Dosya 09 OCAK 2011 / 18:00

Maliyeti düşüren teknolojiler gözde olacak

Oytek Bilişim Hizmetleri Sistem Yönetimi Müdürü Kudret Gülcan’a göre, sanallaştırma gibi BT hizmetleri için maliyeti düşüren teknolojiler iş sürekliliği için bütçe ayrılmasına yardımcı olacak. Bu teknolojilerin barındırdıkları kolay uygulanabilir iş sürekliliği çözümleri de planların oluşturulmasında faydalı olmakta. Bulut teknolojisi önümüzdeki yıllarda önce test ve yedek sistemlerinin daha sonrada üretim sistemlerinin çalışacağı bir altyapı oluşturmaya aday.
“İletişim teknolojilerinin gelişmesi bence iş sürekliliği açısından en heyecanlı gelişme” diyen Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, “Bulutun sağladığı olanaklarla tam sanallaştırmanın getirdiği yüksek esneklik, şirketlerin iş sürekliliği uygulamalarını çok daha verimli, standart ve ekonomik olarak yapmalarına izin verecek. Şu anda daha çok “Private Cloud” olarak düşünülen altyapılar, güvenlik konusundaki endişelerin giderilmesinden sonra bence “Public Cloud” olarak da kullanılabilecek hale gelecek” diye sözlerini bitirdi.

Sorumluluğun en büyüğü devlete düşüyor
Datacore Genel Müdürü Serdar Özçelik, regülasyonlara dikkat çekiyor. “Bu konuda en büyük görev devlete düşmektedir. İş sürekliliği zorunlu yatırım kalemi haline getirilmesi oluşturulacak sektörel regülasyonlarla sağlanabilir. Böylelikle bu konu şirket sahiplerinin vizyonu ile sınırlandırılmamış olacak” diyen Özçelik, “İş sürekliliğini etkileyecek konuların başında her kuruluşun zorunlu bir iş sürekliliği planı edinmesinden bahsedebiliriz. Bunun en büyük nedeni kuruluşların birbirine bağımlı hale gelmesi. Yakın bir gelecekte,  iş sürekliliği planı bulunmayan şirketler uluslararası yada ulusal ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayacaklardır” şeklinde konuşuyor.

Ayca_Tuba_Konakoglu“İş sürekliliği ihtiyaçlarını da çözüyorlar”

IBM Küresel İş Hizmetleri İş Sürekliliği ve Altyapı Hizmetleri Yöneticisi Ayca Tuba Konakoğlu, bulut bilgi işlemin şirketlerin kendi bilgiişlem altyapılarıyla olabileceğinden çok daha hızlı biçimde oluşturma, yapılandırma, sağlama olanağı sunduğunu belirtirken, “Bulut bilgiişlem altyapısıyla desteklenen şirketler; sundukları hizmetin kalitesini artırarak pazarlama sürecini hızlandırıyor, müşteri bağlılığı yaratıyor ve pazarı geliştiriyor. Hizmet sağlama girişimlerini destekleyen SOA, bilgi ve hizmet yönetimi girişimlerini geliştirebiliyor. Bulut bilgiişlem, ölçeklenebilirliği büyük çapta destekliyor. Bulut bilgiişlem hizmetleri sunan şirketlerin gerek rekabet açısından, gerekse yasal düzenlemeler açısından iş sürekliliğini sağlama zorunlulukları, bulut bilgiişlemden yararlanan şirketlerin de iş sürekliliği ihtiyaçlarını çözmesi anlamına geliyor.

“Kurumlar bilgilerini hala kurum dışında tutmak istemiyor”

E-Mobil İş Geliştirme Müdürü Faruk Toygar İkizler’e göre, özellikle sanallaştırmanın kabul görüp yaygınlaşması ve telekomünikasyon altyapısının hızla gelişip iyileşmesi ile birlikte piramidin tepesinden başlayan süreç hızla tabana yayılacak. İkizler, “Bulut bilişimin iş sürekliliği çözümlerinde etkisi büyük olacak. Buradaki en önemli sorun kurumların hala bilgileri kurum dışında tutmak istemeyişi. Bilgi merkezlerinin hızla artması ve buralardan donanım ve çözüm kiralamanın maliyetlerinin buna paralel olarak düşmesi süreci hızlandıracak. Türkiye’de bu konuda örnek gösterilebilecek birkaç büyük kuruluşun projeleri kafalarda oluşmuş olan bilginin dışarıda tutulmasına karşı oluşan direnci kıracak. Özellikle felaket kurtarma projelerinde bulut bilişimin etkinliğini ve yaygınlığını ileriki yıllarda gözlemlemek mümkün olacak” diyor.
ETİKETLER : Sayı:803

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics