Dosya 20 ŞUBAT 2018 / 15:16

Önce fikir ve yol haritası oturmalı

Bulut bilişim, mobil teknolojiler, akıllı sensörler, büyük veri analiz araçları gibi Endüstri 4.0 dönüşümünü tetikleyen teknolojilerin pek çoğu üretim, kalite, maliyet dengelerine yaptıkları olumlu katkıyla sektör büyükleri ile küçükleri arasında rekabet farklılıklarını gideriyor. Bu yapıyı “Hızlı bir ‘demokratikleşme’ ortamı yaratıyor. Bu da KOBİ’ler açısından çok önemli bir avantaj” sözleri ile tanımlayan CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, bu yolda kritik gerekliliklere de dikkat çekti. Buna göre, Endüstri 4.0 yolculuğuna çıkabilmek için bir KOBİ’nin teknoloji, süreç ve insan kaynakları açısından bazı temel gerekleri yerine getirmiş, bu alanlara yatırım yapma geleneğini oturtmuş olması şart. Bu gereklilik karşısında, Alpay Göğüş’ün de hatırlattığı gibi, ülkemizde pek çok KOBİ henüz o noktada değil.

Şirketlerin Endüstri 4.0 prensiplerini başarı ile uygulayabilmesi; insan, teknoloji ve süreç unsurlarının tümünü göz önüne alan bir yaklaşımla mümkün olduğu gibi, yıllar sürebilecek uzun soluklu bir dönüşüm çabasını da gerektiriyor. “Şirketlerin bu dönüşüm yolculuğuna çıkarken, kendi sektör ve iş modellerine Endüstri 4.0’ın etkisini, yaratacağı fırsatları anlaması, dönüşümü tetikleyen teknolojileri yakından izlemesi ve buna göre yol haritalarını çıkarmaları gerek” sözleri ile şirketlere bu yolda düşen görevleri tanımlayan Alpay Göğüş, bu başlıkta yatırım desteklerini ise şöyle özetledi:

“Bu tip dönüşüm projeleri için gerek meslek kuruluşlarının özel fonlarından gerek kamu kurumlarının sektörel destek kaynaklarından gerekse bankaların özel kredilerinden yararlanabilmek mümkün. Ancak önemli olan, bu kaynakların kısa vadeli ve gelişigüzel teknoloji yatırımlarından ziyade, uzun vadeli hedeflere yönelik ve birbirini tamamlayan yapıtaşlarının oturtulmasında kullanılması.”

‘Eylem’ aşamasına geçmek zorundayız

Türkiye otomotiv, savunma sanayii, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde dünya standartlarında üretim yapılan ve gelecek için oldukça iddialı hedefleri olan bir ülke. Amaçlarını ‘bu alanlarda hem ülkemizin lider firmalarına hem KOBİ’lere sundukları çözümler ile destek olmak, mevcut yazılım ve donanım yatırımlarını sundukları ‘Valor’ platformunu kullanarak güçlendirmelerini, Endüstri 4.0’a geçişte itici bir güç olarak kullanmalarını sağlamak’ olarak özetleyen Alpay Göğüş, Endüstri 4.0 konusunda genel bir farkındalık yaratılmasının önemini ve bu yolda üzerine görev düşenleri şöyle anlattı:

“Ülkemizde Endüstri 4.0 konusunda farkındalık yaratılması için özellikle TÜSİAD’ın ve meslek kuruluşlarının önayak olduğu ciddi çalışmalar yapılıyor. Ancak ülkemizin uluslararası piyasalardaki rekabet parametrelerini ve önceliklerini kökten değiştirecek böylesine kapsamlı ve derin bir değişimin salt özel firmaların çabası ile gerçekleştirilebilmesi mümkün değil. Endüstri 4.0’ın ülkemize sağlayacağı fırsatları değerlendirebilmek için artık ‘farkındalık’ aşamasından ‘eylem’ aşamasına geçmek zorundayız. Kamunun ülke çapında teknolojik altyapının Endüstri 4.0 ihtiyaçları çerçevesinde gelişmesini desteklemesi, gerekli yatırım ve teşvik ortamını hazırlaması ve en önemlisi, uzun vadeli eğitim politikaları ile gerekli nitelikli çalışan ihtiyacını karşılaması gerekiyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics