması, kurum uzmanlarının bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına destek olunması, ülkemizin bölgedeki etkinliğine katkıda bulunarak kurumun ‘bölgesel güç olma’ stratejisine hizmet edilmesi, kurum faaliyetlerinin tanıtımının yapılması ve sektörün tanıtımı yoluyla uluslararası alanda işbirliği olanaklarının artırılmasına destek olunması hedefiyle düzenleniyor.
BTK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Ahmet E. Çavuşoğlu’nun verdiği bilgilere göre konferans, açılış oturumunu takiben, 4 ayrı oturum halinde düzenlenecek. İlk günkü ilk oturum, “Sabit Yeni Nesil Şebekelerde Regülasyon, Rekabet ve Genişbant Politikaları”, ikinci oturum ise, “Mobil Genişbant Teknolojleri, Yakınsama Stratejileri ve Düzenleyici Yaklaşımlar” konularında gerçekleştirilecek. İkinci gün düzenlenecek ilk oturumun konusu “Sayısal Kentlere Geçiş Uygulamaları”, son oturumun konusu ise “Sayısal Kentlere Dönüşümde Genişbandın Rolü: Türkiye’de Mevcut Uygulamalar, Stratejiler, Eğilimler” olarak belirlendi.
Çavuşoğlu, konferansın gelişim süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti: “Konferans başlangıçta ağırlıklı olarak Karadeniz ve Hazar bölgesine yoğunlaşmış olmakla beraber, zaman içerisinde kurumun diğer ülkelerle artan ilişkilerine paralel olarak, Karadeniz ve Hazar dışındaki bölgeleri de kapsayacak şekilde bir oluşuma gidilmiştir. Konferans, her yıl sektörü ilgilendiren temel bir konuya odaklanmakta, ülkemizden ve diğer ülkelerden sektörün her kesimini temsilen yetkilileri bir araya getirerek ilgili konunun detaylı surette ele alınmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, konferans, esas aldığı konuların dışındaki güncel pek çok hususta katılımcılar için bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından uygun bir platform olma özelliği taşımaktadır.“

Bölgesel işbirlikleri gelişiyor

Bölgesel işbirliklerinin gelişmesi açısından bu konferansın önemli bir görev gördüğünü belirten Dr. Ahmet E. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Bugün dünyanın pek çok bölgesinde karşımıza çıkan bölgesel işbirliği modelleri, esas itibariyle bilgi, görüş ve tecrübe değişimine olanak sağlayan ortamlar oluşturmak suretiyle, bölge ülkelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansları da, benzer şekilde, muhtelif ülkelerden ve ülkemizden sektörün farklı kesimlerini bir araya getirerek, gerek belirlenmiş konularda gerekse diğer hususlarda bilgi ve tecrübeler, en iyi uygulama örnekleri ile karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm yollarının paylaşılmasına zemin hazırlamaktadır. Yine, yalnızca düzenleyicilerle sınırlı kalmamak üzere, sektörün diğer kesimleri açısından da işbirliği fırsatları sunmaktadır.”
ETİKETLER : Dosya Sayı:818

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics