Dosya 31 MAYIS 2010 / 18:00

Sanallaştırma ve bulut bilişim kilidi açıyor

Bimsa Sistem Depolama Sanallaştırma Danışmanı Cem Güneyli’ye göre gelecekte iki gelişim söz konusu. Bunlardan birinin masaüstü sanallaştırma olduğunu belirten Güneyli, “Masaüstü sanallaştırılması, kullanıcıların işletim sistemlerini kullandıkları makinelerden bağımsız olarak kullanabilmelerini mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcı nereye giderse gitsin hangi makineyi kullanırsa kullansın, kendi işletim sistemine erişebiliyor ve onu kullanabiliyor. Hatta bu işletim sistemini salt okunur yapmak, bu sayede virüs vb. zararlı yazılımların bulaşmasını yüzde 100 engellemek mümkün. Masaüstü sanallaştırılması ile kullanıcıların şirketlerinde kullandıkları işletim sistemlerini, şirket dışına çıkarması engellendiğinden; güvenlik, veri kaybı, veri hırsızlığı gibi konularda önlemler alınabiliyor, iş için kritik olan verilerin dışarıya çıkartılması engellenebiliyor”diye konuştu. Güneyli’ye gore sanallaştırmada önümüzdeki yıllarda görülecek gelişmelerden biri de giriş/çıkış sanallaştırması (IO (Input/Output) virtualization) olacak. Şu anda üzerinde çalışılan bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda kullanılmasının mümkün olacağını belirten Güneyli, “Bu teknoloji ile fiziksel olarak makineye takılacak kart/kartları birden çok sanal makineye aynı anda kullandırmak mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Sanallaştırma bilgi sistemlerinin gelişimini sağlayacak
Sanallaştırmanın bir sonuç olmaktan ziyade sonuca ulaşmayı sağlayan bir kavram olarak görülmesi gerektiğini belirten F5 Türkiye Yöneticisi Mutlu Güngören’e göre, sanallaştırma ile bilgi sistemleri gelişimi hedeflenmeli. Bilgi sistemleri, operasyonları daha etkin şekilde kullandırmak için çaba gösterirken bir yandan da altyapı ve uygulama kapasitelerine olan taleplerde de o oranda bir artış gözlendiğini ifade eden Güngören, “Bu büyüme, daha çok dosya, daha yüksek bant genişliği, daha fazla SLA ve sonucunda da son kullanıcıların beklentilerinin daha fazla artması anlamına gelmektedir. Bütün bunlar söz konusu iken kurumların veya servis sağlayıcıların nereye doğru gittiklerini öngörebilmemiz neredeyse olanaksızdır. Bu durumda tekrarlı bir şekilde paylaşılan ve kullanılan bir dizi uygulama servisi oluşturmak bir veri merkezi yöneticisi için esnekliği önemli ölçüde artıracak, sunucu ve uygulama sanallaştırma sayesinde kapasiteleri saatler veya günler mertebesinde değil dakikalar içerisinde artırıp azaltabilmek mümkün olacaktır. Aynı anda birden fazla, yüzlerce veya hatta binlerce sunucu isteğini atayabilmek mümkün hale gelecektir” diye konuştu.

Sanallastirma_ve_netappBulut bilişime yönelim hız kazanıyor

Gün geçtikçe BT ihtiyaçların hedeflenenin üzerinde artmasının, fiziksel kapasitelerde limitlere takılmasına yol açtığını belirten NetApp Türkiye Satış ve Operasyon Yetkilisi Eda Bora, maliyetlerin yeşil bilişimle birleşmesiyle sanallaştırmanın kaçınılmaz bir çözüm haline geldiğini belirtti. Bunu tam olarak gerçekleştirebilmenin yolunun ise sunucu sanallaştırmanın yanı sıra veri depolama sanallaştırmasından da geçtiğini ifade eden Eda Bora, “Sunulan sanallaştırma teknolojileri ile (Tekilleştirme (Deduplication), Sanal Alan kullanımı (Thin Provisioning), veri depolama sistemlerinde daha az kapasiteyi daha verimli kullandırarak kurumlara enerji maliyetlerinde büyük katkılar sağlanırken yönetimsel kolaylık da söz konusu oluyor. Son zamanlarda, özellikle hosting hizmeti veren şirketler için sanallaştırma çok daha önemli bir yatırım haline gelmiştir. Hosting şirketlerinin onlarca şirkete hizmet verdiği düşünülürse, her biri için fiziksel bir ortam oluşturması kontrol edilemez bir maliyet ve yönetim zorluğuna yol olacaktır bu nedenle, sanallaştırma tarafında Bulut Bilişim’e (Cloud Computing) yönelim hız kazanmakta. Bulut bilişim teknolojileri ile tek bir fiziksel dünyadan, onlarca yüzlerce sanal sistem oluşturup bunları farklı farklı müşterilere hizmet olarak sunabilmekteler” diye konuştu.

sanallastirma_ve_taraTek çatı altından yönetim

Sanallaştırmanın kurumlara büyük esneklik kazandırdığını ve değişen ve gelişen kurum ihtiyaçlarına çok hızlı uyum olanağı verdiğini belirten Tara Sistem Genel Müdürü Aybars Gümüş, “Toplamda kurumların maliyetlerini düşürmekte kazanımlarını artırmaktadır. Sunucuların sanallaşmasıyla ön plana çıkan bulut mimari çatısında sunulan servislerin etkin desteği için veri depolamanın da sanallaşmasını gerektirmektedir. Yatay ölçeklenen kontrol üniteleri ve birbiriyle tutarlı  bitişik cache yapısı bulut mimariyi destekleyen performanslı çözümler olarak ön plana çıkmaktadır. Sanal yapıların desteklendiği yeni nesil veri koruma teknolojileri sayesinde uygulama duyarlı veri yedekleri ile P2V, V2V ve V2P sunucu yedekleri sayesinde hem veri koruma, hem de felaket yedekleme tek merkezi çatı altında etkin yönetilebilmektedir” diye konuştu. Sanallaştırma teknolojileri sayesinde hizmet sağlayıcıların ön plana çıkacağını düşündüklerini de belirten Gümüş, “Ölçek ekonomisi ve uzmanlıkların ortak yapıda paylaşıldığı hizmetler sayesinde kurumlar dışkaynak kullanımına daha çok yönelecekler” şeklinde konuştu.

sanallastirma_ve_supercomDağınık masaüstü yapıları merkezileşecek, sanal ağ araçları yükselişe geçecek

Gelinen noktada sanallaştırma teknolojilerinden faydalanan kurumların sayısının gitgide arttığını belirten Supercom Genel Müdürü Harun Şahin’e göre gelecekte fiziksel sunucular ortadan kalkarken bunların sanal sunucular haline dönüşeceğini göreceğiz. Uygulama ve masaüstü sanallaştırma teknolojileri ve ağ sanallaştırma teknolojilerinin de hayatımızın bir parçası haline geleceğini belirten Şahin’in önümüzdeki dönemde gelişim süreciyle ilgili değerlendirmeleri ise şöyle: “Dağınık masaüstü yapıları merkezileştirilmiş bir yapıya dönüştürülecek, iletişim ağlarında uzmanlaşmış şirketlerin, sanal ortamlardaki iş yüklerinin taşınabilirliğini artırmak ve daha kolay yönetilebilmesini sağlamak için geliştirdikleri sanal yapıları fark edebilen sanal ağ araçları yükselişe geçecektir. Sanallaştırma teknolojilerinin olgunlaşması ile beraber sanal sunucuların yönetimi, olağanüstü durum önleme ve güvenlik konularında sanal altyapıya yönelik yenilikçi çözümlerle karşılaşacağız. Gelecekte tamamen sanal olan anahtar ve ağ güvenliği araçlarını göreceğiz. Bunlar, sanallaştırma ekosistemini tamamlayan bileşenler olacak ve sanal platformların aynı zamanda BT dünyasının en güvenli altyapıları olmasını sağlayacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:773

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics