Dosya 27 MAYIS 2012 / 16:38

Rekabette avantaj noktası, sağlıklı iç işleyişin anahtarı

Şirketin yaptığı tüm çalışmaların anlamlı bir bütün haline getirilmesi, ihtiyaç halinde iş birimleri tarafından erişilebilir olması, farklı çalışmalar için bu şirket birikiminin kullanılabilir olması ‘iş zekâsı’ yapısının da genel tanımı. Ama bu tanımın altında farklı başlıklar, ihtiyaçlar, süreçler ve düzenlemeler ışığında farklı gereklilikler hemen kendini gösteriyor. “İş zekâsı uygulamaları şirketlerin verimliliğine katkıda bulunacak analizlerin yapılmasına, gelir artırıcı aksiyonların alınmasına imkan sağlar” diyen Oracle İş Zekâsı Bölgesel Satış Direktörü Ali Rıza Kuyucu’ya, Metric Technology Genel Müdürü Ferhat Bakan da, şu yorumunu ekledi:
“Her ölçekte şirket gün içinde iş süreçleri ile sürekli veri üretiyor. Önemli olan bu bilginin toplanması, temizlenmesi, anlamlandırılması ve raporlanması. Sonrasında şirket, bu verileri kullanarak önümüzdeki dönemdeki her alandaki kararlarını belirliyor. Bu nedenle, iş zekâsı her ölçekteki kurum için bir lüks değil, olmazsa olmaz bir süreç ve diğer tüm süreçleri desteklediği için ciddi bir verimlilik artışını beraberinde getirir.”
Oytek Kartlı Sistemler ve Finansal Çözümler Müdürü Ayşe Kıral, iş zekâsı uygulamalarının, birçok işletmenin ihtiyacı olan performans yönetimi ve daha sağlıklı karar verme süreci oluşturmasına yardımcı olduğunu vurgularken, KoçSistem ArGe ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu’na göre de, iş zekâsı uygulamaları şirketlere stratejik karar verme yetkinliği sağlayan uygulamalar ve talep edilen cevabın kullanılan PC, tablet ya da telefon üzerinden raporlamasını sağlamakla kalmayıp; veri kayıplarını, hatalı raporlamaları ya da yanlış yorumlamaları ortadan kaldırır. Yani işletmede herkesin aynı dili konuşmasını sağlar. SAS Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu da bu yapıyı şu sözlerle tanımladı:
“İş zekâsı uygulamaları karar mekanizmalarının temelini oluşturur, karar vericilerin doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmasını ve bu bilgiyi kolaylıkla paylaşmasını sağlar. Şirketin geneli hakkında tutarlı bilgi altyapısının hazırlandığı bu uygulamalarda, geçmişe yönelik raporlamalar üretmek dışında, gelişen pazar ile geleceğe yönelik tahminler oluşturmak da mümkün.”

Bimsa BO Takım Lideri Altay Rodoplu, iş zekâsı araçlarının sağlayacağı faydalarda bazı alanların ön plana çıktığına dikkat çekti. Rodoplu bunları; faaliyetlere ilişkin zamanında ve doğru kararlar alınmasının sağlanması, potansiyel müşterilerin davranışlarını tahmin ederek uygun hareket tarzının belirlenmesi, değerli alanların ve aktivitelerin önceden bilinerek, bu alanlara öncelik verilmesi ve öncelik verilecek alanlara uygun kaynak, kapasite ve üretim planlamasının yapılması şeklinde sıraladı. İş zekâsı ile farklı kaynaklardan gelen veriyi derlemek ve toparlamak için gereken zamanın en aza indirildiğine de dikkat çeken Rodoplu, “Bu zamanın analize ayrılması, kurum içi veya dışı, her seviyede çalışanın ihtiyacına cevap verilebilmesi, bilginin paylaşımı anlamında iletişimin ve ortak karar verme sürecinin hızlandırılması, şirketlerin hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri, strateji belirleyebilmeleri ve uyguladıkları taktiklerin sonuçlarını görmeleri ve kurumsal performansı ölçmeleri sağlanır” dedi. Bizcon İş Zekâsı Uygulamaları Grup Yöneticisi Özgür Yavuzkara da, şirket departmanlarının bu yapıdan elde ettiği faydayı şu sözlerle anlattı:
“Gerek büyük, gerek orta ve küçük ölçekli şirketlerde iş zekası uygulamaları kurum içinde kullanılan operasyonel sistemlerden ve farklı veri kaynaklarından bilgiye ulaşılmasını sağlayarak şirketlere konsolide, karşılaştırılabilir, karar vermeyi hızlandıran ve bilgiyi görselleştiren çözümler sunar. Şirket içindeki her seviyedeki kullanıcı kendine özgü raporları BT departmanından bağımsız türetebilir ve farklı perspektiflerle veriyi analiz edebilir. Böylece tarafsız, bütünleşik ve tutarlı bir raporlama platformu oluşturularak karar sürecinin hızlanmasını sağlamak ve verimlilik artışını yakalamak mümkün olur.”
GNA Consulting İş Geliştirme Müdürü Evren Alim, iş zekâsı uygulamalarının, hele de rekabette öne çıkan ‘etkin karar alma’ özelliğine işaret ederken, alınan doğru kararların iş süreçlerinde verimliliğin artmasını sağladığına dikkat çekti. Alim bu yapıyı, “İş zekâsı küçük ölçekli şirketlere büyümeleri için fırsat sunarken, büyük ölçekli şirketlere de rekabet avantajı yaratır” sözleri ile özetledi. Veri boyutunun ve çeşitliliğinin de arttığı gerçeğine vurgu yapan Alim, “Sosyal medya gibi farklı kaynaklardan gelen yapısal olmayan verilerin hızlı ve etkin değerlendirilmesi ile müşterileri daha iyi tanımaya yönelik çözümler, fırsatlar yaratacak. Sosyal medyanın yükselişiyle, şirketlerin kullanıcı profilini tanımaları için bütünleşik sistemlerle çalışmaları kaçınılmaz olacak” dedi. Obase Genel Müdürü Bülent Dal da iş zekâsı uygulamalarındaki gelişimi şöyle örnekledi:
“Artık şirketler bağımsız iş zekâsı uygulamaları değil, iş süreçleri ile bütünleşik iş optimizasyonu ve planlamaya yönelik operasyonel süreçlerle bütünleşik iş zekâsı uygulamalarına yönelik yatırım planları yapıyorlar. Yeni iş zekâsı teknolojileri ile mobil cihazlarda stok durumu sorgulanıp sipariş verilebilirken, iş süreçleri yönetimi ve iş zekâsı iç içe girmekte.”

Arda_Baskan“ANALİZ EDİLEN VERİ, BİLİNÇLİ İŞ KARARI OLUYOR”

Teradata Türkiye Kıdemli Veri Ambarı Danışmanı Arda Baskan, iş zekâsı uygulamaları ile şirketlerin; analiz ettikleri veriyi akıllı süreçlerden geçirerek bilinçli iş kararları haline getirebildiğine işaret etti ve bu yapının faydalarını şöyle sıraladı:
- Şirketlerin piyasadaki rakiplerine pozisyon avantajı elde etmesi
- Müşterilerin etkileşim ve harcama davranışlarındaki değişimleri yakalayarak müşteri bağlılığını sağlamlaştırması, kârlılığı artırması ve müşteri ilişkilerinin geliştirmesinde rol oynaması
- Şirketlerin stratejik ve operasyonel süreçlerindeki karar mekanizmalarında rol oynaması
- Piyasa koşulları, gelecek eğilimler, demografik ve ekonomik faktörlerin belirlenmesi
- Rakiplerin piyasa hareketleri hakkında bilgiler sağlaması, karar süreçlerine etki etmesi
- Bilginin, değişimlere karşı hızlı yanıt verilebilmek amacıyla etkin kullanımını sağlaması.

Yucel_Yuksel“İŞ ZEKÂSI İLE REKABETTE BİR ADIM ÖNDE”

SAP Türkiye İş Zekâsı Çözüm Yöneticisi Yücel Yüksel’e göre, günümüzün acımasız rekabet koşullarıyla başa çıkabilmenin formülü, kurumların farklı kaynaklardan gelen verilerini güce dönüştürebilmesinde, yani anlamlı bilgilere ulaşmasında yatıyor. “İş zekâsı çözümlerinin satışların artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, performans ve verimlilik gibi unsurların izlenmesi ve takibini kolaylaştırıyor” diyen Yüksel, ekledi: “Bunların sonucunda kurumun iç süreçlerinin daha iyi planlanması, verimlilik ve kârlılığın artırılması gibi sonuçlar elde ediliyor. Veri bilgiye dönüşürken, kurumların kaynaklarını daha verimli kullanması sağlanıyor, yeni gelir fırsatları tespit ediliyor.”

Kutllay_Simsek“EN İDEALİ SEÇME İMKANI”

Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, “İş zekâsı, kurumsal iş süreçlerine en büyük katkıyı kişilere zaman kazandırarak sağlar” dedi ve şöyle devam etti:
“İş zekâsı, operasyonel iş süreçlerinde bir sonraki iş sürecine doğru ve zamanında girdi oluşturmaktan, karar destek ekibi ya da yöneticilerine zaman kazandırarak en ideali seçmelerinde yardımcı oluyor.”

Mujde_Isim“İŞBİRLİKÇİ KARAR VERME YAKLAŞIMLARININ ÖNEMİ”

“Kurumlar, stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken yaptıkları aktivitelerin kendilerini gerçekten hedefe doğru götürdüğünden emin olabilmek, maliyetleri optimize etmek, müşteri sadakatini belli bir seviyede tutmak, gelirleri ve kârlılıklarını artırmak için eldeki verileri etkin bir biçimde kullanmak istiyor” diyen BI Technology Genel Müdür Yardımcısı Müjde Işım, şu detayları paylaştı:
“Bugünün dünyasında kurumsal performans takibi, yönetim kokpitleri, konuya özel analitik iş zekâsı ve mobil iş zekâsı uygulamaları ön plana çıkmaya başladı. Birim zamanda verilmesi gereken karar sayılarında geçmişle karşılaştırıldığında büyük artış olması ve kararların bireyler yerine ekipler halinde verilmesi ihtiyacı, iş zekâsı platformlarında işbirlikçi karar verme yaklaşımlarını ön plana çıkardı.”
ETİKETLER : Sayı:873

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics