Dosya 20 ŞUBAT 2011 / 18:00

Önemli olan doğru bilgiye zamanında ulaşabilmek

Bir iş zekâsı uygulamasının en önemli özelliğinin doğru bilgiyi, tam zamanında etkin bir biçimde sağlayabilmesi olduğunun altını çizen Ereteam Genel Müdürü Kutlay Şimşek, şunları aktardı:
“Verinin bilgiye doğru aldığı bu yolda, en önemli noktalardan biri farklı operasyonel uygulamalarınıza ait verinin kullanıcılara tek bir ortamdan, konsolide şekilde sunulabilmesidir. Bu sayede, kullanıcılar bilgiye kolay ulaşacak ve hızlı karar verebilecektir. Bir diğer önemli nokta da ihtiyaçların karşılanması aşamasında karşımıza çıkıyor. Günümüzde mobil yaşam oldukça popüler ve doğası gereği iş zekâsı uygulamalarının da buna ayak uydurması gerekiyor. Birçok yöneticinin kullandığı mobil cihazların uygulamaya erişmesi ve bunun için cihaz bağımsız kurulum ihtiyacı gerekmemesi önemli bir detay diyebilirim.
Eğer sistem kullanıcıları rutin ihtiyaçları yanında anlık ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir altyapıya sahipse buna başarılı bir uygulama diyebiliriz. Bu noktada uygulamadan daha çok tasarlanan sistemin doğru ve güvenilir olması ön plana çıkıyor. İş zekâsı ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak için, verinin ihtiyaca yönelik olarak modellenmesi uygulamanın kullanılırlığını sağlayacak ve başarıyı artıracaktır. Dolayısıyla, iş ihtiyaçlarının giderilmesi için tasarlanan sistemin, veri gereksinimleri analizi esnasında performans, bilgi güvenliği ve etkin sunum şekli gibi konular gözden kaçırılmamalıdır.”
Obase Genel Müdürü Bülent Dal da şu bilgileri verdi: “Şirketlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, operasyonel olarak hazır olup olmadıklarına bakmalarının yanı sıra, doğru teknolojik altyapıyı ve doğru iş ortağını seçmek geliyor. İş zekâsı çözümlerinin ana hedefi veriyi bilgiye dönüştürerek şirketlerin kararlarını doğru bileşenlere göre almalarını sağlamaktır. Doğru verinin olmadığı ortamda doğru bilgi de üretilemez. Bu sebeple bir iş zekâsı projesinin başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri tutarlı verilere sahip olmaktır. Şirketlerin birçok farklı iş kolunda aynı dili konuşabildikleri, ulusal ve uluslararası başarılı deneyimlere sahip, konusunda uzman iş ortaklarını seçmeleri dikkat etmeleri gereken diğer bir konu. İş zekâsı uygulamalarının en önemli başarı göstergesi iş kullanıcılarının günlük ve stratejik kararlarını alırken iş zekâsı altyapısından ne kadar fazla faydalandığıdır. Aynı zamanda bilgiye dayalı yönetim kültürünün benimsenmesi ve çalışanların bu yönde eğitilmesi çok önemlidir.”
Detaysoft İş Zekâsı Birim Yöneticisi Hayrettin Ustabaşı’nın verdiği bilgelere göre de, farklı operasyonel sistemlerdeki ve farklı platformlardaki stratejik verinin konsolidasyonu, stratejik verilerle operasyonel verilerin iyi ayırt edilmesi, üst yöneticilerden detaylı çözümlemeler yapan analiz uzmanlarına kadar tüm çalışanların rahatça kullanabildiği, karmaşadan uzak, kullanıcı dostu özellikler iş zekâsı uygulamalarının başarı faktörleri arasındadır. Başarısızlıktan kaçınmak için proje safhasında uzman kadrolarla çalışarak, detaylı ve ileride değişimlere ayak uydurabilecek esnek bir kavramsal tasarım üzerine uygulamaların geliştirmesi önem taşıyor.
Genellikle her işletme ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde kendi analiz ve raporlama metodolojisine sahiptir. Workcube Başkan Yardımcısı Özlem Açıkel Turhan, şunları kaydetti:
“3-5 aracı olan bir işletme için araçlarının yakıt performanslarını izlemek önemli olmasa da 500 motorlu aracı olan bir şirket için bu konuyu izlemek, raporlamak büyük önem taşıyacaktır. Bu yüzden iş zekâsı uygulamalarında işletmemizin gerçeklerine, operasyonlarına ve kaynaklarına göre temel performans kriterlerini öncelikle belirlememiz gerekir. Bunları belirlerken de işletmelerin kendisine sorması gereken sorular vardır. Bunlardan en öncelikli olanı iş zekâsı çözümünden temel beklentisinin ne olduğudur. Pazar payını artırmak mı, her bir ürün başına karlılığı artırmak mı, yeni bir gelir kalemi yaratmak mı, süreçleri ve maliyetleri optimize ederek verimliliği artırmak mı? Diğer yandan işletmelerin veriyi nerelerden elde ettiklerini ve bu veri kaynaklarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri de gerekir. Veri nereden geliyor? POS sistemden mi? ERP veya CRM uygulamasından mı? Pazarda yapılacak anketlerden mi? Pazar araştırmalarından mı? İş amaçlarımıza ulaşmak için bu veri elde etme veya kayıt merkezlerine neler eklemeliyiz?
Bu soruların cevabını doğru vermek iş zekâsı uygulamasının başarısında büyük rol oynuyor.
Bir diğer önemli mesele verilerin doğru ve eksiksiz kaydedildiğinden emin olmak. İş zekâsı çözümleri verilerden hareket ederek sonuçlar üreten yazılımlardır. Eğer veri doğru kaydedilmezse sonuçları ve maalesef bu sonuçlar üzerinden alınacak kararlar yanlış olacaktır. Bu yüzden veri toplanan yazılım çözümlerinin, donanımın ve bu veriyi kaydedecek iş gücünün etkin biçimde planlanması, yönlendirilmesi ve denetlenmesi gerek. Bu başarı için şart.”

Mehmet_IsikSadece acil raporlama olarak düşünülmemeli

“İş zekâsı uygulamalarına sadece operasyonel acil raporlama ihtiyaçlarının karşılanması olarak bakılmamalıdır” diyen Arete Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Işık, şunları kaydetti:
“Yönetimde yukarıdan aşağıya her seviye için önemli ölçütün, sonuç ve göstergelerin sınıflandırması yapılmalı, yönetim seviyelerinin ihtiyacı olan sunum arayüzlerinin geliştirilmesine öncelik verilmelidir. İş zekâsı uygulamalarının başarısının yönetim seviyelerinin ihtiyaçlarını belirtmesine, uygulamaları kullanmasına ve gelişimine katkı sağlamasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.”

Murat_YilmazPlatform bağımsız hareket edilmeli

Uygulamalarda platform bağımsız hareket edilmesi gerektiği görüşünde olan Teradata Türkiye Genel Müdürü Murat Yılmaz, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Böylece şirketlere pazardaki en iyi ürünleri kendilerine uyum sağlama  olanağı doğmaktadır. İş zekâsı platformunun tüm katmanlarda teknik açıdan esnek olabilmesi, piyasada yer alan tüm oyunculara uyum sağlayabilmesi ve destekleyebilmesinin başarıya ulaştıracak en önemli faktör olduğuna inanıyoruz.”

Gokben_UtkunUygulama becerisi önemli faktör

Uygulama becerisi, iş zekâsı projelerinin başarıya ulaşmasında en önemli faktördür. Microsoft Türkiye Uygulama Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, bu konuda,
“Çözümü oluşturan parçaların bir araya getirilmesi, kurulması, test edilmesi ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmesi ciddi bir zaman ve çaba gerektiriyor. Bu noktaların birinde bile yapılan hatalar başarısız iş zekâsı projelerine sebep oluyor. Kurulum ve optimizasyon ihtiyaçlarının ortadan kalkması ise, başarılı iş zekâsı projelerinin BT maliyetlerini de düşürerek gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor” dedi.
ETİKETLER : Sayı:809

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics