Dosya 20 ŞUBAT 2018 / 15:22

KOBİ’ler rehberlik arayışı içinde

Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M. Göker Sarp

Türkiye çapında gerek üniversiteler ve organize sanayi bölgeleri gerekse STK’lar tarafından son 2 - 3 yıldır Endüstri 4.0 başlığında giderek artan sayıda etkinlik düzenlendiği görülüyor. “Bu etkinliklere katılan KOBİ’lerin, düzenlenen diğer etkinliklere de katılarak, bir yol arayışı içinde olduğu ve teknolojinin gerisinde kalmak istemediği dikkatimizi çekiyor” saptamasını paylaşan Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü Mehmet Göker Sarp, önemli bir eksiğe dikkat çekmeden geçmedi.

Buna göre, yine de bu etkinliklerden sonra KOBİ’ler, Endüstri 4.0’ın tam olarak ne olduğu, firmalarına dönüp masalarına oturduktan sonra ilk adım olarak ne yapmaları gerektiği konusunda bir belirsizlik yaşıyorlar. “Bu konudaki dönüşüm; sahada uygulama deneyimi olan kişilerin az olması ve Türkiye’deki KOBİ’lerin Endüstri 4.0 yolculuğunda henüz Endüstri 2.5 – 2.7 seviyesinde olması nedeni ile oldukça yavaş ilerliyor” eleştirisini yapan Mehmet Göker Sarp, bu yolda yürüttükleri çalışmaları ve planlarını şöyle anlattı:

Firmalar özelinde yol haritaları gündemde

“Kurumsal Dönüşüm Platformu’nda bulunan ERP ve MES komiteleri vasıtasıyla ve STK’larla ortak etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde Endüstri 4.0 ekibi kurmuş, strateji geliştirmiş ve küçük uygulamaları da hayata geçirmiş firmalara yer verdiğimiz gibi, bu konudaki motivasyonun artırılmasına destek ve ilk adımı atmak konusunda cesaret verecek vizyon konuşmalarına da yer veriyoruz. Bu yıl bu etkinliklere ek olarak, firmalar özelinde mevcut durumlarını yerinde inceleyerek, onlara yönelik yol haritası düzenlenmesine destek vermeyi planladık ve bunu hayata geçirmeyi bekliyoruz.”

Sarp’a göre, kamunun e-Devlet ile başlayan dijital dönüşüm sürecinde gösterdiği çaba ve sonucunda elde ettiği başarı KOBİ’lerin de e-Dönüşüm sürecine hızlı adapte olmasını sağladı. Sarp bu yolda beklentisini ise “Kamunun e-Devlet ile başlayan dijital dönüşüm sürecinde gösterdiği çabayı Endüstri 4.0 uygulamalarında da göstererek, bu konuda KOBİ’lere öncülük etmesinin KOBİ’leri bu konuda adım atmaya motive edeceği, cesaret vereceği ve KOBİ’ler için çok faydalı olacağını düşünüyorum” sözleri ile özetledi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics