Dosya 15 TEMMUZ 2012 / 17:17

Kesintisiz hizmet için kesintisiz güç kaynağı

İş sürekliliğinin temel unsurlarından biri olan KGK’lar dosyamızda.

Şirketler, işini devam ettiremediği her an gelirinden ve kendi sürekliliğinden feragat etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kurumlar ellerinde veri, bilgi ve iş yapış şeklinin kendisi için ne ifade ettiğini bilmek ve teknoloji altyapılarının kesintisiz hizmet sunabilmesini sağlayacak platformları oluşturmak zorundalar. İşte bu noktada kesintisiz güç kaynağı cihazları (KGK) da önemli bir rol üstleniyor. KGK’lar genellikle enerji kesintisinin yaratacağı olumsuz etkileri yok etse de kaliteli ve temiz enerji için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Son dönemlerde bulut bilişimin hızla yaygınlaşması, veri merkezlerinin sayısının sürekli artması, kesintisiz güç kaynağı pazarının gelişimini de etkiliyor.
Öte yandan Türkiye, kesintisiz güç kaynağı sektöründe özellikle bölgenin önemli bir oyuncusu konumunda bulunuyor. İç piyasada sert ve bazı kesimlere göre haksız bir rekabetin de etkileri var. Ancak, Türkiye bu alanda bölgesinde önemli bir pazarlama ve üretim noktası. Bu kapsamda Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinin KGK çözümlerinde tercihini ağırlıklı olarak Türkiye oluşturuyor. Türkiye’nin yabancı ülkeler tarafından bu alanda tercih edilir olmasının en önemli sebebi olarak da, bölgenin az sayıdaki kaliteli üreticilerinden biri olması gösteriliyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:880