Dosya 14 MART 2010 / 18:00

KOBİ’lerden de artık ERP’lere ciddi talep var

ERP projelerinin veriminin, tüm şirketlerde aynı şekilde olması beklenmesine rağmen geri dönüşünün farklı büyüklükteki şirketlerde farklılaşacağını anlatan Datamarket Kurucu Ortağı Vildan Özdemir, KOBİ’lerin temel iş süreçlerini bütünleştirebilmek amacıyla ERP çözümlerine yöneldiğini dile getirdi.
Abasturk Proje Yöneticisi Serhan Özalp, ERP çözümleriyle KOBİ’lerin elde ettiği ilk temel faydanın departmanların bütünleşmesi olduğunu söylerken, “ERP öncesinde her departmanın, hatta aynı departman içerisindeki her çalışanın kendine özel verileri bulunurken; ERP ile bir standart sağlanarak çalışanların aynı verileri tekrar tekrar işlemelerinin önüne geçiliyor. İlk verimlilik artışı bu noktada gözleniyor” dedi.
“Aslında KOBİ’lerin ERP’den faydalanabilmesi için ‘Kurumsal’, ‘Kaynak’ ve ‘Planlama’ sözcüklerinin önemini anlamaları gerekiyor” diyen Nexum Boğaziçi Microsoft Dynamics NAV Takım Lideri Daryo Bahar, konuyla ilgili şu yorumları yaptı: “KOBİ’lerin öncelikle yönetim muhasebesinin öneminin bilincinde olmaları gerekiyor. Şirketin sadece iş yapmış olmak için iş yapması değil, kaynaklarını çok iyi yöneterek iş yapması gerekiyor. Planlama da şirketler için vazgeçilmez olan, ama önemi KOBİ’lerde yeni yeni anlaşılmaya başlanmış bir kavram. Şirketlerin hedeflerini belirlemeleri, buna göre bütçeler yapmaları, bütçeleri yönetirken bir yandan da hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmeleri, gerekiyorsa hedefleri revize etmeleri ve zamanında önlem almaları, sadece büyümeleri için değil, hayatta kalabilmeleri için de çok önemli. ERP sistemleri KOBİ’lerde bu anlayışla kullanılmaya başlandığında, KOBİ’lerin uzun ömürlü ve karlı olmalarına büyük katkıda bulunacak.”
Artık satıştan tahsilata, satın almadan ödemeye, mühendislikten üretime kadar tüm süreçler bütünleşmiş durumda. Oracle Türkiye İş Uygulamaları Satış Müdürü Öner Naçar, böylece insan, para, üretim kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, sistemler tarafından denetlenebilir olması sayesinde, şirketlerde hem verimliliğin arttığına, hem daha fazla tasarruf sağlandığına değindi.
“Türkiye’de ve dünyada yeni hedef kitlesi KOBİ’ler” diyen Detaysoft Genel Müdürü Bora Dündar, KOBİ’lere olan yönelmeyi sadece pazarın büyüme ihtiyacına bağlamanın hata olacağına dikkat çekti. Dündar, “Çünkü KOBİ’lerden ERP’lere de ciddi bir talep var. Bunun sebebi ise vizyon sahibi olan KOBİ’lerin ERP maliyetlerinden kaçarken bu maliyetlerin fazlası ile karşılaştıklarını fark etmeleri. Bu talebi karşılamak için kurulumu ve eğitimi daha kolay olan ERP çözümlerinin sayısı sürekli artmakta” dedi.
“Bir şirketin gerçek ihtiyaçlarına göre seçilen, piyasada yaygın olarak kullanılan, eğitim, danışmanlık, uyarlama gibi hizmetleri yaygın bir coğrafyada kolaylıkla sunabilen, esnek ve hızlı uyarlanabilir bir ERP çözümüne yapılan yatırımın hedeflenen sürede geri dönüşünün olmaması mümkün değildir” diyen Logo CEO’su Ali Güven, günümüzün ağırlaşan rekabet koşullarının, şirket yöneticilerinin verimlilik artışı sağlamasını kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.
Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, ekonomik yapıdaki iç ve dış dinamiklerin KOBİ’leri daha rekabetçi iş modellerine yönelttiğini, KOBİ’lerin ERP alanındaki çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade etti.
Microsoft Dynamics İş Çözümleri Ürün Müdürü Berkhan Esmer, ERP sistemlerinin üst yönetime en büyük katkısının iş süreçlerini kontrol etme, operasyonel veriyi analiz edip eğilimleri görebilme ve bu sayede şirketin temel performansını gösterebilmesine katkı sağlamak olduğunu anlatırken, ERP’nin KOBİ’lere faydası üzerine kendi işlerinden bir örnek verdi: “Otomotiv dağıtıcısı bir müşterimiz, tüm satış ve servis noktalarını merkezi Dynamics uygulamasına taşıyarak, trafikteki araç sayısını doğrudan takip eder hale geldi. 5 milyon avroluk yedek parça stokunu 3,5 milyon avroya indirdi. Finansman maliyetinden yıllık 150 bin dolardan fazla tasarruf sağlayarak, ERP’ye yatırımın ilk yılında harcadığı parayı geri kazandı.”
Oytek Kurumsal Kaynak Planlama Müdürü Baran Şaşmaz’a göre, küçük ve orta boy işletmeler ERP’ye yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Genelde bu yatırımın getireceği faydaları önceden göremiyorlar, proje devreye alınıp gerçek anlamda kullanılmaya başladıktan sonra kazanımlarını isimlendirebiliyorlar.
Model Business Solutions Genel Müdürü Atilla Zeybek, kurumların stratejik disiplin ve yönetim aracı olan ERP sisteminin vücudumuzun sinir sistemi kadar gerekli ve önemli olduğu görüşünde. İşletmeler uyarlama sonrasında, tüm iç ve dış ticari işlemlerini, yeni sinir sistemleri haline gelen ERP ile yönetmeye başlıyor, doğru yönetmenin ve planlamanın yanında, sipariş, ürün grubu, yönetim birimi bazında gelir-gider kalemlerinin pivot analizleri sonucunda alınan doğru kararlar sayesinde, kısa zamanda giderlerde azalma ve gelirlerde artış sağlanıyor.

KOBI’lerden2“ERP’yi seçerken iş süreçlerini iyi analiz etmeliler”

ERP’nin, şirkette o anki tüm iş akışlarının istenildiği zaman raporlarla izlenmesini mümkün kıldığını vurgulayan SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Erdem Şekeroğlu, “ERP yazılımı, üst ve orta düzey yöneticilerin şirket stratejilerine yön vermelerini kolaylaştıracak araçlar olarak, şirketlerin geleceğini belirleyecek kararların en hızlı ve en az sapmayla alınmasına destek veriyor. Böylece şirketler, iş akışlarını kontrol edebilir. Maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırırlar; günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlarlar. KOBİ’ler, ERP seçimi yaparken iş süreçlerini iyi analiz etmeli. Günü kurtaran çözümlerin yerine, kendilerine rekabet avantajı sağlayan, verimliliklerini artıran iş uygulamalarını tercih etmeliler. Bu noktalara dikkat edildiğinde KOBİ’ler en yüksek verimi ve geri dönüşü alabilirler” şeklinde konuştu.

KOBI’lerden3“İş akışlarının bilgisi aile şirketleri için hayati önemde”

Faaliyet gösteren işletmelerin ve çoğunlukla da KOBİ’lerin büyük bir bölümünü, en az iki nesil tarafından yönetilen aile şirketleri oluşturuyor. IFS Genel Müdür Yardımcısı Ergin Öztürk, bu noktada bu yapıda bir işletmenin en temel probleminin genelde işletmenin kuruluşundan bu yana ilk nesil tarafından uygulanan metodların aynı şekilde ya da çok az  değişimle devam ettirilmeye çalışılması olduğunu dile getirdi.  Öztürk, “İşi devralan ikinci nesil çeşitli açmazlarla karşı karşıya kalabiliyor. ERP uygulamalarını kullanmaya karşı eskilerin direnci nedeniyle yaşanması gereken değişim, sürümcemeye girebilir. ERP yazılımları benzer işletmelerde bir işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili derin bir bilginin ve metodolojinin aktarıldığı ortamlardır. ERP yazılımları farklı endüstri tipleri için binlerce işletmenin iş akışlarının bilgisini içerisinde barındırır. Bu bilgi, aile şirketleri için hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü bir işletmenin nasıl çalışması gerektiği bilgisi burada yatar ve biz bunu endüstri standardı ya da en iyi iş örnekleri olarak adlandırıyoruz” dedi.

KOBI’lerden4“Yöneticilerin güvenebileceği bir karar destek sistemi”

MBIS Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Emrali ise ERP projeleriyle şirketlerde  izlenebilirliğin en üst noktaya çıktığına dikkat çekiyor. Emrali, ERP yatırımları sonunda yöneticilerin güvenebileceği bir karar destek sistemi oluştuğunu kaydederken, “ERP projeleri ile şirket içinde bütünleşik şekilde çalışmanın getirdiği verimlilik artışı sağlanır. Farklı sistemlere veri girişi nedeniyle  kayıp zamanlar azalır. Maliyetlerin kontrolü, müşteri-tedarikçi ilişkilerinin daha verimli yönetilmesi gibi yatırımın parasal anlamda geri dönüşünü görebilecekleri sayısız fayda elde edilir” şeklinde konuştu.

KOBI’lerden1“KOBİ’lerin kurumsallaşmalarında  bir kaldıraç”

Mapics Genel Müdürü Kazım Ülker’e göre, ERP uygulamaları işletmelere uluslararası iş yapma standartlarını getirmekte. Herhangi bir tedarik zinciri içinde bulunan KOBİ’ler bu uygulamalara geçmek zorunda. ERP uygulamaları KOBİ’lerin kurumsallaşmaları çabalarında bir kaldıraç görevi görüyor. Herhangi bir ERP uygulamasını kullanmak, KOBi müşterilerine güven veriyor. Ülker, “ISO gibi sertifikasyon çalışmalarında temel bir altyapı oluşturur ve sertifika felsefesinin iş pratiği haline dönüşmesini sağlar. Böyle bir sistemle desteklenmemiş ISO sertifikası çalışması ticari bir gösterge olmaktan öteye gidemeyecektir” dedi.
ETİKETLER : Sayı:762

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics