Dosya 07 MART 2010 / 18:00

Kurumlarda eğitim önem kazanıyor

Bilişim istihdamı anlamında Türkiye ile Avrupa karşılaştırıldığında yarı yarıya fark olduğunu belirten SAP Türkiye Eğitim Yöneticisi Nilgün Özkasap, bu durumun kurumlarda bilgi teknolojileri alanında hala ciddi bir açık olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti. Son yıllarda kurumların bu alanda  bilişim eğitimlerini ve sertifikasyonu önemsediklerini vurgulayan Özkasap, bu konuda yapılan yatırımlara dikkat çekti. Özkasap sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde genel başarı, kurumların teknolojide ve teknoloji uygulamalarındaki verimliliğin kurumun genel performansı ile nasıl bütünleşeceği ve geneli nasıl etkileyeceği üzerine odaklanmaktadır. Kurumların ve bireysel kullanıcıların ellerindeki teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmalarını sağlamak ve bunu kurumsal hedefler yönünde kanalize etmek için farklı yöntemler geliştirilmektedir.” Özkasap, “Şirket çalışanlarının neyi ne için yaptıklarını, bunun sonuçlarının kendileri, çalışma arkadaşları ve kurumun bütünü için ne olacağını bilmeleri gerekir. Buradan yola çıkarak kurumların bilişim eğitimlerinde çalışanların becerilerini yukarıdan aşağı yayarak genel bir performans artışı sağlamayı hedeflemeleri gerekmektedir. Sonuç olarak kişisel performans göstergeleri aynı zamanda bir şirketin temel performans göstergeleri ile de uyumlu hale getirilmelidir” dedi.
Özkasap, şirketin eğitim müfredatına bağlı kalarak kurumların istedikleri yerde ve zamanda kapsamlı eğitim çözümleri sunduklarını kaydetti. “Kurumların SAP yazılımına yaptıkları yatırımın kurum sürecine katkısını maksimize etmek hedefi ile hareket ediyoruz. Artan projelerle SAP danışmanlarına talep artıyor” diyen Özkasap, bu amaçla SAP Türkiye Yetkili Eğitim Merkezleri’nin danışmanlar yetiştirdiğini kaydetti.

Kurumlarda22012’de üç milyon açık

BT sistemleri konusunda yetkin insan açığı teknolojilerin gelişimiyle artıyor. Cisco Network Akademisi Program Yöneticisi Deniz Sungurlu, 2012 yılında bilgisayar ağı uzmanı açığının üç milyon kişi olarak tahmin edildiğini kaydetti.
Buna göre insan kaynağı gereksinimi; Kuzey Amerika’da 656 bin; Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve CIS bölgesinde 261 bin; Çin’de 430 bin; Latin Amerika’da 216 bin; Ortadoğu ve Afrika’da 238 bin; Hindistan’da 334 bin; Japonya’da 179 bin; Asya Pasifik’te 190 bin ve Japonya’da 179 bin olarak sıralanıyor.
Türkiye’de de bilgisayar ağı uzmanı açığının bir sorun olarak süregeldiğini belirten Sungurlu, “Teknolojideki hızlı gelişme, hem temel hem de ileri düzeyde uzmanların sayısının hızla artmasını gerektiriyor. Türkiye’de çok önemli bir potansiyel var. Cisco Systems, ülkemizdeki insan kaynağına büyük bir yatırım olarak Cisco Networking Akademisi programını yürütüyor. 10 yıldır uygulanan bu programda bilişim ve bilgisayar ağı uzmanı yetiştirilmesi için eğitim kurumları, devlet ve sivil toplumdan olmak üzere 160 kurumla iş birliği halinde çalışıyoruz. Bugüne kadar 14 bin kişinin eğitim aldığı bu sosyal sorumluluk projesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte teknik liselerde, ayrıca üniversitelerde ve ‘Bilişimde Genç Hareket’ programı ile sivil toplumda binlerce katılımcıya ulaşmaktayız” dedi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics