Dosya 01 KASIM 2010 / 23:19

SaaS KOBİ’lerde iş zekâsı kullanımını artırabilir

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, küçük işletmeler için henüz çok örneğini görmesek de iş zekâsının her geçen gün orta boy işletmeler tarafından daha fazla benimsenip kullanıldığı görüşünde. Komban, “Belli düzeyde operasyonel yazılım yatırımlarını tamamlayan orta boy işletmeler iş zekâsına özellikle süreç bazlı olarak ihtiyaç duyuyor. Bugünlerde orta boy işletmelerde iş zekâsı her işletme için sektörel ve yapısal olarak en fazla ihtiyaç duyulan birimde hayata geçirilmekte. İş zekâsı çalışmaları, tüm süreçleri kapsayan uçtan uca uygulamalar yerine işletmenin ihtiyacına göre belli bir alanda yoğunlaşmış ve o süreç sahibi tarafından yönetilen uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda hazır içerikli uygulamaları,
BT terminolojisinden arındırılmış sorgu tasarımı ve gösterge ekranlarını ve farklı katmanlara ihtiyaç duymayan kolay bütünleşen uygulamaları ön plana çıkarmak, bu ölçekteki işletmeler açısından iş zekâsını daha kolay erişilebilir bir hale getirecektir” diyor.
Obase Genel Müdürü Bülent Dal’a göre, KOBİ’lere mümkün olduğu kadar hazır çözümlerle gitmek en maktıklısı. Çoğu KOBİ’nin bu tarz projeleri yapacak proje ekipleri yok. Böyle olunca iş zekâsı araçları KOBİ’lerdeki BT’de çalışan ya da merakı olan kişilerin oyuncağı haline geliyor. Bu işletmelerde iş tarafı kurumsal düzeyde sürece dahil olmadığı için veri tutarlılığı problemleri çözülmeden projelere başlanıyor, işletmenin başarı göstergeleri doğru tanımlanamıyor. KOBİ’ler için bir diğer mekanizma iş zekâsı uygulamalarının sektörel birtakım standartlara sahip host edilen analitik uygulamalar tarafında hizmet olarak sunulması. Bu tarz yaklaşımlar KOBİ’lerdeki proje maliyetlerinin düşmesine ve başarısızlık riskinin azalmasına hizmet etmekte.
Bu soruya yıllardır hemen hemen aynı şekilde cevap verdiklerini kaydeden BI Technology Çözüm Mimarı Emre Çabuk, maliyet, zaman, kaynak  ve rekabet baskısının en çok olduğu KOBI’lerin iş zekâsından en başta faydalanması gereken segment olduğunun altını çizdi. Çabuk, şunları söyledi: “Halen bu savın arkasında olup, durumun eskisine nazaran daha iyi olduğunu söylesebilsek de, halen bir parça da olsa yanlış bakış açısını görmekteyiz. İş zekâsı projelerinin iş değeri yerine, maliyet olarak gören sadece KOBİ değil tüm kurumların projeleri malesef başarısızlığı kendileri hazırlıyorlar. Çok fazla olmasa da iş zekâsını çok çok iyi kullanıp bahsettiğimiz tüm alanlardaki yatırımları hazırlıkları ve ondan öte ilgileri ile bizleri bile şaşırtan örnek kurumlarda söz konusu.  KOBİ’lerin artık çok limitli ve küçük kullanımlara, günler içinde yeni nesil iş zekâsı ile hayata geçirip hemen fayda sağlamaları bu kurumları da tetikliyor. Görülen fayda yeni yatırım ve ilgileri artırırken, deyim yerindeyse bahaneleri de ortadan kaldırıyor. Son kullanıcıyı işin içine çektikçe projelerdeki verimin artması bilgi sistemleri ve iş birimlerini hiç olmadığı kadar birbirine yaklaştırıyor.”
SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, iş zekâsı uygulamalarının KOBİ’lerin yalnızca güncel durumlarını değerlendirmelerini değil, geleceği tahmin ederek ve kaynaklarını nasıl optimum kullanabileceklerini öngörerek etkin sonuçlar elde etmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağladığını vurguladı. Nalbantoğlu, bu yönde iş zekâsının şirketlerin aldıkları kararlara ve dolayısıyla verimli ve etkin sonuçlar elde etmelerine etki ettiğine dair bilgilendirmenin yanı sıra, KOBİ’ler temelinde uygulamaların nasıl hayata geçirilebileceği konusunda pratik uygulamaların gösterilmesinin yararlı olacağını düşündüğünü dile getirdi.
“Operasyonlarını yönetmek için bile kurumsal yazılım yatırımı yapmada geri kalan KOBİ’lerin doğal olarak bugüne kadar pahalı çözümler olarak pazarda var olan iş zekâsı çözümlerine de ulaşmaları pek mümkün olmadı” diyen Workcube Başkan Yardımcısı Özlem Açıkel Turhan, iş zekâsı alanındaki SaaS uygulamalarının KOBİ’ler arasında iş zekâsı kullanımını daha da artıracağını düşündüğünü belirtti. Turhan, “KOBİ’lerin iş zekâsı uygulamaları ve faydaları konusunda farkındalığını ve kullanımını artırmak için öncelikle verilerin kayıt altına alabilecekleri sistemlere yatırım yapmaya ikna etmek gerek. İş zekâsı kayıt altına alınan veriyi raporlar. Kayıt yoksa rapor da yoktur doğal olarak. Ancak araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50 bin KOBİ ciddi biçimde bilişim yatırımı yapacak. Bu yatırımlar arttıkça iş zekâsının farkındalığı ve gerekliliği de KOBİ’ler nezdinde daha da yükselecek” şeklinde konuştu.
Oytek CRM ve Verim Ambarı Grup Yöneticisi İlkay Öztürk’e göre, aslında KOBI’lerde de iş zekâsı çözümlerine olan farkındalık oluşmaya başlamış durumda. Bu çözümlerin faydası ve gerekliliğine inanan iş kolu yöneticilerinin üst yönetimi bu yatırıma ikna etmeleri için gerekli olan proje başlangıç maliyeti ve yatırım geri dönüş  süresinin değerlendirmesi süreci KOBİ’lerde, büyük ölçekli şirketlere göre biraz daha farklı oluyor. Bununla birlikte iş zekâsı projesinin kapsamının doğru belirlenmesi, gerekirse fazlara bölünmesi, doğru ürün ve ürün modüllerinin seçimi ile başarılı bir proje yönetimi gerçekleştirilebilir. Böylece KOBİ’ler içinde mevcut başarılı örneklerin sayısı artırılabilir. KOBİ’lerde üst yönetimin yatırım kararını verebilmesi için kendi ölçek ve sektörlerindeki başarılı projeler en etkili faktör olacak.
KOBİ’lerin bu teknolojilerini kullanım konusunda henüz başlangıç aşamasında olduklarını gözlemlediğini söyleyen Teradata Genel Müdürü Murat Yılmaz, “Geldiğimiz noktada KOBİ’lerin veriye dayalı karar vermelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. KOBİ’lerden beklentilerimiz ise bütçe, raporlama, tahminleme ve iş birimlerinin analizi doğrultusunda ihtiyaçlarını belirledikten sonra kendi iş süreçlerini tanımaları” dedi.
KoçSistem İş Çözümleri Uygulama ve Entegrasyon Grubu Yöneticisi Müjde Işım, iş zekâsı teknolojilerinin kullanımının, operasyonel sistemlerini hayata
geçirmiş, bu sistemler üzerinde oluşan veriyi bilgiye dönüştürme, bu bilgiyi kurumun stratejik ve operasyonel kararları için kullanma ihtiyacı içinde olan işletmelerde ön plana çıktığı görüşünde. Işım, “Bu aşamaya gelmiş KOBİ sayısı çok fazla değil, bu nedenle  KOBİ’lerde iş zekâsının faydalarından yararlanan şirketlerin tüm şirketlere oranı düşük. İş zekâsı çözümlerinin kullanımı ile, işletmenin sağlayacağı yararları anlatabilmek, bu alanda yapılacak olan yatırımın kuruma maddi olarak geri dönüşünü gösterebilmek, kurumun kullanmakta olduğu ticari pakete kolay bütünleştirilebilir, fiyatı uygun ve kapsamlı bir teknik yatırım gerektirmeyen çözüm sunmak, KOBİ’lerin bu teknolojileri kullanımını artıracak” şeklinde konuştu.”

benal_altınokKOBİ’lerin bu yönde yatırımları artıyor

Netle Yazılım Genel Müdürü Benal Altınok, KOBİ’lerin bu yönde yaptıkları yatırımların arttığını düşünüyor. Altınok, “Kurumsallaşmayı hedefleyen, daha kaliteli ürün, hizmet sunmak isteyen KOBİ’lerin iş zekâsı uygulamalarına yatırım yaptığını gözlemliyoruz. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde, şirketler maliyetlerini, satışlarını ve kurumsal performanslarını daha fazla denetim altına alma ihtiyacı duyuyorlar. Bu nedenle bu dönemlerde iş zekâsı çözümlerinin sağladığı avantajlar daha fazla gündeme geliyor. Netsis olarak, konferans, toplantı ve seminer gibi etkinliklerde iş zekâsı uygulamalarımızı KOBİ’ler ile buluşturuyoruz” diyor.
ETİKETLER : Sayı:794

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics