Dosya 06 MART 2011 / 18:00

Kavramlar gelişirken kanunlar geride kalıyor

Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Ürünleri Grup Yöneticisi Necip Özyücel’e göre ülkelerin kendi yasal zorunlulukları, sektörel yasal zorunluluklar ve ülkelerarası yasal zorunluluklar gelişimin önünde önemli bağlayıcı kurallar olarak duruyor. Anadolu Bilişim Hizmetleri Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan ise yasal düzenlemeler hakkında şunları söyledi: “Bulut bilişim sanal ortamda dünyanın her yerinden şirketlerin birbirleri ile ticaret yapmalarına olanak sağlayan bir altyapı oluşturmaktadır. Bu ticareti ve iletişimi belirli bir düzen ve kural çerçevesinde yürütebilmek için ülkelerarası bir otorite oluşturulması gereklidir. Bu otorite, bulut bilişim servis sağlayıcılarının iç işleyişini ve birbirleri arasındaki etkileşimi denetleyen ve kuralları koyan karar verici bir organizasyon olabilir.”
Ülkelerarası otoriteler ve benzer yapılar aracılığıyla bilgi güvenliğinin güvence altına alınması gerekliliğinin altını çizen Ardıç Pazarlama Müdürü Mine Tezer, “Sınırlar üstü kavramı için ise uluslararası otoritelerden oluşan bir komisyonun kurulması sağlıklı olacaktır. Buradaki tarafsızlık önemli olduğu için konsorsiyumu oluşturan temsilcilerin hem iş dünyası hem akademik dünya hem de devlet otoriteleri bünyesinden seçilmesi uygun olacaktır” dedi.
EMC Satış Öncesi Takım Lideri Cenk Ersoy, bazı ülkelerde, ülke güvenliği göz önüne alınarak sınırlamalar getirilmesinin normal olduğunu belirtti. Yakın zamanda bazı ülkelerde BlackBerry kullanımının sınırlandırılmasını örnek olarak veren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bireye özel verilerin nasıl güvenli olarak ve hangi ülke sınırları içerisinde saklanacağı, ulaşım sırasında kullanılan altyapı üzerinde akan bilginin kime ait olduğu, bilginin yedeklerinin nerede ve nasıl korunduğu gibi karmaşık konular hem ülke hem de ülkelerarası hukuku uzun yıllar meşgul edebilir. Sınırlar üstü kavramlarda ülkeler belirli anlaşmalar çerçevesinde uzlaşım sağlayabilir ve bunu sağlarken bireylerin evrensel hukuk hakları göz önüne alınarak kanuni değişiklikler yapılabilir.”

Ülkemizde
yansımalar
Ülkemizde elektronik fatura, elektronik imza ve mobil imza gibi mekandan bağımsız yapılabilen işlemlere ilginin giderek arttığını ifade eden Netsis Genel Müdürü Göksel Üçer, “Özellikle bu konulardaki yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi, teknik gelişmelerin ve uygulamaların geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir adım sayılabilir. İş süreçlerini uzaktan kumanda edebilmenin önünü açan bulut bilişim kullanıcıları için e-fatura kesebilmek bu sistemi kullanmak için teşvik edici bir rol oynamaktadır” dedi.
KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Direktörü Gökalp Bahçeli ise bu konuda BTK’nın bir çalışma yürüttüğüne işaret etti ve ekledi: “Bu noktada ülkelerin bilgi teknolojileri kurumlarının kontak halinde olması ve yasal hakların korunmasının önemli olacağını öngörüyoruz.”
Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli de görüşlerini şöyle açıkladı:
“Şu anki yasalar hali hazırdaki internet yapısı için yeterli değil, bu kesin. Bu durumda bulut bilişim için tabii ki yeni yasal düzenlemeler gerekli olacak. Burada her devlet için en temel sorun, sınırlarının ötesinde gerçekleşecek durumlar. Bütün devletlerin katıldığı denetçi kurum benzeri bir yapı çözüm olarak düşünülebilir. Sınırlar üstü konularda da bu kurum yetkili kılınabilir.”
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics