Dosya 08 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Planlamada doğru adımlar atılması gerekiyor

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Veri Merkezi ve Dış Kaynak Hizmetleri Bölüm Yöneticisi Tuncay Margılıç’a göre de veri merkezlerinde eğer doğru amaçlara yönelik olarak doğru teknolojik bileşenler kullanılmaz ve geleceğe yönelik olarak da bir strateji çizilmez ise veri merkezi yatırımı faciaya dönüşebiliyor. Önemli olanın şirketlerin iş artışından veya azalışından etkilenmeden aynı verimlilikte ve düşük maliyetlerle yollarına devam edebilmesi olduğunu belirten Margılıç, “Önemli iki konu da veri merkezlerinin çevreye olan etkisi ve işletim maliyetlerinin yüksekliği. Eğer doğru bir planlama yapılmazsa yüzde 10 verimlilikle kullanılan veri merkezlerinin devamlılığı için yüksek bedeller ödeniyor ve çevreye de gereksiz yere fazladan karbon salınıyor. Her iki soruna da çözüm olarak Dönüşümsel (Transformational) Veri Merkezi konseptini oluşturduk. Bu sayede ölçeklenebilir, ultra çevreci, yüzde 90’dan daha yüksek verimliliğe sahip ve bulut bilişime yatkın veri merkezleri kurmak artık mümkün” şeklinde konuştu.

Kablolama altyapı maliyetinin yüzde 10’unu oluştursa da önemi çok daha büyük
Veri merkezi altyapılarında önemli yer tutan bir diğer bileşen de kablolama. HCS Kablolama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Yılmaz da, veri merkezleri proje oluşumunda veri kablolama altyapı kısmının maliyet olarak toplam yatırımın yüzde 5-10’u arası bir kısmı oluştursa da öneminin bunun kat kat üstünde olduğunu vurguluyor. Yapılan yatırımı en efektif şekilde kullanabilmek için, doğru tasarlanmış, doğru malzemelerle doğru şekilde uygulanmış bir çözüme ihtiyacın kaçınılmaz olduğunu ifade den Yılmaz’a göre veri merkezlerinde altyapının doğru oluşturulmaması ile ilgili yaşanan başlıca sıkıntılar da; oluşan hat kayıpları ve kablolamanın esnek/gelişmeye uygun tasarlanmaması sebebiyle sürekli olarak günlük çalışmayı kurtarma adına yapılan zorunlu işlemler. Veri merkezlerinde altyapı sorunlarını minimize etmek için yapılması gereken uygulamalara da değinen Yılmaz, “Veri merkezinde altyapının veri merkezi yıllık 24 dakika çalışmama süresine izin verilen Tier-4 düzeyinde olacak gibi çalışmayı hiç aksatmayacak üzere yedekli ve tak - çalıştır malzemelerle gerçekleştirilmeli. Ayrıca, gelecekteki gerek operasyonel değişiklikler, gerekse büyümeyi de aksatmayacak; en esnek ve büyümeye en açık yapı tasarlanmalıdır. Bunun için Cat6A / Cat7 ürün ailesi bakır ürünler için, OM3/OM4 fiber ürünler için mutlaka göz önünde bulundurulmalı” diye konuştu.

Altyapısal ihtiyaçlar dünya standartlarında oluşturulmalı
Sadece Hosting Teknoloji Müdürü Selçuk Saraç’a göre de altyapı veri merkezi konseptinin temel taşı. Bu mecraların gerçekten merkez olabilmesinin ana ilkesi yapısal ihtiyaçların enerji, soğutma ve güvenlik gibi noktaların tüm dünyada standart olmuş oranlarda yüzde 99.98 üzeri değerlerde garanti ediliyor olması. Yeterli alt yapı organizasyonundan yoksun mecralarda öncelikle
soğutma sistemleri problemleri ile sunucu sistemlerin performans problemleri görüldüğünü belirten Saraç, “Aşırı ısınan sistemler yeterli soğutma yapılmaması durumunda enerjilerini kısar ve işlem güçleri düşer. Bu noktada sunucu sahipleri ihtiyaç duydukları gücü kullanamazlar. Aşırı ısı problemlerinde donanım arızaları özellikle disk arızaları yaşanacaktır. Bu durumda veri kayıpları kaçınılmazdır. Enerji soğutmadan daha önemli bir nokta olup kesilmesi durumunda tüm aktif sunucuların plansız olarak kapanması sorunu yaşanır” diye konuştu.

Bilginc_Isıkİş sürekliliği için veri merkezlerinin yönetimi ve altyapılarının sağlamlığı önem kazanıyor
Sürat Teknoloji Satış Müdürü Bilginç Işık’a göre iş sürekliliğinin sekteye uğramaması, bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde erişimin sağlanabilmesi için, veri merkezlerinin yönetimi ve altyapılarının sağlamlığı çok büyük önem taşıyor. Sistemin temel bileşenlerini oluşturan jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, yangın söndürme sistemleri, güvenlik sitemleri ve tüm aktif sistemlerin bağlantılarını sağlayan kablolama ekipmanlarının kalitesi sistemin yeterliliğini ve verimliliğini belirleyici faktörler olarak önümüze çıktığını belirten Işık, “Özellikle hava akışının doğru bir şekilde yapılabilmesi ve değişikliklere daha uygun olması sebebi ile kabin üstü kablolama tercih edilmektedir. Ayrıca veri merkezlerinin oluşumu öncesindeki projelendirme çalışmaları, yerleşkelerin oluşturulması, veri merkezinin konuşlanacağı yerin iklimsel ve altyapısal risklerinin göz önüne alınarak hedeflenen yapının planlanması önemli. Sistem bileşenlerinin çeşitli yazılımlar ile, müşterinin yapısına göre önceden belirlenmiş sınır değerleri dikkate alınarak izlenilmesi, herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale edilmesi esastır. Oluşturulan çözümler içerisinde özellikle yedekli güç kaynakları ve yedekli haberleşme bağlantılarının, önceden fizibilitesinin eksik yapılması yada tamamen gözden kaçırılması sebebi ile yanlış planlanması sorunların başlıca kaynağını oluşturmakta” diye konuştu.

Mehmethan_SisikPlanlama aşamasında dikkat edilecek adımlar var
İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik’e göre veri merkezlerinde sağlıklı ve doğru bir altyapı kurulabilmesi için öncelikle bazı sorulara cevap bulunması gerekiyor. Öncelikle kuralacak veri merkezinin ne kadar büyüklükte olacağı ve bu merkezin nereye kurulacağının iyi planlanması gerektiğini belirten Şişik, “Bir diğer konu da veri merkezinin erişebilirlik oranının bilinmesi ve ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulacağının hesaplanması öncesinde yapılacak analizler. Ayrıca maliyet ile riskler dengelenerek maliyet tasarrufu ve enerji verimliliğini de dikkate almak gerekiyor. Mevcut sunucuların sanallaştırma ortamlarına taşınarak, yeni sunucuların yeni teknolojilere göre temin edilmesi, veri merkezinin kurulucağı alandaki ağ bağlantılarının durumu, dış müşterinin veriye ulaşma hızının hesap edilmesi yaşanılacak sıkıntıların önüne geçecektir” diyerek görüşlerini
ETİKETLER : Sayı:783

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics