Dosya 06 MART 2011 / 18:00

Sanallaştırma farklı gelişmeleri de tetikleyecek

Dell Gelişen Avrupa Kurumsal Ürünler Pazarlama Müdürü Tunç Erkan’ın verdiği bilgiye göre önemli eğilimlerden sanallaştırmanın farklı başlıklardaki gelişimi de şöyle olacak:
Planlama ve Satın Alma: Kurumların klasik yapılarda alışılageldik şekilde her departmanın  ve iş biriminin silolar halinde kendilerine adanmış donanım ve yazılım kaynaklarına sahip olmak yerine kurum çapında kaynak paylaşımına yöneliş planlama şeklimizi, neyi, ne zaman ve nasıl alacağımızı tamamen değiştirecektir. Kapasite planlaması ve servis kalitesi her zamankinden çok daha önemli bir hale gelecektir. BT kurum içinde ve dışında Hizmet Seviyesi Anlaşmalarını (SLA) yerine getirmek zorundaysa bu önem daha da artacaktır.
Kaynak Yetkilendirme: Yeni kaynakların nasıl ve ne hızda devreye sokulabileceği önemli olacaktır. Sanal bir dünya, yeni sunucuların günler değil dakikalar içinde devreye girebildiği bir ortamdır. Madalyonun diğer yüzünü de burada görmek gerekli. Doğru kuralların ve disiplinin oturtulmadığı ortamlarda bu hız sürekli yeni sunucuların kontrolsüzce devreye alınması demektir. ‘Sihirbazın Çırağı’ hikayesinde  olduğu gibi,  günün sonunda kontrolsüzce ortaya çıkmış yüzlerce sanal sunucu ve depolama havuzunun oluştuğu bir kaos ortamına düşmemek için son derece dikkatli olmak gerekmektedir. Bu da kurumun iş akışı ve otomasyon prensiplerini çok dikkatli biçimde hazırlamasını gerektirir.
Yönetim: Sanal altyapı yepyeni konuları beraberinde gündeme getirecektir. Örneğin güvenlik. Ev sahibi ve konuk sunucu arasındaki iletişimin nasıl takip edileceği, ya da devrede olmayan ama kullanılabilecek sistemlerin güncel tutulması gibi.
Faturalandırma: Sanal yapılar , günümüzde geçerli olan ve kullanılan maliyetlendirme ve faturalandırma modellerini demode hale getirecektir. Gerek sunucu, gerekse veri barındırma hizmetlerinin maliyet ve fiyatları önemli değişiklikler yaşayacaktır. Sanallaştırma teknolojilerine en hızlı geçen Hosting şirketleri, rakiplerine karşı ciddi avantajlar yakalayabileceklerdir.

Melih KavalaVeri merkezi hizmetleri için servis ağaçları oluşacak

Gelecekte şirketlerin büyük bir veri merkezi kurmak yerine, kendi bünyeleri içinde ya da şubelerine dağılmış olarak küçük noktalar şeklinde  veri merkezcikleri kuracaklarını belirten Hayat NET Satış Müdürü Melih Kavala, dışkaynak yoluyla bu veri merkezciklerini yöneteceklerini belirterek şöyle konuştu: “Bunun yanı sıra veri merkezinden beklenen tüm hizmetler için bir servis ağacı  oluşturulacaktır. Bu sayede şirketlerin bünyesindeki tüm isteklerin talep, onay, gerçekleşme ve maliyetlendirme süreçlerinin  merkezi ve eşzamanlı yürütülmesi, gözlemlenmesi ve raporlanması sağlanmakta.”

En etkili eğilim sanallaştırma

Bağımsız araştırma şirketi Gartner’ın öngörüleri önümüzdeki iki yıl boyunca veri merkezleri için de büyük önem taşıyan sanallaştırma teknolojilerinin altyapı ve operasyonlardaki en etkili eğilim olacağını ortaya koyuyor. Sanallaştırmanın özellikle; kaynak planlama, satın alma uygulama: Nasıl ve ne kadar hızlı? Yönetim ve güvenlik, maliyet ve fiyatlandırma, teknoloji, süreç, kültür başlıklarında etkili olacağı düşünülüyor.
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics