Dosya 06 MART 2011 / 18:00

Rekabet hızla artıyor, hareket kabiliyetinin önemi artıyor

Ağustos ve Eylül aylarında IBM developerWorks tarafından internet üzerinden yapılan 2010 IBM Tech Eğilimler Anketi, şekillenen yeni eğilimler hakkında ipuçları veriyor. IBM Türk Bilgi Teknolojileri Mimarı Ali Beklen, araştırmanın sonuçlarını şöyle aktardı: “Bu araştırmadan elde edilen bulgular, son dönemde bulut bilişime adanan içerik ve kaynak, mobil uygulama gelişimini ve endüstrileri doğruluyor. 2000’den fazla BT uzmanının katıldığı bu ankete katılan 10 kişiden 9’u 2015 yılına kadar şirketlerin BT satın alma yöntemlerinde bulut bilişimin, şirketiçi bilgiişlemini geçeceğini öngörüyorlar. Ankete katılanların yüzde 55’i önümüzdeki beş yıl içerisinde iPhone ve Android gibi cihazlara; hatta iPad ya da Play Book gibi PC tabletlere mobil uygulama geliştirme platformlarının, başka platformlar üzerinde uygulama geliştirme yöntemlerini geçeceğini düşünüyorlar. Daha kısa dönemli bakarsak, katılımcıların beşte ikisini ‘Mobil 2011 yılında yazılım geliştirme için en fazla talep olacak alanlardan biri olacaktır’ diyor. Üçte biri bulut ve yazılımı talebin yüksek talep olacağı hizmet alanları olarak gösteriyor. Katılımcıların dörtte biri ise sosyal medya, iş analitiği ve endüstriye özel alanlar için yüksek talep beklentisini dile getiriyor. Genel teknik ve BT uzmanlığının ötesine bakarak, ankete katılanların yüzde 90’dan fazlasının bulunulan iş endüstrisine dair uzman düzeyde bilgi sahibi olmanın önemli olduğuna inanıyorlar. Yüzde 63’ü kendi endüstrileri hakkında bilgi eksiklikleri olduğunu itiraf ediyor.”
Bulut hizmetlerinin BT’yi tamamen yeni yollarla teslim etmeye ve tüketmeye fırsat sağladığına işaret eden Beklen, yeni teslim ve tüketim modellerinde temel konuların; öngörülemeyen iş yükü özellikleri, ‘akıllı’ nesneler ve veri hacimlerinin hızlı büyümesi ile gerçek zamanlı etkileşim için gereken maksimum esneklik olarak sıraladı. Bulutun faydalarını benimseme yarışında pek çok şirketin güvenilir bir bulut strateji inşa etme sürecini es geçtiğini belirten Beklen, “Ortada sayısız bulut seçeneği mevcuttur. İhtiyaç duyulan; gelişmiş bir iş anlayışı, teknoloji uzmanlığı ve hızlı zamanda değer yaratmak arasında dengeli bir bulut stratejisidir” dedi.
Her kurumun kendi BT ihtiyaçlarını bulut bilişim çözümleriyle karşılamaya başlayacağına dikkat çeken Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli, bu kapsamda farklı iş modellerinin ortaya çıkacağının altını çizdi. Güneyli, “Bulut bilişim ile bireysel ya da kurumsal olarak gelecek yeniliklerden biri verilerin ve uygulamaların bulut üzerinde barındırılıp bunlara her yerden erişim olanağının sağlanmasıdır. Daha ucuza farklı hizmet seçenekleri, lisanslı kullanımın artması sayesinde lisans maliyetlerinin düşmesi gibi yenilikler de yolda” diyerek yeni eğilimleri özetledi.
Bu mimari ile günlük hayatı kolaylaştıracak servislerin devreye gireceğini belirten HP Profesyonel Hizmetler MEMA Bölge Sorumlusu Özgür Kayım, bir örnekle sözlerini sürdürdü: “4G üzerinden çağrışımlı iletişim, reklam ve tanıtım seçenekleri bulut bilişimi bireysel kullanıcıya taşıyacak. Bugün bunun prototipleri var. Sayısal para hizmeti, cep telefonuyla çektiğiniz fotoğraftaki bir markanın tespit edilerek size uygun reklamlar gönderilmesi, cep telefonuyla ödeme… Bütün bunlar bulut sistemlerini gerektiren ya da bulut bilişimle bütünleştirilebilen yapılar. Bulut bilişim ‘7/24 yaşayan kurumları’ yaratacak ve donanım ile yazılımın tüketici gözünde arka plana kaymasıyla bireysel veri hizmetlerini de yaygınlaştıracak.”

Organizasyonlar değişiyor
KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Direktörü Gökalp Bahçeli ise şirket olarak başlangıçta önem derecesi düşük sunucuların buluta taşınacağını; sonrasında diğer sunucuların geleceğini öngördüklerini ancak gelinen noktada müşterilerinin en değerli iş uygulamalarını buluta koymayı istediklerini kaydetti. “Bu akımın devamı, bilgi teknolojilerinin buluta taşınması ve müşterilerin hizmet olarak kullanmasıdır. Gartner’ın yaptığı bir çalışma 2012’ye kadar işletmelerin yarısının bilgi teknolojileri varlığı tutmayacağını öngörüyor, bu kadar hızlı olmasa da bu geçişin hızla artacağını öngörüyoruz” diyen Bahçeli, bulut bilişimin kurumlara sağlayacağı en önemli yeniliklerin; sistemlerin kullanım oranına göre esnek olarak genişletebilmeleri ve yeni uygulamalara geçişin kolaylaşması olduğunu söyledi. Bahçeli, “Bulut bilişimin işletmelerin organizasyonlarında da değişikliklere neden olacağını, bilgiişlem departmanlarının artık iş birimleri içerisinde yer alacağını öngörüyoruz.
Bulut bilişimin bireylere sağlayacağı yenilikler ise kişisel verilerin farklı cihazlardan ve internet üzerinden erişilebilmesi olacak. Buna ek olarak bireylerin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri kaynaklarına daha ucuza erişmesi ile girişimciliğin artacağını öngörüyoruz” dedi.
Bulut bilişimin şirketlerin ihtiyaç duyduğu mesajlaşma ve birlikte çalışma uygulamaları; müşteri ilişkileri yönetimi gibi standart uygulamalar ile uygulama geliştirme ve test ortamları için tercih edileceğini belirten Anadolu Bilişim Hizmetleri Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan, “Bir sonraki aşamada ise gerekli güvenlik mekanizmalarının belirlenmesiyle kritik iş uygulamaları, bulut bilişim üzerinden kullanılabilecek. Bu sayede şirketler arasındaki ticaret tamamen sanal ortamda gerçekleşecek” dedi.

Bulut yaygınlaşıyor

Bulut bilişimin şu an için kurumlar tarafından tercih edildiğini belirten Netsis Genel Müdürü Göksel Üçer, zamanla bireylerin de bu sistemin farkına varacağına işaret etti. “İnternet ve bilişimin hayatın vazgeçilmez öğeleri haline geldiği günümüzde, özellikle taşınabilir bilgisayarlar ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla sürekli dünyayla bağlantı içindeyiz. Bulut bilişim yapısı itibariyle bu sisteme doğal bir uyum içinde gelişmektedir. Kişiselleştirilebilir ve uygun maliyetli yapısıyla hem kurumlara hem de bireylere hitap eden sistem, giderek daha çok alanda uygulama yeri bulacaktır” diyen Üçer, bulut bilişimin hizmet tüketiminde yeni bir ekonomik model sunduğunu belirtti. Üçer’e göre bulut bilişim, kullanıcı ve gereksinim odaklı yapısıyla farklılığını ortaya koyuyor. Bulut ortamında bireysel ve kurumsal kullanıcılar, elektrik, su tüketimine benzer biçimde bilişim altyapısı hizmeti alıyorlar. Bulut bilişimin iş dünyasında yaygın kullanılması ile uzaktan çalışma, telekonferans, elektronik ticaret gibi işlemler artıyor; üretim, nakliye ve bilgi alışverişi kolaylaşıyor. Bulut sayesinde uygulamaların güncelleme ve bakımı kolaylaşıyor, arıza giderme süreleri kısalırken ürünlerin kullanım ömrü uzuyor, enerji tüketimi azalıyor ve şirketler bilişim kapasitelerini basit bir biçimde ve süratle artırabiliyorlar. Aynı zamanda son yıllarda internete erişimin kolaylaşması, bilgisayar sahipliği ve kullanım oranlarının artmasının yanı sıra altyapı çalışmaları bilgisayar ve internetin şirketlere ve bireylere yayılmasıyla bulut bilişimi giderek daha mümkün hale getiriyor. Küresel ekonomik krizle birlikte, bulut bilişimin maliyet avantajları da ön plana çıkmış durumda.
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics