Dosya 07 EKİM 2012 / 16:51

Kaynaklarla maksimum faydanın yol haritası

İş dünyasında büyüme; sürekli veri akışı ve bu verilere gerekli anlarda erişebilir olmak, hem de bunu her türlü cihazla sağlayabilmek anlamına da geliyor. Hele de yaygın ağı arasında koordinasyonu kurmak, bunu sürekli kılmak isteyen şirketler için OT/VT yapıları bu yüzden vazgeçilmez bir gereklilik halini alıyor. Boer Ürün Yönetimi Pazarlama Grup Müdürü Korkud Kılınç’ın da dikkat çektiği gibi, sahadan veri toplama ve bu veriyi işleme ihtiyacı olan tüm sektörlerde OT/VT çözümlerine başvurmak mümkün. Ancak sektörün geleneksel ağırlığı her zaman olduğu gibi perakende, lojistik ve hızlı tüketim ürünlerinde. “Perakendecilikte mağaza yönetimi, lojistikte depo yönetimi, hızlı tüketim ürünlerinde ise saha satış uygulamaları öne çıkıyor” diyen Kılınç, bunu takip eden otomotiv, beyaz eşya, sanayi üretimi gibi alanlarda da klasik depo yönetimi benzeri uygulamaların, her zaman olduğu gibi revaçta olduğuna dikkat çekti. “Yine klasik OT/VT uygulamalarından olan saha servis ve üretim takibi uygulamaları ise yükselme eğiliminde” yorumunu yapan Kılınç, bu yapının sağladığı faydaları şöyle anlattı:
“Müşterisine sunduğu ürün ve buna bağlı hizmetleri hammadde aşamasından çöpe gittiği ana kadar takip edebilmek, tüm şirketlerde karar alma mekanizmasının ihtiyaç duyduğu gerekli, doğru, anlık veriyi sağlıyor. Doğru ve güncel veriye dayanarak verilen kararlar, daha doğru ve hızlı oluyor. Böylelikle şirketler vakit ve nakit kaybının önüne geçiyorlar.”
Datateknik Mobil Çözümler Mimarı Emre Gören de OT/VT uygulamalarındaki gelişimi şu sözlerle anlattı: “OT/VT uygulamaları yoğun olarak saha operasyon aktiviteleri bulunan şirketlerle başladı. Şirketlerin tüm operasyonlarında OT/VT ürünlerinin kullanılması otomatik veri toplama, kullanıcı hatasının minimize edilmesi gibi avantajlar sağlayıp, kablosuz iletişim araçları ile şirket ERP’sine anlık veri aktarımı, bu aktarıma bağlı olarak ilgililere anlık analiz ve yorumlama, planlama kabiliyeti sunar, iş verimliliği ve performans artışı gibi faydalar sağlar. Katı rekabet ortamında var olmak, kendini geliştirmek ve piyasasında daha aktif rol alıp, hem ciro hem de kârlılığını artırmak isteyen şirketler maliyetlerini düşürmek zorunda. Bunun için olmazsa olmaz kriter şirketlerin tüm hareketlerini kontrol altında tutması ve bu da ancak OT/VT ürünlerinin aktif ve yaygın olarak kullanımı ile mümkün.”
İş yapış biçimleri değişiyor
OT/VT uygulamaları, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal’a göre, son yıllarda hem teknoloji hem de iş dünyasını yakından ilgilendiren bir konu. Bugün OT/VT uygulamaları mobil takip sistemlerinden, SMS ile makine kontrolüne, akıllı bina teknolojilerinden, bulut bilişime uzanan geniş bir alanda kullanılıyor. Türkiye’de öne çıkan OT/VT uygulamalarından birini, kendi uzmanlık alanları olan mobil takip sistemleri ve bununla bağlantılı telemetri uygulamaları olarak gösteren Hıncal, “Araç takip ve filo yönetim sistemleri, bu sistemi kullanan şirketlerin iş yapış biçimlerini kolaylaştırıyor ve  şirketlere yakıttan, işgücünden ve zamandan kazandırıyor. Şirketler bir bilgisayar ekranından bütün ülkedeki operasyonlarını kolayca takip edip yönetebiliyorlar. Araç takip sistemlerinde, OT/VT uygulamalarının en etkin kullanıldığı alan ise sektörel uygulamalar” dedi.
Tematik Otomatik Tanıma Sistemleri Genel Müdürü A. Mutluhan Timurçin, son zamanlardaki uygulamalar olarak üretim izleme ve lojistik yönetimi konusunda barkodlu etiketleme, RFID etiketleme, konveyör üzeri otomatik barkod okutma ve konveyörlü RFID tünel uygulamaları yaptıklarını belirtti. “İzlenebilirlik her konuda verimlilik ve ölçülemeyen kayıpların elle tutulabilir olmasını sağlayan olanaklar sunuyor” diyen Timurçin, bu yapıdaki gerekliliği şu sözlerle anlattı:
“Avrupa Birliği’ne (AB) uyum çalışmaları içerisinde özellikle gıda ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaştığı sürecin izlenebilmesi için barkodlu etiketleme birincil uygulama tekniği oluyor. Tekstil, konfeksiyon gibi alanlarda da müşteri memnuniyetinin ve kalitenin korunması ve lojistik süreçlerin yönetimi için RFID etiketleme tercihi artmaya başladı. İhtiyaçlarını, uzman OT/VT sektör temsilcileri ile analiz etmeyen ve kalıcı uygulamaları hazırlamayanlar ise anlık ve etkinliği tartışılır yatırımlarla yanlış harcama yapmış olacaklar.”

KoçSistem Otomasyon ve Mobil Çözümler Satış Grup Yöneticisi Engin Güney ise bu alandaki gelişimi, “Uygulamalar öncelikli olarak üretim sektöründe ön plana çıktı” sözleriyle anlattı ve ekledi: “Mobil dünyadaki teknolojik gelişmeler, RFID teknolojisinin yaygınlaşması ile tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlamakta.” Anında izlenebilirlik ile şirketlerin süreçlerinde verimlilik ve zaman tasarrufu sağlanırken, Güney’in de dikkat çektiği gibi, kalite döngüsünün ve doğruluk oranının artmasına imkan verildi. Süreçlerin mobil hale gelmesi de sağlandı. Güney’e göre, bu faydalar ile şirketlerin rekabet gücü atarken, iş yapma anlayışları da değişiyor. Aybil Bilişim Genel Müdürü Uğur Çetinkaya da şu bilgileri paylaştı:
“OT/VT uygulamaları ülkemizde hemen hemen tüm sektörlerde iş süreçlerinin takibinde kullanılmakta. Özellikle mobilya, seramik, otomotiv gibi rekabetin daha çok yaşandığı sektörler başı çekmekte. Bu yapı ile fabrikaların hammadde girişinden başlayarak, ürünün satılabilir son mamul haline gelip fabrikadan stok sahasına sevk edilişine kadar olan süreçlerde analiz yapılması sağlanmakta. Günümüzde özellikle ihracata yönelik çalışan şirketlerin bütün üretim süreçlerini takip altına alma ihtiyaçları var. Bunu gerçekleştiremeyen şirketler, rekabet etme şanslarını yitirmekte.”
Yatırım geri dönüşünde hız farkı
Zebra Technologies Türkiye Ülke Müdürü Can Tolu, OT/VT uygulamaları her sektörde kullanılsa da, Türkiye’de çoğunlukla üretim, lojistik, kargo, perakende ve hizmet sektöründe karşımıza çıktığını belirtti. “OT/VT çözümleri, uygulamaları kullanan şirketlerde her alanda verimliliğin artırılmasını sağlıyor” diyen Tolu, şu analizi yaptı:
“Ayrıca maliyetleri azaltarak şirkete yardımcı oluyor. Şirketler; stok bilgileri, iş akışı, personel takibi gibi ihtiyaçları olan birçok bilgiye anında ulaşabiliyor. BT yatırımlarının geri dönüşü 3-5 yıl sürerken, bu tip projelerin yatırım geri dönüşleri ise 3-12 ay gibi kısa bir zaman alıyor. Bu çözümü kullanmayan şirketler stok yönetimi, personel kontrolü alanlarında yeteri kadar şeffaf bilgi sahibi olamayacağından bu gibi konularda zarara uğrayacak.

Bu çözümlerin yerine daha çok insan gücü kullanılacağından, kaybettiği zaman da şirket giderlerinin artmasına sebep olacak.”
İge Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Güngör’e göre,  OT/VT hayatımızı kolaylaştıran birçok uygulamada karşımıza çıkabiliyor, ama en bilinen ve göz önünde olan perakende sektöründeki uygulamalar. “OT/VT sistemlerinin getirdiği en önemli fayda, sistemlere doğru ve hızlı veri girilmesi, buna bağlı olarak insan hatasını en aza indirmek” diyen Güngör de şu kritik hatırlatmayı yapmadan geçmedi: “İhtiyacı olmasına rağmen bu sistemleri kullanmayan şirketlerde en önemli risk; gerçek bilgiye gecikmeli ulaşabilmeleri.” Deniz Yüksel Donanım Yazılım Teknik Müdürü Ahmet Kuru’ya göre, günümüzde hemen hemen her sektörde OT/VT uygulamaları öne çıkıyor. Hatta artık zaman herkes için değerli olduğundan sadece şirketler değil, bireyler de OT/VT ürünlerine ihtiyaç duyuyor. OT/VT çözümleri ve ürünlerinin hız ve doğruluk konusunda sağladığı faydaya dikkat çeken Kuru, “Şirketlerin OT/VT çözümlerine gereken önemi vermemesi durumunda ilk başta iş gücüne çok fazla kaynak ayırması gerek. Bu ayıracağı kaynak büyük olmasına rağmen, OT/VT çözümlerinin sunduğu doğru bilgiyi yine de sağlayamıyor” analizini yaptı.
Mersa Sistem Ürün Yöneticisi Fatih Sönmez, son dönemde özellikle rekabetin öne çıktığı perakende ve saha servis sektöründeki OT/VT uygulamalarına dikkat çekerken, iyi tasarlanmış bir OT/VT sisteminde veri giriş işlemlerinin düşük maliyetle ve işçilik olmaksızın gerçekleştirilebildiğine işaret etti. Bunların dışında, her türlü mal hareketi ve bilgi toplama süreçlerinde OT/VT uygulamalarının en önemli aktör haline geldiğine işaret eden Sönmez, bu yapının sunduğu faydaları şöyle anlattı:
“Öncelikle perakende sektöründe stok maliyetlerinin en aza indirilerek müşteri yönelimleri ile anlık stok planlaması işletim maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlamakta. Maliyetlerin aşağı çekilmesi, en önemli avantajlardan. Her iki sektörde de hazırlık yapamayan şirketleri bekleyen en önemli risk; doğru bilgiye doğru zamanda erişilememesi ile hızlı ve doğru karar verebilme yeteneklerinin kaybedilmesi, dolayısıyla rekabet gücünde ciddi kayıplar yaşanması.”
Uçtan uca daha dengeli kaynak yönetimi
Tecpro Bilgi Teknolojileri Barkod ve POS Otomasyon Sistemleri Kanal Yönetmeni Uğur Demirdiş, OT/VT uygulamalarının, birkaç sektöre indirgenemeyecek kadar yaygınlık kazandığına işaret etti. Demirdiş’e göre bunda en büyük etmen; bu teknolojilerin artık kolay ulaşılabilmesi ve küçük işletmeler için bile tercih sebebi haline gelmesi. “Bir hizmetin ya da ürünün üretimi ile başlayan ve nihai kullanıcı ile buluşması ile devam eden tüm süreçlerinin takibinde artık OT/VT çözümleri vazgeçilmez” diyen Demirdiş, barkodlu tanımlama teknolojileri ile stok takibinden satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerin ortak veritabanlarından elde edilen bilgiler ile yönetildiğine işaret etti. Günümüzde en önemli iki kurumsal kaynak olan zaman ve insan gerçeğinden yola çıkan Demirdiş’e göre, OT/VT çözümlerinin temel amacı ise daha çok işi daha hızlı bir şekilde ve daha az kaynak kullanarak yapabilmek. Günümüz rekabet şartlarında hız ve hizmet kalitesi ile elde edilen müşteri memnuniyetinin belirleyiciliğine dikkat çeken Demirdiş, “Altyapısını ve hizmet kalitesini artırmak için OT/VT yatırımı yapan şirketler, diğer şirketlere göre bir adım önde olacak” hatırlatmasını yaptı. Univera Ürün Yöneticisi Tamer Özdem ise şu yorumu ekledi:
“Hem yazılım hem de donanım tarafında hızlı tüketim ürünleri sektöründe iş süreçlerinin takibi, üretimden, depolamaya ve oradan da sıcak saha satışı aşamalarına kadar efor ve dikkat gerektiren detaylar içeriyor. Ölçülmesi gereken çok fazla kriter ve veri girişinin söz konusu olması bu süreçlerin otomatikleştirilmesi ihtiyacını diğer sektörlere göre daha hassas kılıyor. Bu konuda önlem almayan şirketlerin ise zaman kaybı, insan hatası, gerektiğinden fazla istihdam ve kurumsallaşamama problemleri ile yüz yüze kalacağını ve belli bir büyüme hedefinden bahsedemeyeceklerini söyleyebiliriz.”

Sumru_AykutKURUMSAL FAYDA FARKI

OT/VT’nin birçok farklı teknolojinin kullanıldığı bir sektör olduğunu belirten Armada Motorola&Zebra Ürün Müdürü Sumru Aykut Uygur, “Barkod yazıcılar, barkod okuyucular, barkod okuyuculu mobil terminaller, manyetik kodlama ürünleri, akıllı kartlar, RFID ürünleri, biyometrik ürünler ve sesli tanıma sistemleri bu sektördeki farklı ürünlerin belli başlıları” dedi. OT/VT uygulamaları ile süreçlerini otomasyona geçiren şirketlerin, operasyonlarını daha hızlı ve hatasız yönetebildiğini ve süreçlerini daha verimli hale getirebildiğini söyleyen Uygur, “Operasyonların otomatik takip edilmesi ile daha az işgücü ile daha fazla iş yapılmasını sağlayan bu uygulamalar, hataları ortadan kaldırıyor. Daha hızlı hareket edip müşterilerine hızlı ve sorunsuz hizmet verebilen şirketler avantajlı hale geliyor. OT/VT uygulamaları da bu aşamada şirketlerin imdadına yetişiyor” yorumunu yaptı.

Volkan_BilmisVERİMLİLİĞİ ARTIRMAK ŞART”

Trex Satış ve Pazarlama Birim Yöneticisi Volkan Bilmiş, OT/VT uygulamalarının birçok süreci anlık ve gerçek değerleri ile izleme imkanı sunduğunu belirtirken, gerçek verimlilik değerlerini görme imkanı sağladığını vurguladı. “Özellikle üretim sürecinde yaşanabilecek sorunlara, anlık olarak müdahale edilebilir” hatırlatmasını yapan Bilmiş, şu analizi ekledi:
“Rekabetin yoğun olduğu günümüzde, verimliliğimizi sürekli artırmalıyız. Günümüzde müşterilerimiz, aynı kalitede ürünü, daha uygun fiyatlarda talep ediyor. Üretim maliyetlerimizi minimize edebilmemiz için, gerçek işçilik maliyetlerimize hakim olmalıyız. Makine ve personel kapasitemizi, gerçek kapasite değerlerinde kullanıyor muyuz, görebiliriz. Verimliliğini artırmayan şirketler, rekabet güçlerini kaybetmeye mahkumdur.”

Daron_ErmenMOBİL TEKNOLOJİLERİN GELİŞİMİ

Sedna Bilgi ve İletişim Sistemleri Genel Müdürü Daron Ermen’e göre, OT/VT teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, irili ufaklı tüm şirketler de uygulamalarında mobil çözümlere yöneldiler. Özellikle 3G teknolojisinin gelişmesi ile saha uygulamalarının çevrimiçi olarak yapılabildiğini belirten Ermen, mobilitenin etkilerini şöyle anlattı:
“Kurumsal mobil uygulamalarda barkod okuyuculu el terminali kullanımı artarken, iki boyutlu barkod kullanımı da hızla gelişiyor. Mobil cihazlarda WiFi, Bluetooth ve GSM/GPRS kullanımının yanısıra GPS de yoğun olarak kullanılıyor. WFAN (Wireless Full Area Networking) özelliğine sahip 4 radyolu cihazlar birçok mobil uygulamada tercih edilmekte. Ayrıca birçok uygulamada taşınabilir yazıcı kullanımı da hızlı bir şekilde artmakta.”

Duygu_AriogluİŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNDE DEĞİŞİM

Avnet Kurumsal Mobilite Ürün Müdürü Duygu Arıoğlu’na göre Türkiye’de hızla artan OT/VT uygulamaları aslında bu teknolojilerin, yeni nesil iş yapma modelinin iş dünyası tarafından kabul edildiğini de gösteriyor. “Bu yapı öncelikle sahada yapılan tüm işlemlerin, tek seferde anlık olarak akışını sağladı” diyen Arıoğlu, şöyle devam etti:
“Veriler artık anlık olarak alınabiliyor, stok seviyeleri ve üretim konusunda daha tutarlı tahminler yapılabiliyor. Geleneksel çalışma yöntemlerini değiştiren bu yeni eğilim, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak, sahada herhangi bir yerden kurumsal kaynaklara sanki masa başında oturur gibi erişmelerini sağlıyor. 3G teknolojisinin getirdiği çevrimiçi çalışma sayesinde işveren, çalışanının işe ne zaman başladığını, işini ne zaman bitirdiğini ölçerek performans değerlendirmesini objektif olarak yapabiliyor. OT/VT uygulamaları iş yapış şekillerinin de yeniden yapılandırılmasını sağlıyor.”

Kaan_SanliREKABET GÜCÜNDE FARK YARATMAK

Son dönemde özellikle rekabetin öne çıktığı perakende ve saha servis sektöründeki OT/VT uygulamalarının ön plana çıktığını söyleyen Bilkur Mobil Cihazlar Çözüm Yöneticisi Kaan Şanlı, “Bunların dışında her türlü mal hareketi ve bilgi toplama süreçlerinde OT/VT uygulamaları en önemli aktör” dedi. Şanlı, sektör bazında şu detayları paylaştı:
“Perakende sektöründe stok maliyetlerinin en aza indirilerek müşteri yönelimleri ile anlık stok planlaması işletim maliyetlerinde tasarruf sağlamakta. Ayrıca müşteri sadakatinin devamlılığının sağlanabilmesi ve maliyetlerin aşağı çekilmesi söz konusu. Saha servis sektöründe mobilite ile zaman kazancı ve verim artımı sağlanmakta. Buna hazırlık yapamayan şirketleri bekleyen en önemli risk ise doğru bilgiye doğru zamanda erişilememesi ile hızlı ve doğru karar verebilme yeteneklerinin kaybedilmesi, rekabet gücünde kayıplar yaşanması.”

Sinan_EkinciMOBİL VE TÜMLEŞİK SİSTEM FARKI”

OT/VT ürün ve çözümlerinin hızlı bir gelişim sürecinden geçtiğini söyleyen Mobit Bilişim Ürün Grup Yönetim Müdürü Ahmet Sinan Ekinci’ye göre, bu sürecin pusulası ise ağırlıklı olarak tümleşik çözümleri ve mobiliteyi gösteriyor. “Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak cihazların yenilenmesi devam ediyor” diyen Ekinci, şöyle devam etti:
“El terminalleri şık ve birçok fonksiyonu içeren cihazlar haline geldi. Tümleşik hale gelen cihazlar ile sesli iletişimden kredi kartı tahsilatına kadar birçok farklı teknoloji bir arada görülmeye başlanıyor. Tümleşik hale gelen cihazlar sayesinde geleneksel masaüstü sistemlerden mobil araçlara doğru geçiş hızlandı. Sonuçta mobil araçların kullanımı yaygınlaştı. Toplumumuzda mobil teknolojiler benimsendikçe, geleneksel sistemlerdeki yazılımların performans ve kalite standartları mobil cihazlarda da beklenmekte.”
ETİKETLER : Sayı:891

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics