Dosya 27 KASIM 2011 / 18:18

KOBİ’ler de bulut ister

İleri teknolojiler ve sistemler genelde büyük ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler gibi görünse de bulut bilişim kavramı bu algıyı yıkmayı hedefliyor. Sahiden de bulut bilişim en küçük ölçekteki işletmeler için bile uygun mu?
Kısa ve orta vadede bulut bilişimden KOBİ’lerden büyük kurumlara kadar farklı büyüklükteki şirketlerin faydalanabileceğini ifade eden HP Kurumsal Depolama, Sunucu ve Ağ Ürünleri Ülke Müdürü  Zeynep Keskin, “Büyük kurumların kendi iç müşterilerine daha fazla esneklik sağlamak, değişime daha hızlı ayak uydurmak ve maliyetlerini düşürmek için özel bulut altyapılarına odaklandıklarını görüyoruz. KOBİ’lere baktığımızda ise, söz konusu şirketler BT ihtiyaçlarını bulut şirketlerinden sağlayarak maliyet avantajı elde edebilirler” dedi.
Çok sayıda son kullanıcının ihtiyaçları kendini optimize eden, otomasyona dayalı ortak bir havuzdan sağlanacağından bulut bilişim tedarikçilerinin ekonomik çözümler sunabildiğini aktaran EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışmanı Cenk Ersoy, “Kamu olsun özel olsun bütün sektörlerden her büyüklükte şirketle çalışıyoruz. Müşterilerimiz arasında; telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları, banka ve diğer finansal hizmet şirketleri, imalatçılar, sağlık organizasyonları, havayolu ve nakliye şirketleri, eğitim kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları yer alıyor. EMC, büyük olduğu kadar orta çaplı şirketlerle de çalışıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Artık KOBİ’ler de bulut bilişimden yararlanmak istiyor
Şu ana kadar bulut, büyük ölçekli şirketler için önemli bir maddeyken, son zamanlarda KOBİ’lerin vizyonunda da yer tuttuğunu belirten IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, “Çünkü KOBİ’lerin de BT maliyetlerini düşürmek, kolay, esnek yönetim gibi talepleri var. Aynı anda büyük kurumlar da KOBİ’lere kendi alanlarında bir hizmet sunmak için bulut bilişimi bir araç olarak düşünüyorlar” dedi.
Kendi çözümlerinden örnekler veren Cloudturk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı, “Büyük şirketlerin IaaS altyapısına tek seferde geçmeleri boyutları itibarıyla mümkün değil. Bu yüzden bu şirketlerin çeşitli alt projelerini CloudTurk IaaS’ine geçiriyoruz. Aynı şekilde KOBİ’lerden altyapılarını CloudTurk’ün IaaS’ine geçirmek üzere hazırlık yapan şirketler var. Bu sayede maliyet avantajı elde etmek ve güvenli bir ortama verilerini taşımak isteyen yüzlerce şirketle yürüttüğümüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesinde bulundu. Şirketin boyutundan çok işletmelerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara müşterinin istediği hizmet ve fiyat seviyesinde servisler geliştirmenin önemli olduğunu dile getiren KoçSistem Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Teknolojileri Satış Yöneticisi Alper Şahin, şirket olarak bulut servislerini yeni kullanmaya başlamış bir girişimciye e-posta, web sitesi barındırma, CRM gibi temel ihtiyaçlarını çok uygun bir aylık bedel ile kullandırdıklarını, büyük bir otomotiv imalatçısına da bayi yönetim sistemini bulut üzerinde konumlandırabildiklerinden söz etti.

KOBİ’ler buluta geçişte nelere dikkat etmelidir?
KOBİ’lerin bulut bilişimden yararlanabileceği hemen her kurumun ortak kanısı durumunda. Bu işletmelerin geçiş sürecinde yapması gerekenlerin başında ihtiyaçların belirlenmesi yatıyor.
Üretim, sağlık, eğitim, lojistik ve diğer hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren her boyuttaki şirketin bulut bilişimden faydalanabileceğini belirten TurkNet Sistem Birim Müdürü Onur Ertem, “Bulut bilişim gibi yeni nesil teknolojiler hayata geçirilirken birkaç kritik sistem bir arada çalışacağı için bunların kullanacağı altyapının çok daha özenli seçilmesi, kurulması ve işletilmesi gerekir” dedi.
Teknotel ve Telehouse İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Duru Komaz bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmak isteyen şirketlerin, profesyonel veri merkezi hizmetleri sunanlara başvurabileceğini aktardı. Komaz, servisten yararlanmak için şirketlerin kullanmak istedikleri uygulamaların neler olduğunu belirtmeleri yeterli olduğunu vurguladı.
VMware Türkiye Satış Müdürü Yakup Börekçioğlu, İş yükünün bir kısmını ya da tamamını kendi şirket bulutuna ya da bir servis sağlayıcı bulutuna taşımayı düşündüklerinde kurumların yapmaları gerekenleri şu şekilde sıraladı:
l Portföyünüzü analiz edin ve bulut bilişim yaklaşımından en fazla yarar sağlayacak uygulamalarınızı önceliklendirin.
l Sanallaştırma altyapınız da dahil (sunucular, depolama, ağ vb…) olmak üzere bulut için hedeflediğiniz tüm iş yükünün sanallaştırmasını tamamlayın.
l Sunmak istediğiniz standart hizmetleri, bunlara bağlı servis seviyelerini de dikkate alarak düşünün ve tanımlayın.
l Güvenlik protokollerini ve uyumluluk ihtiyaçlarını ana hatlarıyla belirleyin, gerekirse yeniden tanımlayın.
l Hizmet tüketim modelini desteklemek için yönetim de dahil olmak üzere mimari, altyapı ve organizasyon süreç ve politikalarını optimize edin.
l Yönetilen kaynakların paylaşımlı havuzuna sahip olacağınızı ve son kullanıcıların sistem kaynaklarına doğrudan erişimi olacağını dikkate alarak kapasite planlaması yaklaşımınızı nasıl değiştireceğinizi düşünün.
l Bulut bilişim altyapınızın gerçek maliyetlerini son kullanıcılarınıza ve iş sahiplerine nasıl gösterebileceğinizi tartışın.
l Buluta geçişi desteklemek için BT, iş süreçleri, işe alım süreci ve destekleyeceğiniz diğer iş kollarında yaşanacak değişimi nasıl yöneteceğinizi planlayın. Bunu yaparken görev değişiklikleri, eğitim ve sertifikasyon prosedürlerini de dikkate alın.

Bulent Hicsonmez“Bulut bilişim özellikle KOBİ’lere büyük avantajlar sunuyor”

Bulut bilişimin her ölçekteki işletme tarafından tercih edildiğini aktaran Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, “Ancak özellikle KOBİ’ler için büyük avantajlar sunmaktadır. KOBİ’ler için verimliliği artıracak ama ayni zamanda teknolojik altyapı maliyeti getirmeyecek çözümler, işlerini büyütme yolunda giderlerini kontrol edebilmeleri açısından önem taşımaktadır” dedi.
Hiçsönmez, “Büyük ölçekli işletmelerin de bulut bilişimden faydalandığını gözlemlemekteyiz. Bulut bilişimi tercih etmelerinde maliyet avantajının yanı sıra, kolay erişim ve aynı anda doküman paylaşımı üzerinden ortak çalışma olanağı olması etken nedenler arasındadır” şeklinde konuştu.

Oguzhan BaybursÇeşitli alanlardaki işletmeler buluttan yararlanabiliyor

DDN Ülke Müdürü Oğuzhan Bayburs, farklı alanlardaki şirketlerin de buluttan nasıl faydalandığını örneklerle açıkladı: “Bulut servis platformu ile, servis sağlayıcıları sundukları hizmetleri farklılaştırmak için endüstri lideri performans, daha iyi hizmet, destek, maliyet, dayanıklılık ve daha üstün hizmet seviyesi anlaşmaları (SLAs) sunabilmektedir.
Sosyal ağ şirketleri, bulut servis sağlayıcıları ve web içerik kuruluşları, verimli bir şekilde genel, özel ve melez bulutlar için hiper ölçekli bulut bilişim ve depolama altyapısı oluşumuna olanak tanıyarak daha yüksek kar paylı içerik-tabanlı uygulamaları ve gelir akışlarını mümkün kılabilirler.
Post Prodüksiyon ve Medya Stüdyolara dünya genelinde yapım içeriğine sürekli erişim, yerinde çekimlerin (günlük çekimler) günlük olarak seyretmelerine olanak sağlamakta, yapım ve yapım sonrası sürelerini kısaltmaktadır.
Uzay araçları, hava taşıtları ve yer platformları tarafından toplanan coğrafik ve sinyal istihbarat verilerindeki katlanarak büyüme, bu verilere küresel olarak erişimdeki zorluklar ile bütünleşmektedir. İstihbarat birimleri ve savunma kurumları çok petabaytlık uydu görüntülerini, uzaktan algılama verilerini, iletişimleri, web trafiğini ve video takip verilerini makul maliyetlerle etkin bir şekilde depolayarak, coğrafik olarak farklı yerlerde bulunan analistlerin dünyanın herhangi bir yerinden bu verilere ulaşmalarını ve bu verilerden faydalanmalarını sağlayabilmektedir.
Yaşam Bilimleri (Life Sciences) şirketleri, dünyadaki en büyük veri üreticileri arasında yer almaktadır. Genetik sıralayıcılar (Genome Analyzers), klinik öncesi görüntüleme cihazları, MRI ve CT tarayıcılar her gün terabaytlarca veri yaratmaktadır. Bulut teknolojisi ile büyük veri setlerinin çok sayıda araştırma birimleri arasında paylaşılmasına olanak sağlanmakta, istişareyi, keşif ve çok-konumlu çok denekli klinik deneyler  hızlandırılmaktadır.

Deniz Yilmaz“Hizmetlerden iki tip KOBİ yararlanabilir”

BT yatırımları alanında fark bulunan iki tip KOBİ’lerin çözümlerden yararlanabileceğini aktaran Reeleeze Türkiye CEO’su Deniz Yılmaz, “Birinci tip KOBİ’ler, mevcut BT yatırımlarını daha titizlikle planlar ve düşük maliyeti gözetir. Yüksek maliyetli sunucu çözümleri için ise bulut bilişime yönelirler” dedi.
İkinci tip KOBİ’lere de açıklık getiren Yılmaz, “Bu tip KOBİ’ler kurumsal büyüme çizgisine girmiş, ancak BT yatırımını henüz yapmamış olan şirketlerden meydana gelir. Bu KOBİ’lerin tercihi, düşük maliyet ve ölçeklenebilirlik olduğundan, onlar da bulut bilişimin sağladığı avantajlardan yararlanma yoluna giderler” şeklinde ifade etti.

Behcet YumrukcalliKOBİ’ler bulut teknolojilerini göz ardı edemez

Önceki dönemlere baktığımızda sadece büyük işletmelerin gündeminde olan bulut teknolojisine yapılacak yatırımların artık KOBİ’lerin de öncelikli yatırım planları arasına girdiğini belirten NetApp Türkiye Ülke Müdürü Behçet Yumrukçallı, “Gerek iş hacimlerindeki sürekli artış, gerekse verimli ve esnek iş modellerini zorunluluk haline getiren rekabet koşulları, KOBİ’lerin bulut teknolojilerini göz ardı etmelerine izin vermemektedir” dedi.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut altyapısını kendi bünyelerinde kurmak için karşılaşacakları maliyetin oldukça yüksek olacağına değinen Yumrukçallı, “Bunun yerine, bu hizmetleri servis sağlayıcı şirketler üzerinden almak, insan kaynağı, ilk yatırım maliyeti ve yönetim kolaylığı açısından ciddi avantajlar getirecek; KOBİ’lerin bu teknolojileri sadece ihtiyaçları olduğu anda ihtiyaçları olduğu kadar diledikleri süre boyunca alabilmelerine olanak tanıyacaktır” ifadesinde bulundu.
ETİKETLER : Sayı:847