Dosya 07 EKİM 2012 / 17:07

OT/VT’de ‘en yeniler’ tüm dünyanın takibinde

OT/VT uygulamaları gerek sektörel ihtiyaç ve öncelikler gerekse teknolojik gelişimler ışığında giderek daha da büyük bir kapsama erişiyor. RFID uygulamaları ise küresel bazda ön planda görünüyor. Tematik Otomatik Tanıma Sistemleri Genel Müdürü A. Mutluhan Timurçin, Türkiye’deki kullanım yapısını ‘lojistik yönetimi, üretim sektörünün her çeşit fabrikası ve onların depolarında yapılacak stok-sevkiyat yönetimi uygulamaları’ olarak tanımlarken, küresel bazda da RFID kullanımının arttığını, 2D barkod ile sağlanan veri taşıma zenginliğinin, uygulamaların daha etkin olmasını sağladığını vurguladı. Mobit Bilişim Ürün Grup Yönetim Müdürü Ahmet Sinan Ekinci, Türkiye açısından düşünüldüğünde mobil iş yapma anlamında mevcut klasik mobil iş uygulamaları devam ederken, bunlara paralel olarak gelişecek yeni ihtiyaçlara göre 3G gibi teknolojilerin yaygınlaşmasının çevrimiçi iletişim olanaklarını artıracağını, alışılagelen ofis kavramını değiştireceğine dikkat çekti. Bunun dışında, rekabet koşulları da hız ihtiyacını artırıyor ve Ekinci, “Anlık toplanan verilerin merkezi sistemlere ulaştırılması daha da önem arzediyor. Bu sayade şirketler birbirlerine karşı farklılık yaratabiliyor” yorumunu yaptı.
Armada Motorola&Zebra Ürün Müdürü Sumru Aykut Uygur ise diğer bir eğilim olarak mobil terminallerden daha çok tablet bilgisayarların tercih edildiğine dikkat çekerek, “Barkod okuma özelliği olan endüstriyel tabletlere olan talep her geçen gün artıyor. Bu ürünler özellikle saha satış uygulamalarında tercih ediliyor” bilgisini verdi.
Sedna Bilgi ve İletişim Sistemleri Genel Müdürü Daron Ermen, çözüm ortaklarına mobil uygulamalarında konumlandırabilecekleri zengin bir donanım portföyü sunduklarını belirtirken, Avnet Kurumsal Mobilite Ürün Müdürü Duygu Arıoğlu ise Türkiye’de OT/VT kullanım yoğunluğunda hızlı tüketim ürünleri, lojistik, sağlık, üretim, dağıtım, konaklama ve ağırlama sektörlerinin başta geldiğini belirtti.
Tablet ilgisi giderek büyüyor
Bilkur Mobil Cihazlar Çözüm Yöneticisi Kaan Şanlı çok mağazalı perakende şirketlerin ve müşteriye yerinde hizmet veren servis şirketlerinin son dönemlerde mobil uygulamaları etkin bir biçimde kullandığına işaret etti. Bu kullanım eğiliminin artacağını söyleyen Şanlı, “Artık küçük büyük her şirket için verimlilik eskisinden daha önemli hale geldi ve OT/VT uygulamalarını talep ediyorlar” yorumunu yaptı. Şanlı, küresel eğilimleri ise şöyle tanımladı:
“Küresel bazda tüm gelişmeler ülkemizde de aynı anda takip edilmekte ve uygulanmakta. Son dönemlerde farklı işletim sistemlerine sahip endüstriyel tablet bilgisayarlara ciddi bir talep var. Dolayısıyla mobil OT/VT ürünleri, aynı anda kurumsal iş asistanı kimliğine bürünmekte. Her yerde veri toplama yapılmakta. Endüstriyel terminallere ek olarak, endüstriyel tabletler de önümüzdeki günlerin gözdesi olacak.”

Aybil Bilişim Genel Müdürü Uğur Çetinkaya, Türkiye’de genellikle otomotiv ve yan tedarikçileri, mobilya sektörü, gıda ve seramik sektörlerinin OT/VT uygulamalarını etkin olarak kullandığını belirtirken, bu alandaki gelişmeleri şöyle yorumladı:
“Gelişen internet altyapıları sayesinde şirketler tüm dünya ile çevrimiçi olarak bilgi akışına sahip olmakta. Örneğin Türkiye’de şirkette kullanılan el terminali, direkt olarak İspanya’dan ana merkezden sipariş bilgilerini çekebilmekte veya üretim bilgilerini Hollanda’daki lojistik merkezine aktarabilmekte. Artık günümüz piyasasında küresel pazarda üretim, lojistik gibi süreçler değişik ülkelerde bulunabilmekte.” Trex Satış ve Pazarlama Birim Yöneticisi Volkan Bilmiş ise küresel değişimi şöyle anlattı:
“Tek başına endüstriyel PC, mobil el terminalleri, uygulayıcılar artık yeterli değil. Yeni teknolojiler ile birlikte, bu ürünlerin tümünden veri toplayan otomasyon çözümleri tercih edilmekte. Aynı zamanda, özellikle üretim bantlarından ya da makinelerden de toplanan veriler, bu otomasyonun içinde.”
Datateknik Mobil Çözümler Mimarı Emre Gören’e göre, OT/VT uygulamaları hem donanım hem de yazılım olarak bir arada olmak üzere perakende, hızlı tüketim, medyada saha satış, satış dağıtım, üretim, otomotivde depo ve ambar yönetim sistemi, lojistik ve taşımacılıkta kargo takip, üretimde stok ve üretim yönetimi, enerji ve telekomda sayım ve etiketleme, birçok belediyede park otomasyonu ve enerjide sayaç okuma uygulamaları olarak etkin bir şekilde kullanılıyor. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak, OT/VT teknolojisi de gelişiyor ve Gören, bu gelişmeleri hem ürünlerin görünüşü hem de teknolojik özellikleri olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğunu söyledi. Buna göre, özellikle el terminalleri ve barkod okuyucuların eski hantal görüntüsünden çıkıp daha kullanışlı ve ergonomik yapıya bürünmesine paralel, ürünler teknolojik özellikler bakımından gelişme gösteriyor. Gören, “Ayrıca bu teknolojik gelişmelere bağlı olarak, 7mbps’a varan hızlarda internet erişimi sağlanmakta, güncellenen yeni nesil işletim sistemleri (WM 6.5) ile yazılım tarafındaki geliştirmeler önceki dönemlere nazaran daha kolay, hızlı ve uygulanabilir olmakta” dedi.
Boer Ürün Yönetimi ve Pazarlama Grup Müdürü Korkud Kılınç, Türkiye’de tüm sektörlerde müşterileri olduğunu belirtirken, eklemeden geçmedi: “Her sektörde kullanım, sektörün büyük şirketlerinden KOBİ seviyelerine kadar indi, yani yaygınlaştı.” Konu küresel uygulamalar ve yenilikler olduğu zaman ise Kılınç şu analizi yaptı:
“Donanım üreticileri açısından neredeyse deniz tükendi. Bilinen, olabilecek tüm teknolojileri ufacık ama hala endüstriyel bir cihazda toplamak mümkün. Ürünü rakiplerden farklılaştırmanın tek yolu yatırımın korunmasını sağlamak. Bunun için 3 ve 5 yıllık servis paketlerini artık tüm üreticiler sağlıyor. Elde kalan tek çare modülerlik, yani cihazın sonradan yeni çıkabilecek teknolojilere uyum sağlama esnekliği. Örneğin bugün 3G olarak aldığınız cihazın 1 yıl sonra 4G çıktığında uyum sağlayacağını bilmek, müşteride güven yaratıyor ve tercih sebebi olabiliyor.”

Kablosuz işlem kolaylığı tercih sebebi
Zebra Technologies Türkiye Ülke Müdürü Can Tolu, küresel eğilim söz konusu olduğunda, kendilerinden talep edilen uygulamaların son günlerde çoğunlukla RFID, anında kart basım ve üretimde/stok yönetiminde kullanılan ‘yazdır uygula’ çözümleri olduğunu belirterek, “Şirketler giderek daha fazla alanda OT/VT’ye başvuruyor” yorumunu yaptı.
Tecpro Bilgi Teknolojileri Barkod ve POS Otomasyon Sistemleri Kanal Yönetmeni Uğur Demirdiş de,“Türkiye’deki her tür sektör bu ürünleri kullanıyor” derken şu detayı paylaştı: “Ama özellikle konuk ağırlama ve perakendecilik sektöründe ağırlıklı olarak bu ürünlerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle çok yoğun ürün sirkülasyonu olan ve yüksek adetlerde stokları yöneten zincir mağazalar bütün süreçlerinde bu tür otomasyon öğelerini kullanıyorlar.” Konu küresel kapsam olduğunda ise Demirdiş’e göre, standart OT/VT çözümlerinin yanı sıra çok daha geniş sistemleri kontrol edebilen ve daha çok işlem hızlı sağlayan çözümler tercih edilmeye başlanıyor. Bunların başında RFID teknolojilerini örnek gösteren Demirdiş, “Verilerin kablosuz olarak anında iletilmesini sağlayan bu teknoloji ile sağlanan iş hızı, alışılagelmiş standart barkod teknolojileri ile karşılaştırılamayacak kadar etkili bir çözüm sağlamakta” dedi. Bu ve buna benzer birçok yeni teknolojinin arttığına işaret eden Demirdiş, “Tüketicinin beklentileri bu yönde devam ettikçe daha da artması kaçınılmaz” dedi.
“OT/VT uygulamaları artık o kadar hayatımızın bir parçası oldu ki, perakende, lojistik, sağlık gibi sektörlerde vazgeçilmez bir hal aldı” yorumunu yapan Deniz Yüksel Donanım Yazılım Teknik Müdürü Ahmet Kuru, küresel uygulamalarda ise karekod (2D) ile akıllı kart ve okuyucuların tercih edildiğine işaret etti. KoçSistem Otomasyon ve Mobil Çözümler Satış Grup Yöneticisi Engin Güney de küresel uygulamaları şöyle yorumladı:
“Dünyada RFID ve görüntü işleme teknolojileri barkodun yerini almaya başladı. Özellikle görüntü işleme ile yapılması imkansız olan projeler hayata geçmekte. Ancak oldukça pahalı bir teknoloji olması, her alanda kullanılmasını etkilemekte. RFID teknolojisi ise bu noktada ön plana çıkmakta ve bu, gelecekte de oldukça sık kullanılacak.”
Univera Ürün Yöneticisi Tamer Özdem ise küresel eğilimler söz konusu olduğunda, uygulama tarafında, şirket ihtiyaçlarına uygun bir model kurmanın gittikçe daha önemli hale geldiğini söyledi. OT/VT uygulamaları geliştiren şirketlerin, gün geçtikçe daha hızlı sürüm ve versiyon güncellemeleri yapmalarının gerekliliğinin de böylece ortaya çıktığına işaret eden Özdem, “Donanım tarafında Android ve tüketici elektroniğinde mobil aygıt yükselişi OT/VT teknolojilerine yön verecek gündem maddeleri” dedi ve ekledi: “Windows, kurumsal taraftaki üstünlüğünü kolay kaptırmayacak.”

TERMİNALLERİN RAKİBİ TABLETLER”

İge Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Güngör’e göre, perakende ve lojistik sektörlerinde ürünler birçok uygulamada kullanılıyor. Ayrıca son yıllarda sahada kullanılan mobil cihaz sayısı oldukça arttı ve artmaya devam ediyor. Birçok üretici şirketin de ürünlerinin satışını yapmak veya servis vermek amacı ile OT/VT ürünlerinden faydalandığını belirten Güngör, “Gelecek birkaç yıl içerinde saha uygulamalarında daha fazla OT/VT ürünü göreceğiz” dedi.
Güngör bu alandaki gelişmeleri de şöyle özetledi:
“Endüstriyel mobil terminal sektöründe işletim sistemleri çeşitleniyor Google Android ile Microsoft’a büyük rakip olabileceğini gösterdi. Yazılımsal olarak tüm mobil işletim sistemlerini destekleyen HTML5 gelecekte mobil yazılım geliştiricilerin en fazla kullanacağı platform gibi gözüküyor. Ayrıca endüstriyel terminallere rakip endüstriyel tablet pazarı oluşmaya başladı. Bugün birçok OT/VT ürünleri üreticisi, sahada kullanılabilecek, dış ortamlara dayanıklı endüstriyel tablet üretimine yöneliyor.”

Halit-Erol-ŞengünlerKURUMSAL FAYDALAR LİSTESİ

OT/VT uygulamalarına yatırım yapmış bir şirket, Vector Barkod Pazarlama ve Satış Direktörü Halit Erol Şengünler’e göre, izlenebilirlik tabanlı sayısız faydayı kurumuna sağlamış olur. Şengünler bu faydaları şöyle sıraladı:
“Gerçek zamanlı stok takibi, insan hatalarından kaynaklanan hata, kayıp ve kaçakların önüne geçilmesi, insana bağımlı işleyen iş akışlarının standardize ve otomatize olması, depolar arası ürün hareketlerinin takibi ve atıl stok maliyetlerinin ortadan kalkması öne çıkan faydalar. Bunlara ek olarak, sahada satış yapan ve servis veren ekiplerin ve satışların gerçek zamanlı takibi, üretilen ürünlerin, sahadaki satış hızına göre üretim planlama avantajı, kağıt kullanımının ve evrak işlerinin birçok noktada ortadan kalkması söz konusu. Yapılan işin bir kerede tamamlanması ve elektronik olarak kayda alınmasına ek olarak, her gün A noktasından B noktasına hareket eden milyonlarca ürünün gerçek zamanlı takibi de mümkün oluyor. Mobil işgücü kullanabilme, stok maliyetlerinde düşüş, yok satma riskinin ortadan kalkması, işgücü maliyetlerinde düşüş, buna karşılık müşteri memnuniyetinde, kârlılıkta ve verimlilikte yüksek artış da kendini gösteriyor. Bu faydaları bilmesine rağmen, bu alanda yatırımlarını tamamlamayan ya da geciktiren şirketlerin rakipleri ile rasyonel olarak rekabet edebilmesi ise artık mümkün değil.”

Suat-SümerVERİ KAYBI RİSKİ AZALIYOR”

“OT/VT çözümleri öncelikle saha satış, depolama ve lojistik alanlarında ön plana çıkıyor” diyen Artım Bilişim Genel Müdürü Suat Sümer, depo sayımlarından bankalarda, holdinglerde, GSM operatörlerinde evrak takibine kadar OT/VT çözümlerinin farklı sektörlerin farklı alanlarında kullanıldığını söyledi. Sümer, bu yapının sağladığı faydaları da şöyle anlattı:
“OT/VT çözümlerinin kullanılması süreçlerin kısaltılmasını ve veri kaybının azalmasını sağlıyor. Hala personellerin hazırladığı tablolarla veri girişlerinin yapıldığı, hatta hala elle deftere not tutan şirketler var. Oysa OT/VT çözümleri ile personel hataları minimuma indirilebilir, terminallerin üzerine yüklenen yazılımlarla verimliliği artırıcı anlamlı raporlar çekebilir, iş ve veri kaybı önlenebilir, GPRS özellikli ürünler sayesinde her an personel, ürün, satış, stok, ürün yol durumları da takip edilebilir.”

Korkud-KılınçVAKİT VE NAKİT KAYBI BİTİYOR”

“Doğru ve güncel veriye dayanarak verilen kararlar daha doğru ve hızlı oluyor, vakit ve nakit kaybının önüne geçiliyor” diyen Boer Ürün Yönetimi ve Pazarlama Grup Müdürü Korkud Kılınç, “Üretiminin her noktasını anlık olarak bilgisayarından takip eden bir üretim müdürünün aldığı karar, kesinlikle akşamdan akşama ya da haftalık rapor alan meslektaşından daha doğru oluyor” örneğini paylaştı. Korkud Kılınç, şu detayları paylaştı:
“Donanım üreticileri açısından neredeyse deniz tükendi, bilinen, olabilecek tüm teknolojileri ufacık ama hala endüstriyel bir cihazda toplamak mümkün. Ürünü rakiplerden farklılaştırmanın tek yolu yatırımın korunmasını sağlamak. Bunun için 3 ve 5 yıllık servis paketlerini artık tüm üreticiler sağlıyor.”

Özer-ÖzsuTÜM SEKTÖRLER VERİNİN PEŞİNDE”

Luna Bilişim İş Geliştirme Müdürü Özer Özsu’ya göre, günümüz koşullarında bilgi toplamak, saklamak ve raporlamanın şirketlerin rekabet avantajları sağlamasındaki katkısı büyük. Şirketlerin bu bilgiyi katma değerli veriler haline dönüştürmesinin de önemine işaret eden Özsu, “Bunun için sahadan alınan bilgilerin çevrimiçi olarak toplanması gerek. Bunun için tüm saha projelerinde tarayıcı tabanlı uygulamaların kullanılması ve buna uygun olarak da GPS, GPRS gibi teknolojilerden faydalanılması kaçınılmaz” dedi. Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerin artık çevrimiçi veri toplama yöntemini kullandığını söyleyen Özsu, “Özellikle sahada müşterilere verilen hizmetlerde müşteri memnuniyeti sağlamak için üreticilerin teknolojinin yeniliklerini kullanmaları kaçınılmaz hale geldi” dedi.

Oğuz-Güçarslan-OT/VT İLE ANALİZ OLANAĞI

OT/VT uygulamaları, Perkon Satış Yöneticisi Oğuz Güçarslan’ın tabiriyle hayatımızın her yönünde ve buna bağlı her sektörde kullanılıyor. “Günümüz dünyasında en büyük değer bilgi ve bilgiye ulaşma hızınız” yorumunu yapan Güçarslan, “Eğer iş süreçleriniz içinde oluşan bilgileri toplayabiliyorsanız ve bu bilgiye hızla erişebiliyorsanız, işletmenizin yapacağı yatırım, insan kaynağı, stok durumu ve siparişleri gibi temel ve önemli konularında karar destek mekanizması olarak OT/VT çözümlerini kullanırsınız” analizini ekledi. Güçarslan şöyle devam etti:
“Bu yatırımlardan uzak duran, insan kaynağı ile süreçlerini yöneten ve evrak temelli işlere güvenen işletmelerin karşına çıkacak en büyük problem pazar daralmalarında gün yüzüne çıkıyor. OT/VT çözümleri tüketici elektroniğinden daha farklı bir yapıda, endüstriyel elektronik sınıfında yerini alıyor. Haliyle oturmuş mühendisliğe önem verildiğinde çok hızlı kendini yenilediğini söylemek doğru olmaz. Fakat genişbant mobil iletişim sayesinde cihazlarda 3G zaten olmazsa olmaz hale geldi. RFID çözümleri büyük grupların bu alanlarda yatırım yapması ile beraber bir alt segmentte de kullanmaya başlandı.”

Ugur_CetinkayaKENDİNİ TANIMA FIRSATI

Aybil Bilişim Genel Müdürü Uğur Çetinkaya’ya göre OT/VT uygulamaları, şirketin kendisini ve faaliyet performansını görmesi adına bir rehber. Bunu, “Şirket olarak kaç paraya ürettiğinizi bilmezseniz kaç paraya satacağınızı da bilemezsiniz. Ayrıca siparişlerin hızlıca doğru bir biçimde üretilmesi de önemlidir. OT/VT uygulamaları sayesinde sevk esnasında yaşanan doğru müşteriye doğru ürün sunulmakta” sözleriyle anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:
“Bu yapıyla gerçek zamanlı maliyet analizi yapılabiliyor. Aynı zamanda üretim süreçlerinde meydana gelebilecek olan aksaklıklar da anlık tespit edilerek üretim süreçlerinin en az hata ile yönetilebilme kabiliyeti de elde edilmekte.”

BİLGİ HATASIZ TAŞINIYOR

OT/VT teknolojilerinin; sektör bağımsız olarak müşterilerinin kapalı ve açık alanda yürütmekte oldukları tüm iş süreçlerinde kolaylıkla kullanılabilen, donanım ve yazılım marifeti ile anlık olarak sahadan doğru ve güncel bilgiyi toplayarak, kullanıcı hatalarını en aza indirgeyen çözümler üretmeye imkan sağladığını belirten Mobisis Genel Müdür Yardımcısı K. Aytaç Süalp, ekledi: “Hem el terminali hem de POS cihazı olarak kullanılabilen cihazların imalatı ile artık sahadaki iş süreçlerinin takibinin yanı sıra, bu işler için müşterilere tahakkuk eden bedellerin de aynı cihazlarla tahsilâtı mümkün hale geldi.”
Bu teknolojilerin şirketlere getirdiği en büyük avantajı ‘bilgiyi doğduğu yerden anında ve hatasız olarak herhangi bir operatör katkısı olmaksızın merkeze taşınması’ olarak gösteren Süalp, şöyle devam etti:
“ERP yatırımı yapan şirketler bir müddet sonra mutlaka sahadan veri toplama konusunun son derece kritik olduğunu anlayıp, uygun tanımlama ve tanıma teknolojileri yardımıyla iş süreçlerini optimize ediyorlar. Sahadan veri toplama denildiğinde geçmiş yıllarda sadece barkod okuma fonksiyonu kullanılırken, günümüzde barkod okuyucuların 1D, 2D ve hatta DPM özellikte olanları tercih ediliyor. Bunun yanı sıra, megapiksel renkli fotoğraf çeken kameralar ve RFID okuyucular ile GPS uydularından alınan gerçek zamanlı konum bilgisi de çoğu zaman müşterilerin talepleri arasında bulunuyor. Diğer taraftan bu tarz cihazlar, ortamda bulunan sese göre sesli uyarılarını, ortamdaki ışık miktarına göre ekran parlaklığını kendi kendine ayarlayabilecek zeka seviyesine kavuştu. Ayrıca artık yere düşürülen cihazlar birtakım yazılımlar vasıtasıyla bu durumu merkeze bildirebiliyorlar. Cihazlar diğer taraftan hem toz hem su hem de düşmeye karşı eskisine nazaran artık daha yüksek standartlara sahipler. Küresel bazda cihaz üreticilerinin tercih ettikleri işletim sistemlerinin CE ve WM dışında, alternatif olarak Android de olduğunu takip ediyoruz. Ekran çözünürlükleri, işlemci ve hafıza modüllerindeki ilerlemeyi de göz ardı etmemek lazım. “
ETİKETLER : Sayı:891

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics