Dosya 20 ŞUBAT 2018 / 15:50

KOBİ’lerin BT yatırımları artıyor

Kurumsal yazılımların Türkiye’deki şirketler, özellikle de KOBİ’ler tarafından kullanımında, son yıllarda yukarıya doğru ciddi bir ivme olduğu görülüyor. Şirketlerin kurumsallaşma ihtiyacının temelinde, sürdürülebilirlik, kârlılık, sağlam bir finansal yapı, rekabet gücü, uluslararası pazarlara açılma ve elbette yasal zorunluluklar gibi gereksinimler bulunuyor. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. Ülkemizde çok sayıda KOBİ var, alanlarında başarılı olmalarına rağmen, bazen kurumsallaşma sürecinde zorlandıkları için birçok aksaklıkla karşılaşabiliyorlar. Büyük ölçekli şirketler ise satın almalar, birleşmeler gibi nedenlerle dönüşüm sürecine girebiliyor.

Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan’ın verdiği bilgilere göre, KOBİ’ler BT yatırımlarına her geçen yıl daha fazla kaynak aktarıyor. Araştırmalar, KOBİ’lerin hâlâ donanımsal ihtiyaçların karşılanmasını birinci öncelik olarak ele aldığını gösteriyor. “Donanımı takiben, BT güvenliği, yedekleme, depolama ve bulut çözümlerinin KOBİ’lerin yatırım planlarında yer aldığını görebiliyoruz” diyen Akın Sertcan, şunları kaydetti:

“Günümüzün zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için, KOBİ’lerin teknolojinin olanaklarından faydalanması bir zorunluluğa dönüştü. Bilgi teknolojilerinden faydalanmayan kurumların sürdürülebilirliği sağlamaları ve rakiplerinin önüne geçmeleri mümkün olmadığı için, birçok kurumun KOBİ ürünlerine yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Başta KOSGEB olmak üzere, Türkiye’de devlet tarafından KOBİ’lere önemli teşvikler veriliyor. Son yıllarda bu teşvikler daha da artmış durumda. Standartlara uyan ve teşviklere başvuran çok sayıda KOBİ, bu desteklerden faydalanıyor.”

Siber fiziksel sistemler (SFS), dinamik veri işlemeye dayalı yatay ve dikey entegrasyon, nesnelerin interneti (IoT), öğrenen robotlar, büyük veri, bulut bilişim, sanal gerçeklik ve siber güvenlik, bugün her ölçekten firmanın gündemini oluşturuyor.

Yazılımlarının hemen her sektöre hitap ettiğini kaydeden Sertcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Büyük sanayi işletmelerinden ekonomimizin yapıtaşı KOBİ’lere kadar her ölçekten firmaya, rekabet dünyasında fark yaratabilecekleri uygulamalar sunmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmaları, gerek üniversitelerimizle gerekse doğrudan müşterilerimizle projeler yaparak geliştiriyoruz. Dijital dönüşüme öncülük eden e-devlet uygulamaları için önemli yatırımlar yapıyor, her türlü mevzuatın fiili hayatta kullanımına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mevzuatın yanı sıra, işletmelerin finansal rekabet avantajı oluşturabilmeleri için katma değerli uygulamalar da geliştiriyoruz. Yazılım dünyasının geleceği, servis tabanlı hizmetler etrafında şekillenmeye devam ediyor. Örneğin, işletmeler satış sonrası hizmetler için kendi servis ağları ya da bayileri için kullanacakları uygulamaları sadece hizmet olarak alabiliyor. Benzer şekilde, perakende sektörü için sunduğumuz mağaza satış uygulamaları, kiralama usulü hizmet olarak alınabiliyor. Uygulamalarımız arasında, finansal sorgulama yapılabilecek hizmetlerin yanı sıra, çevrimiçi bankacılık sistemleriyle entegrasyon, farklı finansal ihtiyaçlar için faktöring hizmetlerinden yararlanma gibi fonksiyonlar da yer almaya başladı. Sanayi uygulamalarında bulunan tahminleme işlemiyle, geçen yılın satış verilerinden yola çıkılarak gelecek dönemin satışlarının istatistiki metotlarla tahmin edilmesine, fabrikanın kapasitesine göre malzeme gereksinim planı oluşturulmasına, gereksiz stok alımlarının engellenmesine çalışıyoruz. Bu bilgileri kullanarak çizelgeleme yapan bir üretim işletmesi, dakikalar içinde on binlerce iş emrini makine ve tezgahlarına ulaştırabiliyor. Logo olarak, Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak sürdürüyor, çağın gereksinimlerine paralel olarak işletmelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics