Dosya 19 AĞUSTOS 2011 / 14:01

Kurumsal duruşa ‘iş zekâsı’ dopingi

Her ölçekte şirket için ‘olmazsa olmaz’ iş zekâsı çözümleri, tüm detayları ile dosya sayfalarımızda.

Şirketlerin gerek kendi iç yapılarındaki veri akışı, gerekse iş ortakları ile tüm iletişimlerinin düzenli bir biçimde toplanması, gerekli anlarda bu dokümantasyonda ihtiyaç duyulan verilere hızlı erişim ve bu verileri üretim, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda etkin kullanabilmek ‘iş zekâsı’ yapısının temelini oluşturuyor. İlk dönemde belli sektörlerin tercihi olan bu uygulama, artık daha kapsamlı bir biçimde her sektörden ve her ölçekten şirketin ‘olmazsa olmazı’ haline geldi. Bu yapıyı kurum bünyesinde oluşturmak artık bir tercih değil, bir gereklilik halini aldı. Böylece rekabet avantajını çok farklı başlıklarda elde edebilen şirketler, her türlü kurumsal hedeflerini böylece çok daha net bir biçimde belirleyebiliyor. Çünkü iş zekâsı yapısı, şirketlere esnek hareket edebilme fırsatını sunuyor. Farklı analizlerle stratejik karar alma yapısına hayat veren iş zekâsı yapısı, veri toplanması, analizi ve depolanması konusunda da şirketlere kolaylıklar sağlıyor. Bilginin gerçek güç olduğu bir dönemde bu çözüm, şirket bütünüyle benimsenerek bütünsel faydayı beraberinde getiriyor. Hatta şirketin performans değerlerine de olumlu yansımalar kazandırıyor. Kurumsal bazda sahip olunanları, fırsatları ve geleceği anlamanın en sağlam yolunu iş zekâsı çözümleri oluşturuyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:835

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics