Dosya 20 ŞUBAT 2011 / 18:00

Kriz iş zekâsı kavramının önemini ortaya çıkardı

Microsoft Türkiye Uygulama Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun’a göre iş zekâsı son yıllarda dünyada ve Türkiye’de pek çok işletmenin önem verdiği konuların başında geliyor. “Tüm dünyayı etkileyen küresel kriz bu dönemde iş zekâsı konusunda olumsuz etki yaratmak şöyle dursun, konunun önemini daha da ortaya çıkardı” diyen Utkun, “Kurumlar giderek daha rekabetçi hale gelen bir pazarda öne çıkabilmelerinin yolunun özellikle pazar ve sürdürdükleri iş konusunda doğru analizi yapabilme ve doğru kararı alabilmelerine bağlı olduğunun farkındalar. Benzer şekilde kurumların veri hacimleri her geçen gün katlanarak artıyor. Bu verileri doğru yönetebilmek ve verileri bilgiye dönüştürebilmek ve paylaşabilmek her kurumda vazgeçilmez bir öncelik. IDC’nin sunduğu veriler, pek çok işletme için iş zekâsı projelerinin ön sırada yer aldığını gösteriyor” sözleriyle görüşlerini aktarıyor.
Oracle İş Zekası Çözümleri Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Satış Yöneticisi Emir Türkmen şu noktalara dikkat çekti: “İş zekâsı kararlarının verilmesini sağlamak anlamında artık üst yönetimin en önemli karar araçlarından ayrı bir yere sahiptir. Artık verilerin kolay erişilebilir ortamlardan, belli güvenlik seviyeleri eşliğinde karar vericilere sunulması yeterli değil. Bu raporların detaylarının aynı platformda, bütünleşik bir anlayışla sunulması bir gereklilik halini aldı. Artık analistler ve yöneticiler artık sadece analiz yapmayı değil, bu platformlar üzerinden aksiyon alabilecek hale gelmeyi istiyorlar. O yüzden bu özelliklere sahip ürünler gelişmeye devam edecekler. Bu aşamada iş zekâsı operasyonel işlerin içerisine de girerek, her koşulda kurumların vazgeçilmez bir parçası olmaya başlıyor. Birçok müşterimiz, iş zekâsı uygulamalarını sadece bir raporlama platformu olarak değil, bir portal, hatta veri giriş platformu olarak son kullanıcılarına sunuyor. Stratejinin tek bir yerden tanımlanması, takip edilmesi ve bu stratejinin organizasyonun farklı seviyelerine indirilebilmesi, sonrasında da bu metriklerin operasyonel raporlara dönüşmesi bu projelerin başarısını garantileyen bir etken.”
SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu da iş zekâsının geleneksel anlamda geçmişi raporlamadan daha ileriye giderek, kurumların elde ettiği veri yığınını ileri istatistiksel yöntemlerle analiz edip bilgiye dönüştürmesi anlamına geldiğini söylüyor. Nalbantoğlu, “Müşterilerine en doğru tekliflerle yönelmek isteyen, tedarik zincirinde iyileştirmelerle maliyet azaltmayı amaçlayan, risklerini en iyi şekilde yönetme ihtiyacı duyan tüm şirketlerin, analitiği iş zekâsının ayrılmaz bir parçası olarak düşünmesi gerektiğine inanıyoruz” diyor.
“Kurumsal kaynakların verimli kullanılabilmesi, sektörün ve müşterinin tanınabilmesi, satış analizi, tahmin yürütme ve buna bağlı olarak bütçe oluşturulabilmesi, pazarda oluşan değişikliklere uyum sağlanabilmesi başlıkları iş zekâsı bileşenlerinin kurumlar için içerdiği önemi ifade etmektedir” diyen Teradata Türkiye Genel Müdürü Murat Yılmaz, “Bunlara ulaşmayı ve başarmayı hedefleyen tüm kurumlar bünyelerinde iş zekâsı uygulamalarını stratejik bir konumda düşünmeliler” diyor.

Tek bir ağaca değil, ormanın bütününe odaklanın
Anadolu Bilişim Hizmetleri İş Sistemleri ve Ürün Geliştirme Müdürü Atakan Karaman, iş zekâsının şirketlerin yapmış olduğu işlem bazlı kayıtları anlamlı bir bütün haline getirip farklı açılardan bakılabilmesini sağladığı için kurumlar açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. “Özellikle verileri farklı gruplar halinde bir araya getirdikten sonra, nihai veri üzerinde sorgulamalar ve çapraz raporlamalar yaparak işleri yönetsel bir bakış açısıyla görmek ve karar alabilmek noktasında iş zekâsı bir destek aracı olarak kullanılmaktadır” diyen Karaman, “İş zekâsı uygulamaları bir anlamda kurumlara ‘tek tek ağaçlarla uğraşmak yerine ormana bakma’ imkanı verir. Bu sayede şirketler yönlerini doğru bir şekilde bulabilirler ve faaliyetlerini cironun yüksek olduğu, daha karlı alanlara kaydırabilirler” diyor.
“Günümüzde şirketler başarılarını artırmak için iş zekâsı ve performans yönetimi çözümlerine önemli derecede ihtiyaç duyuyorlar” diyen IBM Türk Yazılım Grubu Satış Müdürü Arzu Gelgeç, “Bunun da öncelikli sebeplerinden biri daha akıllı, daha çevik olmak, kaynakları daha uygun kullanmak gibi niteliklerin zorlu rekabet şartlarında şirketlere hayati avantajlar sağlaması. Strateji ve yönetim optimizasyonu şirketlere rekabet ortamında güç kazandırıyor” sözleriyle görüş bildiriyor. Gelgeç, “Karar alma, kaynakları etkin kullanma ve veri bolluğundan ziyade kullanılabilir bilgi çokluğunu en iyi şekilde değerlendirme alanlarında şirketler ve kurumlar iş zekâsı platformlarından yararlanmayı sürdürecekler” diyor.

Acikel_TurhanHer şey veri ve hepsi bir anlam içeriyor

İşletmelerin günlük operasyonlarında her gün binlerce veri oluşturuluyor, güncelleniyor, paylaştırılıyor ve kullanılıyor. Yaptığınız her şey, attığınız her adım, kurduğunuz her iletişim, yazdığınız her şey bir veri ve hepsi bir anlam içeriyor. Workcube Başkan Yardımcısı Özlem Açıkel Turhan, “İş zekâsı dediğimiz yazılımlar bir işletmenin genel operasyon sürecinden ve içinde bulunduğu pazardan elde ettiği bu tip ham verileri anlamlı raporlar haline dönüştüren çözümlerdir. Bu raporlar orta ve üst kademe yöneticilerin işletmelerini farklı perspektiflerden görerek yorumlamalarına, hızlı, önleyici veya yönlendirici kararlar almalarına ve bu kararların sonuçlarını takip etmelerine katkı sağlar” diyor.

Bulent_DalDeğerler, başarılı kararlar ile ölçülüyor

“Yoğun rekabet ortamının yaşandığı günümüzde şirketler kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için yeni iş modelleri arayışı içindeler” diyen OBASE Genel Müdürü Bülent Dal, “Türkiye dünyada birçok alanda hızla büyüyen önemli pazarlardan biri haline geldi. Şirketler küreselleşmeyle birlikte hızlı karar vermek, kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak ve rekabette çevik olmak zorundalar. İş zekâsı uygulamaları şirketlere bilgi yönetimine dayalı, doğru, hızlı, maliyeti düşük ve analitik kararlar almalarını sağlıyor. Artık bir şirketin değerini, verdiği ve icra ettiği kararların toplamıyla ölçeceğiz. Bu noktada CEO’ların şirket organizasyonlarını yeniden gözden geçirmesi ve karar verme süreçlerine göre yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor” diyor.

Kemal_UnaltunaVerileriniz ne kadar karmaşık farkında mısınız?

Intellica Genel Müdürü Kemal Ünaltuna, “Bir kurum geliştikçe ve büyüdükçe ‘doğru işi yapma’ kararlarını vermek gittikçe daha çok önem kazanmaya başlar” diyerek başladığı görüşlerine şöyle devam ediyor: “İş zekâsı bu alanı adreslemek için ortaya çıkmıştır. Zaten bu kavramın daha önceki adı da “Karar Destek Sistemleri” idi. Verileriniz ne kadar karmaşık ve çoksa, iş zekâsına o kadar ihtiyacınız var demektir. İş zekâsını gerektiren diğer faktörler içinde bulunduğunuz sektörde çok fazla rekabet olması, planlama ve koordinasyon gerektiren çok işinizin olması, müşteri kavramının öne çıkması ve müşteri sayısının çokluğu, ürün sayısının çokluğu, satış kanallarının çeşitliliği olarak sıralanabilir.”
ETİKETLER : Sayı:809

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics