Dosya 01 KASIM 2010 / 23:00

Mobil iş zekâsının önemi artıyor

İş zekâsının verinin artmasıyla ihtiyacı daha fazla hissedilen bir alan olmaya devam ettiğine değinen SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, pazardaki hareketlerle kurumun güncel durumunu izlemek değil; aynı zamanda geleceği öngörebilmek, kaynakların optimum seviyesini belirleyebilmek ve stratejileri bu bilgilere göre kurgulamanın aslen iş zekâsını tarif ettiğini vurguladı. Nalbantoğlu, “İş zekâsı pazarının büyümesinde en dikkat çekici faktör, giderek daha fazla sektör tarafından tercih edilmesi olması gerçeği. İş yapış biçimlerinde sergilenen inovatif yaklaşımlar, iş zekâsı uygulamalarına olan ilgiyi artırıyor” şeklinde konuştu.
Oytek CRM ve Veri Ambarı Grup Yöneticisi İlkay Öztürk de iş zekâsı çözümlerinin öneminin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceği görüşünü aktarırken, son 5 yıl içinde iş zekâsı yazılımı üreten orta ölçekli şirketlerin büyük şirketler tarafından satın alındığını anımsattı.
Bimsa Çözüm Yöneticisi Yeliz Korkmaz, Türkiye’de ve dünyada bu alanda mobil cihazların son dönemde öncelik kazandığına dikkat çekerken, “Alınan raporlara her an erişilebilirlik istenmekte. Ülkemizde iş zekâsı henüz hedeflenen noktada değil ancak bu alanda çok ciddi çalışmalar mevcut. Önümüzdeki dönemde bu uygulamalara ilişkin gerçekleştirilen proje sayısı artacak” dedi.
Inveon Yönetici Ortağı Yomi Kastro ise iş zekâsı yazılımlarının, Türkiye’de de pazardaki yerini sağlamlaştırdığını, bankacılık, sigorta ve perakende sektörleri başta olmak üzere, sektörlerinde öncü kuruluşların çoğunda iş zekâsı önemli bir yere sahip olduğunu vurgularken, önümüzdeki günlerde iş zekâsı uygulamalarının KOBİ’ler dahil birçok şirkette kullanımının artacağını öngördüğünü ifade etti. Kastro, “Birkaç yıl kullanılıp unutulacak bir yazılımdan çok, bir kavramdan bahsediyoruz” şeklinde konuştu. Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan beklentiler, iş zekâsı uygulamalarını her geçen gün daha popüler hale getiriyor. Rekabet şartları giderek ağırlaşıyor ve kurumlar karar alma sürelerini minimuma indirmeye çalışıyor. Kurumlar, stratejik kararlarını zamanında ve doğru veriye dayanarak vermeleri gerektiğinin farkındalar ve bu da iş zekâsı çözümlerine yapılan yatırımların önceliğini artırmakta. İnnova İş Çözümleri Grup Yöneticisi Feyza Narlı Güleç, “Ülkemizde genel ekonomik gidişat çok sık olarak yön değiştirebiliyor ve beraberinde birtakım belirsizlikleri getirebiliyor. İş zekâsı uygulamaları sayesinde hızlı ve rasyonel kararlar verebilen şirketler, ekonomik dalgalanmalar karşısında hızla yeni stratejiler geliştirebilir. Bu fırsatın farkına varan şirketlerin sayısı hiç de az değil. Karşımıza çıkan tabloda Türkiye’de iş zekâsı konusunda bir rüzgâr var ve holdingler domine ediyor. İş zekâsı uygulamalarının holding ve onlara bağlı kurumlarda kullanılmaya başlaması Türkiye’de bu alanın hızla gelişeceğine işaret etmekte” diyor.

bulent_dalMobil iş zekasının önemi artıyor

Obase Genel Müdürü Bülent Dal’a göre ise dünyada mobil iş zekâsının önemi artıyor. Birkaç sene içerisinde 5 milyar mobil internet kullanıcısına doğru giden bir kullanım eğilimi var. Bu iş zekâsı kullanım çıtasını ciddi bir şekilde yükseltecek. Dal, şunları söyledi: “İş zekâsı günlük hayatın içerisinde daha fazla kullanılmaya başlıyor. Gerçek zamanlı veriler üzerinde akıllı uzman sistemler oluşuyor. Daha fazla veri birikiyor. Dolayısıyla iş zekâsı araçlarının performanslarında da dramatik artışlar bekleniyor. Türkiye’de şirketler artık elindeki veriyi bilgiye dönüştürerek; daha fazla bilgi ile yoğrulmuş öngörüye dayalı kararlar almak zorunluluğu hissediyorlar. Ancak iki problem verinin bilgiye dönüşmesini etkiliyor; veri kalitesi problemi ve bilgiyi kullanma kültüründeki eksiklikler.”

emre_cabukDaha farklı konsolidasyonlara gidilebilir

BI Technology Çözüm Mimarı Emre Çabuk’a göre, sektör her zaman dinamik bir doğaya sahip olmakla beraber son yıllarda geleneksel iş zekâsında yaşanan konsolidasyonlar sektörde yenilikçi yaklaşımlardan öte, mevcut teknolojilerin bütünleşmesi ve sorunları üzerine yoğunlaştı. Yeni nesil iş zekâsı yaklaşımının en sıcak konusu ise tüm tedarikçilerin bellek içi iş zekâsı veya ‘appliance’ denilen donanım destekli iş zekâsı teknolojilerini artık iyice uyarlayarak satış ve proje aktivitelerinde çok yoğun şekilde öne çıkarması. Çabuk, “Verilerdeki hızlı ve hacimsel artış sorununa çare olan bellek içi teknolojisi kurumlardaki hızlı performans ve çeviklik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra özellikle iş kullanıcıları için önemli olan analitik uygulama kullanımının artmasını da tetikliyor. Konsolidasyonlar son kullanıcıya verimlilik anlamında çok da pozitif yansımadı, bu alanda yeni ve son kullanıcı odaklı tedarikçilerin pazara girip asıl ivmeyi sağladıklarını gösteriyor. Son kullanıcıların artık ne istediklerini  daha iyi bilip, satış sürecinde çok daha etkin olduklarına şahit oluyoruz.  Önümüzdeki dönemde teknoloji dünyasının büyüklerinin bu alanda arzu ettikleri ivmeleri yakalamak için daha farklı konsolidasyonlara gidecekleri de gözüküyor” dedi.
ETİKETLER : Sayı:794

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics