Dosya 30 MAYIS 2010 / 18:00

Sanallaştırma ihtiyaçları için çok iyi planlama şart

Başta veri merkezleri olmak üzere her ölçekte şirketler için vazgeçilmez bir teknoloji haline gelen sanallaştırmanın pek çok avantajı beraberinde getirdiğini belirten ABH Genel Müdürü Tayyar Bacak’a göre bu faydaların başında kaynakların verimli kullanımı geliyor. Veri merkezi alanı ve enerji tasarrufu, sistem kurulumu ve yönetiminde zaman tasarrufu  ve yüksek erişilebilirlik ve yedeklilik avantajları ve afet durumları için oluşan ideal yapının diğer önemli avantajlar olduğunu belirten Bacak’a göre, sanallaştırma konusunda yatırımdan önce çok iyi planlama yapılması da üzerinde durulması gereken bir konu. Planlama sonucunda belirlenen donanımlar ve sanallaştırma çözümleri için doğru bir yatırımın yapılmasının önem kazandığını ifade eden Bacak, “Beklenen faydanın elde edilebilmesi için, uygun işlemci performansı, hafıza ve depolama altyapısı ve sanallaştırma çözümü seçimi fiyat-performans kriteri de göz önünde bulundurularak yapılmalıdır” diye konuştu.
Sanallaştırma, kendi kendini yönetebilen veri merkezleri yaratıyor
Hayat Bilgi Teknolojileri Sanallaştırma Takım Lideri Onur Vatandaş’a göre de sanallaştırma, bilgisayar kaynaklarına direk erişim yerine sanal kaynaklara erişilerek, kaynak paylaşımını ve donanımla yazılım arasındaki direk bağın koparılmasını ifade ediyor. Kaynak paylaşımı ve donanımla yazılım arasındakı bağı koparmanın amacının atıl olan bilgisayar kaynaklarını geri kazanmak olduğunu dile getiren Vatandaş, “Ayrıca dinamik olarak ihtiyaç duyulan uygulamaya kullandırmak ve donanımdan bağımsızlık sayesinde de hem yeni donanımlara daha kolay taşımak hem de aynı özellikten yararlanarak iş sürekliliği sağlamak amaçlanıyor.
Başlangıçta bu amaçtan uzak olsada günümüzde görülen yararları sayesinde yeşil BT de sanallaştırma teknolojilerini kullanmak için bir amaç olmuş durumda. En yaygın kullanım alanı ise konsolidasyon çözümleri. Buna ek olarak felaketle başa çıkma projeleri ve iş sürekliliği projeleri eklenince ortaya yeni bir kavram ve eğilim çıkmakta. Bu da kendi kendini yönetebilen, süreçlerin otomasyona bağlandığı dinamik veri merkezleridir” diye konuştu. Vatandaş’a göre sanallaştırmanın veri merkezlerinde yarattığı etkiler ise şöyle: “Düşen operasyonel maliyetler, veri merkezleri çok daha küçük alanlara kurulabiliyor, bulut kavramı da düşünüldüğünde veri merkezlerini şirketlerin kurulu olduğu noktalara bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Çoğu şirket için bir külfet olarak görülen felaket yönetimi projeleri çok daha kolay kurulabilir ve test edilebilir hale geliyor ve danışmanlık ve felaket yönetimi gibi projeler için harcanan para daha az olduğundan maddi kaynaklar farklı işler için kullanılabiliyor.”
Donanımdan bağımsız altyapı ile esnek sistemler kuruluyor
Supercom Genel Müdürü Harun Şahin’e göre de sanallaştırma, BT altyapısı, servis ve hizmetleri son kullanıcıya yüksek performansla ulaştırmayı sağlıyor. Yeni sunucu ve veri depolama sistemlerinin sanallaştırma teknolojileri ile bütünleştirilerek donanımdan bağımsız bir BT altyapısı oluşturulduğunu belirten Şahin, “Böylelikle olası riskler minimuma indirilip daha güvenilir, esnek sistemler kurmak hedefleniyor. Sayılabilecek diğer avantajlar arasında ise maliyet verimliliği var. Sanallaştırma en önemli enerji tüketicisi olan merkezi işlemci ünitelerinin atıl çalışmalarını minimuma indirmekte ve yüzlerce sunucudan oluşan veri merkezini tek bir sanal makine haline getirerek tüm işlemci kaynaklarını bir havuzda toparlayabilmektedir. Bu yapı doğrultusunda, daha az elektrik tüketimi, bilişim altyapısını daha az karmaşık hale getirme, maliyetini büyük oranda aşağı çekme, yeni işletim sistemleri ile uyumlu olmayan bizim için olmazsa olmaz bir uygulamayı daha hızlı çalıştırabilme, sistemleri daha güvenilir kurabilme, ayda sadece iki gün güçlü bir sisteme ihtiyacımız olan muhasebe raporlama sistemini daha ucuza getirebilme, donanımları bakıma alırken bu sürede de çalışmaya da devam edebilme, fiziksel kısıtlamaların ortadan kalkması, aynı makine üzerinde hem Windows hem de Linux sunucularına sahip olabilme şansı elde edilebiliyor” diye konuştu.

Sanallastirma_DatacoreSanallaştırma, şirketlerin ideal çözümlere doğru yol almasını sağlıyor

Sanallaştırmanın tek bir fiziksel sistem üzerinde çok sayıda izole sanal sistemi barındırmak olduğunu belirten Datacore Pazarlama Müdürü Mert Kirişçioğlu’na göre sanallaştırma şirketlerin yatırım maliyetlerini düşürmek ve BT altyapılarında konsolidasyon sağlayabilmeleri adına, ideal çözümlere doğru yol alabilmelerini sağlıyor. Sanallaştırma teknolojilerinin kurumlara sağladığı maliyet ve verimliliğinin, atıl kaynakları  geri kazanıp aynı anda birden fazla işletim sistemini aynı fiziksel sistem üzerinde çalıştırılması olarak açıklanabileceğini belirten Kirişçioğlu, “Bu durum kurumlar açısından maksimumum verimlilik ve minimum maliyet anlayışını yüklemiştir. Sunucular sanallaştırıldığında donanım barındırma ve yazılım geliştirme maliyetlerini yüzde 40’lara, operasyonel maliyetleri de yüzde 70’lere düşürmek sözkonusu oluyor. Merkezi seviyede yönetim ve en yüksek seviyede ölçeklenebilme, tek işletim sisteminden lisansla 4 işletim sistemi çalıştırma olanağı da yine getiriler arasında yer alıyor. Sanallaştırma sonrasında da işletim sistemi ve donanım arasındaki bağ koparılıyor, işletim sistemi ve uygulama sanallaştırılarak aynı donanım içinde yönetilebilir ayrı bir VM haline geliyor, sunucular da donanım bağımsız, yani istenilen her yere taşınabilir bir duruma geliyor” diye konuştu.

Sanallastirma_TurcomHızlı servis ve sistem bağımsız kullanım esnekliği söz konusu

Turcom Sistem Destek Grup Müdürü Mustafa Başkurt’a göre de sunucu sanallaştırma ile elde edilen konsolidasyon sonrası işletim rahatlık, yatırım esnekliği, enerji tasarrufu, yer esnekliği ile toplam maliyet ve yatırımın dönüşü tartışılmaz kazançlar sunuyor. Ancak sanallaştırmada ulaşılması gereken noktaya henüz gelinmiş değil. Bulut bilişim de ulaşılması gereken bu noktalardan biri. Günümüzde artık felaket kurtarma çözümleri konuşulurken artık felaket giderme veri merkezinde sanal makinelerin çalıştırıldığı fiziksel makinelerin tercih edildiğini ve bu sayede maliyet düşürülürken artık felaket önleme sistemlerinin de elde edilebilir çözümler arasına girdiğini ifade eden Başkurt, “Bundan sonra konuşulan veri merkezi A ve veri merkezi B şeklinde olacak. Çünkü her iki sistemde aktif olarak hizmet veren altyapıya sahip olacak ve kullanıcılar veritabanı için A merkezine bağlanırken mesajlarını çekmek için B sistemine bağlı olacaklar. Sonuç olarak kullanıcıların tek sorguladığı satış verilerini girebiliyor ve sorgulayabiliyor muyum ve mesajlarıma ulaşabiliyor muyum? Hiç bir zaman A, ya da B sitesinden mi yoksa Çin’den mi verilerin geldiği ile ilgilenmeyecektir. Bu kullanım şekli ile sırf felaket durumunda kullanılacak sistemler alınmak zorunda kalmayacak herşey çift taraflı olarak çalışacak ve aktif-aktif çalışan siteler oluşturulacak. Sonuç olarak ulaşılan nokta ile gidilecek nokta arasında halen yolumuz olsa da sanallaştırma teknolojileri günümüzde dahi yeterli esneklik ve güvenlik ile bizim kazanç sağlamaktadır. Artık konuştuğumuz, anında esnek ihtiyaç karşılanması hızlı servis, sistem bağımsız kullanım esnekliği olacaktır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:773

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics