Dosya 11 ARALIK 2011 / 15:35

Riskler artıyor, pazar büyüyor

Gartner raporlarına baktığımızda 2009 yılında yaklaşık 14,7 milyar dolarlık güvenlik yazılımı pazar payı 2010 yılında yaklaşık yüzde 12 büyüme ile 16,5 milyar dolara çıktı. Bu oran her geçen yıl daha da katlanarak büyüyecek.  BT dünyasında güvenlik yazılımları pazar payı katlanarak artarken maalesef siber tehditlerde bu oranda artacak. Bu büyümeye paralel olarak güvenlik yazılımı üreticileri gelirlerini artırırken; bu gelirlerin çoğunu yeni tehditlere karşı savunma mekanizmaları geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına yatıracaklar.”
“Günümüz yaşantısında artık her şey yıldırım hızında gelişiyor. Bu yüzden artık her konuda uzman şirketler olduğu gibi konularında uzman şirketler de oluşmaya başladı. Normalde birkaç cümle geçiştirdiğimiz konular üzerinde yoğunlaşmış binin üzerinde personel çalıştıran şirketler oluşmaya başladı” diyen Kavi Genel Müdürü Cüneyt Kavi, sadece bir konuda yoğunlaşan şirketlerin daha fazla inovatif olup rekabette daha direnç gösterebildikleri görüşünde.
Webroot SecureAnyware Satış Yöneticisi Emine Bektaş’a göre, standart proaktif koruma bilinçli BT uzmanlarını artık mutlu etmiyor. Bunun yerine sezgisel yapısı gelişmiş, yönetimi kolay ancak arka planda çalışan servis mimarisi ciddi bir uzmanlıkla tasarlanmış uygulamalar ve güvenlik protokollerinin yükünü tamamen kendi üzerine çekmiş fiziksel ürünler tercih ediliyor. Türkiye bir yıl öncesinde bulut bilişim konusunda büyük önyargılara sahipken şimdilerde bu yapı üzerinde çalışan uygulamalar tercih nedeni sayılıyor. Aslında bulut mimari çalışma prensipleri dünya genelinde ve özellikle Avrupa’da ciddi anlamda tercih ediliyor.

Gokhan Poyraz“Daha kullanıcı-merkezli yaklaşım benimsenmeli”

Teknoloji ile yakınlaşmanın yükselen dalgası ve kullanıcıların artan BT kullanabilirliği ve yetkileri, yeni teknolojilere karşı korunabilmek için kuruluşları BT güvenlik stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Fortinet Teknik Danışman Gökhan Poyraz, şunları söyledi: “Kuruluşlar teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, sofistike saldırılar ve bir sürü zafiyet noktaları ile başa çıkmak için güvenlik altyapılarında çok yönlü ve kapsamlı savunma yaklaşımına bakmak zorunda olacaklar. Çalışanlara daha fazla BT kullanımı ve yetkisi ile onlara daha fazla özgürlük vermek arasındaki doğru dengeyi elde etmek için, şirketler BT güvenliğine yönelik daha kullanıcı-merkezli düşünen bir yaklaşım benimsemeli. Frost & Sullivan, Fortinet tarafından yaptırılan bir çalışmada, BT güvenlik uygulamalarının giderek iş-merkezli ve insan-merkezli açılardan ele alınması gerektiğini teyit etmiştir. Kuruluşlar BT güvenliği konusunda organizasyon çapında daha fazla risk odaklı bir yaklaşım benimsemek zorundadırlar. Teknoloji, iş süreçlerine daha fazla dahil oldukça işletmelerin BT güvenliğini sırf teknoloji açısından değil risk yönetimi açısından ele almaları gerekir. Sonuç olarak, işletmeler, güvenlik planlaması ve stratejilerini bireylere kadar indirmelidirler. Bu, şirketteki farklı bireyler ve gruplar için farklı risk profilleri oluşturmayı da kapsar. BT güvenliğinin, iş süreçlerinde önemi arttıkça, güvenlik çözümlerinde ileriye doğru çok yönlü bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir. Birleşik platformlara duyulan ihtiyaç, kuruluşların BT yapılarının daha fazla ve geniş kapsamlı güvenlik talebinin bir sonucu olarak artıyor.”
ETİKETLER : Sayı:849