Dosya 24 MAYIS 2018 / 09:58

Önceliğiniz ‘Dönüşüm' olsun

Bimser Genel Müdür Yardımcısı Cenk Kıral
Doküman ve içerik yönetimi bir kurum için her zaman çok önemliydi. Yani, daha otomasyona bağlı sistemler kurulmadan bile bu konu özünde önemli etkiye sahipti. Kurumsal uygulama platformlarının gelişimi ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber bu alanda da ciddi atılımlar gerçekleşmeye başladı. Dijital dönüşüme geldiğimizde ise karşımızda çok başka bir alan açıldı. “İçinde ‘dijital’ sözcüğünün geçmesi nedeniyle bazı şirketlerin konuyu dijital teknolojiler üzerine endekslediği bir yaklaşım olsa da, esasında burada sürükleyici konu ‘dönüşümdür’” tespitine işaret eden Bimser Genel Müdür Yardımcısı Cenk Kıral’a göre, dolayısıyla burada esas olan, öncelikle dijital dönüşümün ne demek olduğunu ve kuruma olan etkisini anlamak. Bunu anladıktan sonra her şirketin öncelikle kendi dönüşümsel iş modelini oluşturması ve bu modele uygun doküman ve içerik yönetimini ortaya koyması bir gereklilik halini alacak. Bu anlamda bakıldığında, Cenk Kıral’ın dikkat çektiği gibi, doküman ve içerik yönetiminin aslında dijital dönüşümün tam kalbinden geçtiğini söyleyebiliriz. Doküman ve içerik yönetiminde kurumsal ihtiyaçlara uygun bir mimari ve süreç inşa etmek Cenk Kıral’ın da dikkat çektiği gibi muhakkak çok önemli faydalar sağlar. Aksi halde ise yapılan iş, basit bir yazılım ve donanım enstalasyonundan öteye gitmeyen güdük projeler olarak kalır. “Dijital dönüşüm sürecinde bu tür projelerin en önemli yönü şirketin dönüşümsel iş modeline olan katkısıdır” yorumunu yapan Cenk Kıral’ın işaret ettiği gibi, eğer bu katkı iyi kurgulanırsa doküman ve içerik yönetim sistemi de dijital dönüşümün en önemli desteği haline gelir. Bu noktada Cenk Kıral, 2018 yılı kurumsal hedeflerini şöyle detaylandırdı:

“Bimser, halihazırda kurumsal içerik hizmetleri yönetiminde özel bir konuma sahip. İçerik yönetimini kurumsal varlık yönetimi ile etkili bir iş akışı yönetiminin çatısı altında analitik dashboard göstergeleri ile sunuyoruz. Tüm bunların yanında, mevcut operasyonunu yurtdışında açmada da etkili oldu. 2018’de amacımız; çözümlerimizi dijital dönüşüm çağındaki teknolojilerle buluşturan suite versiyonumuzu çıkararak, artık komple dönüşüm sürecinde müşterilerini destekleyen firma olmak. Bu anlamda, lokal bir şirketin müşterilerine olan yakınlığını, küresel bir şirketin etkinliği ve çevikliği ile birleştiren bir dünya markası olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics