Dosya 07 KASIM 2010 / 18:00

Sahada verimlilik için anahtar kelime teknoloji

Bu haftaki dosyamızda dünyada ve Türkiye’de OT/VT sektörünün geldiği noktayı, sektördeki eğilimleri inceliyoruz.

Dünya ekonomisi geçtiğimiz dönemde zorlu bir sınavdan geçti. Özellikle son iki yılda derin etki yaratan küresel ekonomik durgunluk, ayrım yapmaksızın tüm sektörleri etkiledi. Doğal olarak bu durumdan bilişim sektörü ve alt alanları da etkilendi. OT/VT sektörü de bu anlamda bir istisna olmadı. Bununla birlikte OT/VT’de yapılan yatırımlar yavaşlamış gibi görünse de pek çok alana göre daha iyimser bir tablo sergilendiğini söylersek çok yanılmış olmayız. Bu krizden dersini alan kuruluşlar,  özellikle saha odaklı iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için bu alandaki projelerini sürdürdüler. Krizin etkilerinin geride bırakıldığı şu günlerde ise OT/VT aktörleri daha pozitif bir yaklaşım içerisindeler. Sektörün beklentisi projelerin hızla artacağı yönünde.
Teknolojinin hızlı gelişiminden payını alan OT/VT sektöründe başlıca eğilimler; mobilite ve çözümlerin tümleşik hale gelmesi olarak sıralanıyor. Mobil genişbant teknolojilerinin gelişmesinden OT/VT alanında konumlanan çözümler de payını alıyor. Bu sayede iş yapış şekillerinin de değiştiğini gözlemliyoruz. Yeni eğilimler sonucunda, daha kolay yönetilen, verimliliği artıran ve hata payını en alt seviyeye indiren çözümler ortaya çıkıyor.
OT/VT’de en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi de RFID teknolojisi. Bu teknoloji üzerine uzun süredir çalışmalar gerçekleşiyor. Standardizasyonun tamamlanamadığı bu alanda yaygınlaşma da çok hızlı gerçekleşmiyor. Üreticilerin RFID’nin henüz pahalı bir teknoloji olması nedeniyle yatırımların yavaş ilerlediği konusunda hemfikir. Bu bağlamda teknoloji ucuzladıkça yatırımların artması bekleniyor. Yatırımların artması ise yeni sistemlerin geliştirilmesini ve teknolojinin ucuzlamasını destekliyor. Sektör oyuncuları bu zincirleme tepkiyi kısır döngü olmaktan çıkarıp avantaja çevirmenin yollarını arıyorlar.
ETİKETLER : Dosya Sayı:795

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics