Dosya 18 HAZİRAN 2011 / 01:45

KOBİ’lerin dünyaya açılması için BT şart

KOBİ sınıfında yer alan kuruluşlara özel çözümler geliştirmek, edinme maliyetlerini minimize edecek yöntemlerle ve karlılığı kısa sürede ve doğrudan etkileyecek çözümlere odaklanmak gerektiğini belirten Sistek Satış ve Pazarlama Müdürü Ümit Kırbaşlı “Bu tür çözümler, ölçeklenebilirlik özelliğine sahip olmalıdır. Yoksa kalitesiz ve dar alana odaklanmış çözümlerle KOBİ’lere bir fayda verilemez. Buradaki sihirli sözcük ‘ölçeklenebilirlik’tir. Bunun anlamı da, komple bir çözümün, modüller, fonksiyonlar veya işlem adetleri bazında ölçeklenebilir olmasıdır” dedi.
Kırbaşlı, KOBİ’lerin önemli faydalar sağlayabilmesi için ise şu noktalara değiniyor: “Lojistik çözümünde, yalnızca KOBİ’nin ihtiyaç duyacağı modülleri vermek; ama yarın yeni bir fonksiyon ihtiyacı oluştuğunda diğer modülü veya fonksiyonun da eklenebilir durumda olmasını sağlayıcı olmak önemli. Yoksa, yeni fonksiyon talebi geldiğinde, “O zaman size şu ürünü satalım, eskisini kaldıralım” demek KOBİ açısından bir çözüm olmaz.”
Bimsa SAP Danışmanlık Destek Merkezi Birim Yöneticisi Canku Bulak, stratejik ve operasyonel hedeflerin sadece büyük ölçekli şirketler tarafından değil, KOBİ’ler tarafından da belirlenmesi ve benimsenmesi gerektiği görüşünde. Cansu, “Uzun vadede küresel pazarda varolmak isteyen bu şirketlerin vizyonunu da ortaya koymaktadır. BT çözümleri sadece üretim şirketlerinin değil, süreçlerinde belli bir standardizasyon sağlamak isteyen, adım adım gelişime inanan ve yaptığı yatırımın sağlayacağı avantajlara vakıf KOBİ’lerin de radarına girdi. Sonuç olarak bu alandaki yatırımlar, gerek şirketler gerekse BT çözüm sağlayıcıları açısından ciddi bir ivme kazandı” diyor.
İnternet kullanımı artışı KOBİ’leri pozitif etkiliyor
KoçSistem Otomasyon Satış Birim Yöneticisi Engin Güney maliyetlerin düşürülmesi, karlılığın artırılması ve iş süreçlerinin düzeltilmesi gibi konuların BT disiplini ile gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Güney şunları söylüyor: “Özellikle KOBİ düzeyindeki şirketlere çözümler, bu çözümleri kullanmasıyla sağlanacak faydalar ve neler kazanacaklarının net bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Üretim sektöründe KOBİ düzeyindeki şirketlerin rekabetini artırmaları için BT ile çok sıkı çalışmaları kendi işine ağırlık vererek özellikle dışkaynak, ERP, üretim otomasyon gibi çözümlerden geri kazanımları almaya başlamaları gerekmektedir.”
İnternet kullanımının artması ve ERP yazılımlarının KOBİ’lerin BT yaklaşımlarını pozitif etkilediğini ifade eden Cloudturk Yöneticisi Mustafa Yazıcı ise görüşlerinde, “Bu değişimi ve gelişimi yakalayabilen şirketler başarılı olup büyüyecek. Bulut bilişim teriminin her geçen gün hayatımıza daha fazla girmesi KOBİ’lerin de dikkatini bu yöne çekecektir. KOBİ’lerin fiziksel olarak kendi bünyelerinde sunucu barındırmamaları, sunucuları kullandıkları kadar ödemeleri, sunucu bakımı-elektriği vb masraflarla uğraşmayacaklarını bilmeleri, BT’ye olan yaklaşımlarını olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

timur turgutluBT yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alıyorlar

Netsis Genel Müdürü Timur Turgutlu KOBİ’lerin, sahip oldukları girişimci ruh, kalite anlayışı, markalaşma bilinci ve ihracat hamleleriyle gitgide güçlendiği görüşünde. Turgutlu KOBİ’lere yönelik çözümler konusunda ise şunları söylüyor: “Özellikle teknolojinin sunduğu avantajları değerlendirebilenler zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlarken, maliyet üstünlüğü elde ediyor ve karlılıklarını artırıyorlar. Bilişim teknolojilerine bir yatırım olarak yaklaşan şirketler yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Özellikle son yıllarda gündeme gelen, B2B, B2C, CRM gibi uygulamalar şirketleri rekabette en üst sıralara taşıyor.”

ilkem ozarİhtiyaca göre yatırım

KOBİ’lerin Türk ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu aktaran CA Technologies Ülke Müdürü İlkem Özar, “Çok küçük çaplı şirketlerde donanım tarafındaki yatırımlar daha önemli olarak algılanıyor. Oluşan bilinçle birlikte iş ihtiyaçlarını doğrudan giderecek donanım ve belli başlı yazılımlar ediniliyor; bunun daha ilerisine de geçilmiyor. Ancak orta ve daha büyük ölçekli kurumlara doğru çıkıldıkça durumun biraz daha farklılaştığını söyleyebiliriz. Üretim tesislerinde işin aksamadan yürümesi için, BT ve buna bağlı teknolojilerin kullanımı zaten bir gereklilik olarak uygulanıyor. Ancak yine de BT yatırımları çok da küçük bütçelerle karşılanamadığı için; ihtiyaç oldukça yatırım yapmaya daha sıcak bakılıyor” şeklinde konuştu.

ERP olanaklarından daha fazla yararlanılmalı

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban ise KOBİ’lerde ERP kullanımı konusuna değiniyor ve şunları söylüyor: “KOBİ’ler arasında ERP’nin kullanım alanının gelişmesi yönünde bir eğilim gözlemliyoruz. Teknoloji yatırımı boyutundaki ERP çalışmaları genel olarak operasyonel işyükünü hafifletmek amacıyla kullanılıyordu. Oysa, bugünün eğilimi, ERP’nin sunduğu olanaklardan çok daha fazla yararlanarak kurum vizyonunu bütünüyle destekleyebilecek ERP sistemlerinin benimsenmesi yönünde ilerliyor. KOBİ’lerin bilişim yatırımlarına daha fazla ağırlık vermeye başlamasıyla, ERP yazılımı kullanımının yakın gelecekte çok daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:826

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics