Dosya 24 OCAK 2010 / 18:00

Rekabet gücünüz yoksa siz de yoksunuz

Günümüz iş dünyasında kesin olan tek şey, hiçbir şeyin kesin olmadığıdır. Karlılığın düştüğü, rekabetin arttığı, rakiplerin artık yerel değil uluslararası şirketler olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Karar verme sürecinin kısaldığı ve şirketlerin hata yapma oranının küçüldüğü bir zamanda yöneticilerin en temel ihtiyacı eldeki verinin anlamlı bilgiye hızlıca dönüştürülmesidir. WorldBI Pazarlama ve Satış Müdürü Cem Yılmaz’ın verdiği bu bilgilere göre Türkiye’de de başarılı şirketler incelendiğinde iş zekâsı konusuna yatırım yaptıkları görülüyor. Yılmaz bu konuda şunları söylüyor: “AB sürecinde KOBİ’lerin ayakta kalabilmeleri için rekabet güçlerini artırmaları, pazara göre ürün grubunu şekillendirip karlılığı artırabilecek şekilde raporlar, analizler, bilimsel tahminlemeler, performans göstergeleri gibi konuları tüm kurum içerisindeki yetkililer her ortamda anlık takip edebilmelidir. Artık küresel ekonomide tesadüflere yer yoktur. Küresel düşünen, dünya standartlarında iş yapmaya odaklanmış, inovasyonu yüksek, şirket içerisindeki verileri ve pazarı uluslararası boyutta hızlıca yorumlayarak anlık reaksiyon gösterebilen şirketler başarılı olacaktır. Bunları yapabilmek için de iş zekâsı ürünlerine yatırım yapmaları gerekir.” HP Yazılım Grubu Ülke Müdürü Tayfun Topkoç, tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmek için tutarlı, bütünleşik ve zaman derinliği taşıyan bir iş zekâsı platformu oluşturmanın, kurumsallaşmanın bir gereği olduğunu belirtiyor.

Rekabet1Karar süreçleri hızlanmalı

Rekabetin giderek arttığı günümüzde kurumların ellerinde bulunan veriyi bilgiye dönüştürmeleri çok büyük önem taşıyor. SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu’nun verdiği bilgilere göre, iş zekâsı ve analitik uygulamalar sayesinde kurumlar için, müşterilerini yakından tanımak, onlara doğru kanallardan ve teklifler ile hitap edebilmek, iş süreçlerinde verimlilik yaratmak, geçmişi ve bugünü incelerken yarını tahmin edebilmek, riskleri ölçerek önlem alabilmek önemli kriterler haline geliyor. Özellikle müşteri ilişkilerinin doğrudan, sürekli ve stratejik olduğu banka, sigorta, telekomünikasyon, perakende gibi sektörler için iş zekâsı ve analitik uygulamaların hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu sektörler küresel ve yerel rekabetin en yoğun yaşandığı, dönüşümün hızla sürdüğü yapıya sahipler. İş zekâsı ve analitik uygulamalar sayesinde işletmeler, operasyonları ve müşterileri hakkında derin kavrayışa sahip olarak, kararlarını doğru verebilmenin yanında karar süreçlerini de hızlandırıyorlar.

Rekabet2Operasyonel ve stratejik bilgiye sahip olunmalı

Detaysoft İş Zekası Birim Yöneticisi Ergin Öztürk, şunları aktardı:
“Hızlı ve doğru kararlar almanın temeli en güncel verileri hızlı şekilde anlamlı bilgiye dönüştürecek karar destek sistemlerine ve bilgiye dayalı şirket kültürünü oluşturabilmeye dayanıyor. Operasyonel olarak veri, insan kaynağı ve süreçlerini kurumsal kaynak planlama sistemleri sayesinde başarıyla bütünleştirmiş şirketler için stratejik kararlar almasını kolaylaştıracak iş zekâsı sistemleri sahip olunan verileri çok boyutlu analiz etme, raporlama, bilgiye dönüştürme ve ileriye dönük tahminler sağlama konusunda şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.”

Rekabet3Bütünleşmiş bilginin önemi artıyor

Şirketler yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek, pazardaki konumlarını güçlendirmek, her gün artan ve değişen müşteri taleplerini yerine getirmek zorunda bırakmaktadır. İşte bu noktada iş zekâsının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Bimsa SAP Danışmanı Altay Rodoplu, şunları açıkladı: “İş zekâsı ile farklı kaynaklardan gelen veriyi derlemek için gereken zaman minimize edilerek bu zamanın analize ayrılması, kurum içi veya dışı, her seviyede çalışanın ihtiyacına cevap verilebilmesi, bilginin paylaşımı anlamında iletişimin ve ortak karar verme sürecinin hızlandırılması, şirketlerin hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri, strateji belirleyebilmeleri ve uyguladıkları taktiklerin sonuçlarını görmeleri ve kurumsal performansı ölçmeleri sağlanır. Tüm bunlar ancak iş zekası uygulamalarının etkin kullanımıyla yapılabilir. Bunu başarabilen şirketler bugünün rekabetçi iş dünyasında ayakta kalabilirler.”
ETİKETLER : Sayı:755

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics