Dosya 06 ŞUBAT 2011 / 18:00

Neden dışkaynak yönetimi?

Kurumlar, BT ihtiyaçları için kendi bünyelerinde kaynak barındırmak yerine dışkaynak kullanarak maliyetlerini optimize ediyorlar. Burada kullanılan dışkaynakların yönetimi, aldıkları hizmetlerin doğruluğunu belirleyen en önemli etmenlerden biri. BT ile alakalı dışkaynak kullanımı, ihtiyaça göre odaklanmış hizmetlerin doğrudan alınabilmesini mümkün kıldığından bütün kurumlar için çok önemli. Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli’ye göre, ancak alınan hizmetlerin doğruluğunun kontrolünün yapılması özellikle BT ile alakalı hizmetlerde kritik rol oynamakta. Alınan bir hizmetin ya da yapılan bir işin doğru şekilde yapılması sonradan meydana gelebilecek problemlerin engellenmesini sağlayabilir.
Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, dışkaynak kullanımının, şirketler açısından önemli bir rekabet avantajı yarattığı görüşünde. Komban, “Ana işlerin dışındaki işlerde dışkaynak kullanımı verimliliği artırıyor. Bu sayede şirket, hem kendi temel iş alanlarına yoğunlaşarak müşterilerine kaliteli hizmetler sunup rekabet üstünlüğü sağlayabiliyor, hem de kaynak kullanımında maliyetleri belirgin bir şekilde aşağıya çekebiliyor” dedi.
“Dışkaynak yönetimi kurumlara gerçek ihtiyaçlarına göre BT planlaması yapma fırsatını sunuyor. BT hizmetlerini dışarıdan aldıkları destekle karşılayan kurumlar, rekabetçi piyasadan uygun koşullarda hizmet alabiliyorlar” diyen Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim, dışkaynak tedarikinin kurumlara, kaynakların daha iyi kullanılması, donanım ve yazılımların oluşturacağı sorunlardan bağımsız hareket etme olanağı gibi avantajlar sağladığını, kurumların veri merkezlerinin pek çok ihtiyacını dışarıdan temin ederek maliyetlerini de düşürebildiğini ifade etti.
IBM Stratejik Dışkaynak Yöneticisi Didem Duru’ya göre, stratejik dışkaynak kullanımı günden güne gelişiyor, stratejik bir yönetim aracı olarak iş dünyasında hızla yerini alıyor. Kurumların daha etkin ve verimli şekilde çalışmasına katkıda bulunuyor. Duru, “Kurumlar BT yapılanmasının, yönetim ve operasyonun iş gereklilikleri doğrultusunda saptanmış hizmet seviyelerini karşılayacak şekilde ve kurumun kendi içinde oluşacak maliyetten daha düşük maliyete sağlanması amacıyla dışkaynak hizmetlerinden yararlanmakta. Kurumlar BT alanında, yeni teknolojilerin kullanılması ve içeride becerilerin geliştirilmesine yönelik sürekli yatırımlarla BT hizmetlerinin kalitesini ve kullanılan teknolojilerin etkinliğini artırmayı istemekteler. Veri ve uygulamaların kritik önem taşıdığı ortamlarda riskin bir üçüncü tarafla paylaşılmasını da sağlamakta” şeklinde konuştu.
İşletmelerin dışkaynak kullanımına gitmelerinin nedeni sorulduğunda mutlaka ilk akla gelen konulardan biri maliyet avantajları oluyor. Ancak meseleyi sadece bu konu ile sınırlamak son derece yalın bir görüş olur. Dışkaynak kullanımı maliyet avantajı dışında işletmelerde çeşitli kazanımlar ortaya çıkarıyor. Kurumların esneklik, kalite ve verimleri artar. Teknoloji takibini kolaylaştırıyor ve müşteri memnuniyetine olumlu katkılarda bulunuyor. Oytek Servis Hizmetleri Müdürü Cüneyt Uzunlar, “Günümüzde şirketler ya hızlı büyüme ya da hızlı küçülme ihtiyacı duymaktalar. Belki de bunu yapmanın en iyi yolunun dışkaynak kullanmak olduğunu düşünüyoruz. Maliyet avantajında dışkaynak kullanımı için müracaat edilen bütünleştirici şirketin konusunda uzman oluşu, elbetteki esas olarak maliyetleri düşürür. Bunun yanında temel yeteneklerini geliştirerek rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen bir işletme, asıl faaliyet alanının dışındaki faaliyetlerini bütünleştirici şirketlere devredebilir. Böylece etkin ve teknik bir yönetime giden yol da açılmış olur ve şirketin maliyet avantajından yararlanılarak rekabet üstünlüğü sağlanabilir. Özellikle son yıllarda müşteri hizmetleri alanında servis hızı, önem kazanan bir kriter haline gelmiştir. İşletmelerin konularında uzmanlaşmış bütünleştirici şirketlerden dışkaynak kullanımı durumunda önemli ölçüde hız kazanılır” dedi.

Orhan_AkbulutHer alanda uzman olmak mümkün değil

Dışkaynak kullanımı esas olarak iş dünyasında yeni bir kavram olmamakla birlikte, zaman içerisinde şirketlerin dışkaynak kullanımına yönelmelerinin sebepleri değişim gösteriyor.
Dışkaynak kullanımı kavramının gelişimi içerisinde hizmet alınan fonksiyonların kayda değer şekilde arttığına değinen Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Akbulut’un görüşleri şöyle: “Geldiğimiz noktada  saydığımız faydaların ötesinde önemli bir neden daha ortaya çıktı. Rekabet gücünün her geçen gün daha önemli bir hale geldiği küresel iş dünyasında, bir şirketin faaliyet alanı ile ilgili ana süreçleri/yan süreçleri fark etmeksizin tüm operasyonlarında en üst seviyede performans ve kalite sağlanması gerekiyor. Fakat her konuda deneyimli ve uzman olmak mümkün değil. Bu durumda şirketler sadece maliyet avantajı ve esneklik sağlamak için değil, bir konuda uzman başka bir yapının deneyiminden faydalanmak için de dışkaynak kullanımı tercih ediyor. Dışkaynak kullanımı yaygınlaştıkça servis sağlayıcı şirketlerin uzmanlıkları da derinleşiyor ve müşterilerini deneyimleri ile de rekabetçi hale getirebiliyorlar. Daha da ötesinde sadece yan süreçler / fonksiyonlarda değil, ana iş kolunda da dışkaynak kullanımını tercih edilmeye başlandı.”

Tarkan_ErsubasiKriz dönemlerinin parlayan yıldızı

Verimlilik açısından önemli bir boşluğu dolduran dışkaynak kullanımı, özellikle kriz dönemlerinde üzerinden en fazla konuşulan biri. Procat CEO’su Tarkan Ersubaşı, ekonomik kriz döneminde yıldızı parlayan dışkaynak yönetiminin, kurumlara daralma yaşadıkları operasyonları diledikleri gibi küçültüp büyütme mekanizması sağladığını söylerken, “Dışkaynak yönetimi ile değişken gelirler için değişken giderler yaratmak mümkün oluyor. Halihazırda işi müşteri iletişimi olan, uzman şirketlere devredilen operasyonlar, şirketleri ekstra işgücü ve eğitim gibi giderlerden kurtarıyor” dedi.

Aslihan_GurescierMaliyetler öngörülebiliyor

Küreselleşme ve ekonomideki liberal politikaların rekabeti zorlaştırdığını, günümüz koşullarında, kurumların sürdürülebilir büyüme ve karlılığı sağlaması, rekabette öne geçmesi, süreçlerini büyürken verimli kılmasının da aynı oranda zorlaştığını kaydeden KoçSistem Müşteri İlişkileri Grup Yöneticisi Aslıhan Güreşcier, şunları kaydetti: “Kurumların ana faaliyet alanı dışında kalan bilgi sistemlerinin yönetimi de yaygın olarak dışkaynak hizmeti olarak dışarıdan sağlanan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Tercih edilmesinde rol oynayan en önemli sebepler, ana faaliyet alanına odaklanmak, hizmet kalitesini artırmak, iç müşteri veya müşteri memnuniyetini artırmak, maliyet optimizasyonu sağlamak, bilgi sistemleri maliyetlerini öngörebilmek, kurumsal BT risklerini azaltmak ve/veya yaymak ve teknolojik güncelliği yakalamaktır. Dışkaynak kullanım modeli, kurumların içinde bulunduğu yapılanmadan kaynaklanan bazı diğer sebeplerle de tercih edilebilir.”
ETİKETLER : Sayı:807

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics