Dosya 18 HAZİRAN 2011 / 01:48

KOBİ’ler için Anadolu’ya ulaşmak gerekiyor

BT hizmeti sunan şirketlerin çoğunlukla merkezleri İstanbul’da ya da büyük şehirlerde olduğunu hatırlatan IFS Türkiye Teknik Satış Danışmanı Serdar Aksoy, Anadolu’da sanayisi nispeten gelişmiş olan şehirlerde de KOBİ’lere hizmet sunan yerel şirketler olduğunu ancak sanayinin yoğun olmadığı bölgelerde BT şirketlerinin etkinliğinin azaldığını söylüyor. Aksoy sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Bu noktada KOBİ’ler ortak yatırımlara giderek daha büyük potansiyeller oluşturabilirler. Bu oluşum bağlı bulunan sanayi birlikleri ve odalar aracılığı ile de yapılabilir. Devlet teşvikleri de önemli. Teşvikler ile hem BT şirketlerine hem de KOBİ’lere avantajlı opsiyonlar sunulabilir. Hâlihazırda KOBİ’ler için güzel alternatifler mevcut.”
Software AG Türkiye Genel Müdürü Yüce Erim’de KOBİ’ler için bulut bilişimi işaret ediyor ve şunları söylüyor: “KOBİ’ler bilişime en çok ihtiyaç duyan kurumlardır, çünkü büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmenin tartışmasız tek yolu yüksek teknoloji kullanımıdır. Ancak BT’ye yapılan yatırım kalemlerine bakıldığı zaman yaratıcı planlama ve kaynak kullanım yöntemlerini yaratamayanların bu adımı atabilmesi ve teknoloji  yatırımı yapması oldukça zor görünüyor. Bu zorluğu aşmanın yolu ise bulut teknolojilerine odaklanmak olabilir. Zira önemli bir parametre olan teşvik konusu ile yeterince yol alınamayacağı artık aşikar.”
Mobil ve sabit internet fırsat
Veri merkezi altyapısı ile KOBİ’lere ERP, CRM, e-posta ve portal çözümlerini bulut üzerinden sağladıklarını söyleyen Anadolu Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Tayyar Bacak, “Türkiye geçmişte teknoloji açısından birçok gelişmeyi faz farkıyla yakaladığı için paradoks gibi görünse de birçok alanda elindeki teknolojiyi etkili kullanmayı başardı. Bilişim teknolojilerini en fazla tüketen bankalarımızın bu konuda iyi bir örnek oluşturduğunu söyleyebilirim. Zira bugün birçok bankamızın teknolojik altyapısı, Avrupalı benzerlerinden çok daha ileri bir noktada bulunuyor. Benzer şekilde internet ve mobil alanda yaşanan hızlı gelişmelerin KOBİ’lerimiz için de önemli bir fırsat yarattığı kesindir” dedi.
CA Technologies Ülke Müdürü İlkem Özar ise, “Türkiye’de Anadolu’da bulunan şirketlere yönelik çalışmalarda genelde o şehirde bulunan iş ortakları ve bayiler üzerinden satış ve hizmet sunma daha yaygın olarak başvurulan bir sistem. Bazı çok büyük proje ve çalışmalarda merkezden ekiplerin yönlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Genel olarak bakıldığında bu sistemlerde yaşanan sorunların giderilmesinde, eğitim ve bilgilendirme toplantılarının önemli olduğunu düşünüyoruz.  Son tüketici odaklı kurumlarda ise müşteri memnuniyetini sorgulayacak ve bunu artırmaya yönelik planlamalara ipucu sağlayacak çalışmaların da belli dönemlerde yapılması yararlı olmaktadır” dedi.
BT elemanı eksiği giderilmeli
Supercom Genel Müdürü Harun Şahin, Anadolu’da bulunan KOBİ’lerin, BT için yeterli ve kaliteli hizmet alma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirtiyor ve “Bu bölgelerde nitelikli insan kaynağı sağlanması önemli ölçüde iyileştirmeye sebep olacaktır. Nitelikli insan kaynağı eksikliği hem kurum içerisinde görev yapan BT uzmanları hem de hizmet veren BT şirketleri cephesinde de göze çarpıyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Bu bölgelerde satış ekiplerinin vereceği eğitimler, sertifikasyon süreçlerinin yapılması, sanayi ve üniversiteler ile olan işbirlikleri ve destekleyici projelerin yapılandırılması, insan kaynağı kalitesinin geliştirilmesine önemli oranda olumlu fayda sağlayacaktır” diyor.
Sistek Satış ve Pazarlama Müdürü Ümit Kırbaşlı BT’nin gerek KOBİ’lere gerekse üretim sektörüne rekabet açısından sağlayacağı katkıları şu şekilde sıralıyor: “En önemli katkıları, geriye izlenebilirlikte kesinlik, üretim süreçlerinin tümleşik planlanması ve kontrolu, süreçte yer alan tüm olayların kayıt altında tutulması ve gerçek zamanlı müdahale olanaklarıyla kusurlu parçaların ve süreçlerin önlenebilmesi olabilir. Bunların hepsinin parasal sonuçları olduğu gibi, kalite ve müşteri memnuniyetine de katkısı olacaktır.”

ozgur senelDeneme yanılmaya tahammül yok

Boğaziçi Yazılım Genel Müdürü Özgür Şenel gerek büyük sanayinin gerekse KOBİ’lerin deneme yanılmayla oluşacak para kaybına tahammülü olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Günümüzde sipariş veren ana kuruluşlarla yan sanayilerin bütünleşik olması gerekmektedir. Doğrudan son kullanıcıya ürün sunan ana sanayilerin ise çok kısa sürede çok çeşitli ürünler sunmaları gerekmektedir. Bilişim teknolojileri kullanmadan ve eş zamanlı proseslere geçmeden bunları yapmak mümkün değildir. Aynı zamanda deneme-yanılmanın yarattığı zaman ve parasal kayba da katlanmak bu rekabetçi ortamda mümkün değildir.”

inanc ozayBT yatırımı gider kalemi değil

Oytek Grup Yöneticisi İnanç Özay ise şu noktalara değiniyor: “Genellikle KOBİ’lerin BT yatırımlarına yaklaşımı bir gider kalemi şeklinde yer etmiş olmasına rağmen, artık günümüzde bu durum değişimi zorunlu kılmaktadır. Çünkü KOBİ yöneticileri de artık bu teknolojik değişime ayak uydurmak durumunda olduklarını düşünmeye başlamış ve şirketlerinde ERP kültürünü yerleştirme çalışmalarını başlatmışlardır. Kaçınılması gereken konu bu yatırımları bir moda veya sadece rakip şirket kullanıyor diye yapılması düşüncesi ile sadece temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik ucuz çözüm arayışlarıdır.”
ETİKETLER : Sayı:826

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics