Dosya 17 MAYIS 2010 / 14:25

REGÜLASYONLAR BT YATIRIMLARINI ARTIRACAK

Inveon Yönetici Ortağı Yomi Kastro, her iki sektörün de gelişim için teknolojinin desteğine muhtaç olduğunu düşünüyor. Kastro, “Dünyadaki değişimlere ayak uydurmak, değişen müşteri ve pazar ihtiyaçlarına göre hızla yeni stratejiler geliştirmek için güvenilir teknolojilere gereksinim daha da arttı. Bu nedenle teknoloji şirketleri bu sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni teknoloji ve uygulamalar geliştirmeye devam ediyorlar. Bu dönemde teknolojilerini yenileyen ayakta kalacak diyebiliriz. Bunun farkında olan çok sayıda finans kurumu ve bankaların teknolojiye yatırım yaptığını göreceğiz” diyor.
Enerji maliyetleri yeni yatırımlarla düşüyor
Oytek Satış ve Pazarlama Müdürü Dilek Günçer, yaşanan krizin ardından finans sektöründeki şirketler için verimlilik, maliyet avantajı, bilişim yatırımlarının korunması, devamlılığının sağlanması, güvenlik çözümleri, özel yazılım uygulama-geliştirme, kart teknolojileri, mobilite, operasyonel anlamda harcanan zaman ve artan enerji maliyetlerinin azaltılması gibi konuların önem kazandığını düşünüyor. Günçer, “Sektördeki regülasyonlar, iş sürekliliği ve verimlilik çalışmaları BT yatırımlarını artıracak gelişmeler. Ayrıca finans sektörü aktörlerinin, gelişen pazarlama anlayışıyla yeni çözümlere yönelmesi, kullanıcılarına daha kolay, hızlı ve güvenli çözümler önermesi, teknolojiden daha çok yararlanmak anlamına geliyor. Kurumsal olarak da iş süreçlerini yönetmede sahip olmak isteyeceği kolaylıklar sayesinde oluşacak yeni koşullar bilişim teknolojilerinden daha fazla oranda  yararlanılmasını da beraberinde getirecek” dedi.
İnformatik Bilişim Genel Müdürü Aykın Ademoğlu, kriz nedeniyle ertelenen BT yatırım ve şubeleşme sürecinin, 2009 senesindeki sektörel karlılık göz önüne alındığında, 2010 senesi içinde hızlanarak süreceğine inanıyor.
“BT kullanımının artması bekleniyor ancak bu tek başına bir çözüm getirmiyor. Günümüzdeki mevcut ve potansiyel sorunların hızla ortadan kaldırılma ihtiyacı, iş problemlerinin doğru bir şekilde çözülmesi için doğru BT çözümlerinin uygulanmasını gerektiriyor” diyen SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, dolayısıyla hızlı ve çözüm odaklı araçların önümüzdeki dönemde daha fazla tercih edileceğini, bu noktada her temel iş alanında analitik uygulamalara daha fazla yönelineceğini düşünüyor.
Software AG ETS Satış Müdürü Betül Kırali’ye göre, hacimsel büyüme ve fiziksel yaygınlaşma politikalarının yanı sıra finansal ürünlerin çeşitlenmesinin bilgi teknolojileri sektörüne olumlu anlamda büyüme sağlayacak; kontrollü büyümeyi destekleyici denetim mekanizmaları ve onay sistemleri olan, maliyetleri ve riskleri kontrol edilebilecek BT ürünlerinin de aynı şekilde hızlı gelişime katkıda bulunacak. Büyüme politikaları sonucunda, rekabet artışının tüm maliyetleri kontrol edebilecek, süreç kontrolü sağlayabilecek ve yeniliklere uyum sağlayabilecek bilgi teknolojileri desteğine ihtiyacı büyük olacak. Bu durum, bankacılık ve finans sektörünün bilgi teknolojilerine bağımlılığını artıracak ve daha kolay yönetilebilir ara katmanlar üzerinden çoklu sistemlerde kontrolü sağlamaya yönelme olacak. Ara katmanlar üzerinden yönetilecek sistemlerde BT yönetişimi de ön plana çıkacak.

Regulasyonlar_innova“Rekabet dinamikleri eşik sıçraması gerektiriyor”

İnnova Finans ve Genel Sektörden Sorumlu İş Geliştirme Koordinatörü Bilgehan Baykal’a göre yeni dönemde bankacılık ve finans sektörünü yönlendirecek dört temel etmen var. Bunlardan birincisi krizin 3’üncü fazından çıkıp 4’üncü fazına girerken gerçekleşecek olan konsolidasyonlar. Bu konsolidasyonları şubelerden, alternatif dağıtım kanallarına ve ortaklık yapılarına kadar her alanda göreceğiz. İkinci önemli konu Eurozone ve bunun karşılığında TCMB ve BDDK’nın alacağı yeni önlemler. Özellikle PIIGS ülkelerindeki sorunlar ve kur hareketlerindeki hızlı değişimler bankalarda sermaye yeterliliği açısından değişiklikler getirebilir.
Üçüncü önemli konu ise giderek mobil teknolojinin finansal işlemler alanına girmesi. Dördüncü önemli konu ise kredi kartları. Türkiye açısından bireysel kredi kartları pazarında bir doygunluk sınırına ulaşılmaya başlandı. Rekabet dinamikleri eşik sıçraması gerektiriyor. Dünyada rekabet daha çok ön ödemeli ve ticari kartlara doğru kayıyor. Bu alanda değişimler olacağı öngörülüyor.

Regulasyonlar_Ingenico“POS terminalleri pazarlama mecralarına dönüşüyor”

Finans ve bankacılık sektöründe teknoloji kullanımının her geçen gün farklı bir boyut kazandığını düşünen Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal, elektronik ödemenin daha çok kişi tarafından benimsenip kullanılmasının artmasıyla birlikte pazarın büyüdüğünü ifade etti. Buna bağlı olarak yeni teknolojilere olan ihtiyacın da arttığını vurgulayan Sidal, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Örneğin POS terminalleri artık ödeme işlevinin dışında birçok fonksiyonu bir arada sunan pazarlama mecralarına dönüşüyor.  Bu dönüşüm, çokluortam uygulamalara olan ilgi ve talebi de olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde POS’lar üzerindeki çokluortam uygulamalar daha da çeşitlenecek. Kullanıcıya POS’lardan B2C pazarlama başlayacak. POS’un PDA fonksiyonları sunduğu, dokunmatik ekranlı, satış ve depo yönetimi yapılabilen modeller, araçta satış veya teslimat yapan ve bu teslimatları el terminali ile takip eden şirketlerin banka kartıyla ödeme kabulünü sağlayacak. Bankalar bu tip müşterilerine sadece POS cihazı tedarik edeceğine, o müşteriye iş yapışında da destek olmak için, depo yönetimi, stok takibi, yol takibi, veriambarı ve bilgi akışı gibi farklı fonksiyonları da sunan teknolojileri KOBİ’lere ulaştırmaya başlayacak. Böylece banka kendi teknoloji parkına farklı ürünleri alarak KOBİ’lerle daha yakından çalışabilecek. Diğer taraftan  temassız uygulamalara yönelik yatırımlar hız kesmeden devam edecek.  Bu alan geliştikçe bu teknolojiyi destekleyen donanım altyapısına olan ihtiyaç da artacak. İlerleyen dönemde tüm uygulamaları içine alan, temassız kart okuyucusu bütünleşik POS terminallerine olan ihtiyaç da artacak.”

Regulasyonlar_KocSis“Süreçlerin koordinasyonu için bilişim”

Bankaların artık daha hızlı ve etkin bir hizmet sunabilmek adına daha fazla çaba göstermek ve resmin bütününü görebilmek için daha fazla maliyet altına girmek zorunda kaldığına değinen KoçSistem İş Çözümleri Uygulama ve Entegrasyon Grubu Yöneticisi Müjde Işım, “Bu noktada bankaların hangi kanalın ne kadar sıklıkta hangi tip işlem için kullanıldığı, kanallarda gerçekleşen işlemlerin başarı oranları, farklı kanalları kullanan müşteri segmentasyonunun niteliği, kanalların maliyet karlılık analizleri, ATM ve POS’ların nerelere yerleştirilmesi gerektiği gibi uzayıp giden bir soru listesi ile karşı karşıya kalıyorlar. Tüm bu süreçlerin koordinasyonu ise, bilişim teknolojilerinden daha fazla oranda yararlanılması gerekliliğini ortaya çıkarıyor” dedi.
ETİKETLER : Sayı:771

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics