Dosya 20 KASIM 2011 / 16:20

Satın alma maliyeti işletme maliyetinin yüzde 20’si

Bir yatırımı sadece satın alma maliyetleriyle değerlendirmek doğru değil. Çünkü, satın almada harcanan paranın çok daha fazlası o çözümün sürece dahil edilmesiyle başlayarak orta ve uzun vadede ortaya çıkıyor. “Genelde maliyet söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey satın alma maliyeti olmaktadır. Ancak günümüzde maliyeti oluşturan asıl unsurlar satın almadan sonra başlamaktadır. Bugün için herhangi bir BT yatırımında, ilk satın alma maliyeti, toplam maliyetin ancak yüzde 20’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Geri kalan yüzde 80’lik kısım ise bu yatırımın işletilmesi esnasında ortaya çıkmaktadır” diyen Avnet Technology Solutions HP Teknik Danışmanı Serdar Toraman, karar verici pozisyondaki yöneticilerin bunun farkında olduğuna ve yöneticilerin işletim sürecinde kendilerine en uygun çözümlere yönelmekte olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Bir veri depolama sistemi ne kadar kolay yönetilebiliyorsa, ne kadar az enerji harcıyorsa ve ne kadar otonom çalışabiliyorsa, maliyetlerini o oranda aşağılara çekebilmektedir.”
Hızlı bir şekilde artan veri miktarının yeni eğilimlerin oluşmasını sağladığını dile getiren İnnova Teknoloji Çözümleri Grup Yöneticisi Mehmethan Şişik, günümüzde ekonomik şartlarla birlikte oluşan baskının maliyetlerin düşmesi için zemin hazırladığını, artan verilerin daha ekonomik olarak işlenmesi ve daha detaylı maliyet analizleri yapma zorunluluğunu da doğurduğunu söyledi ve ekledi: “Veriyi koruma ve yönetme zorunluluğu, veri depolama sistemlerinin sadece satın alma maliyeti olarak değil toplam sahip olma maliyeti olarak değerlendirilmesini de gerektiriyor.”
Fujitsu Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Halit Zaim de kurumların, günümüzün küresel rekabet ortamında BT’nin kendilerine fazladan yük oluşturmasını istemediklerini hatırlatarak, herkesin bu doğrultuda; güvenli, fonksiyonel, kolay kullanılabilen ve kolay yönetilebilen veri depolama sistemlerini tercih ettiğini söyledi ve kurumların bu sayede BT yönetimiyle ilgili endişelenmeden asıl işlerine odaklanabildiklerini söyledi.
Yedekleme ve arşivleme ‘bulut’un ilk adımı
Yeni eğilimler konusunda görüş bildiren Cloudturk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı, veri merkezleri ve sunucu depolama alanında başvurulan en uygun çözümün ‘bulut’ olduğunu hatırlatarak, bulut teknolojisi ile sanallaştırma teknolojileri kullanılarak bir sunucu kümesinin istenilen şekilde parçalara bölünmesi veya bu küme üzerinde çalışan yazılım kaynaklarının yönetilmesinin sağlandığını söyledi. Yazıcı, “Bu noktada yedekleme ve arşivleme, bulut teknolojisini kullanmanın ilk adımıdır diyebiliriz. Bireysel alanda bilgi tüketiminin artması ve veri depolama ihtiyacı, kurumların buluta yatırım yapmalarını tetikledi” dedi ve özellikle güvenlik konusunda standartların oluşmaya başlamasıyla birlikte kurumların hızla bulut bilişimin en yalın hali olan IaaS’e (Infrastructure as a Service) yönelmeye başladığını belirtti.

Maliyet azaltmada
yeni yöntemler
Şirketlerin artan veri ihtiyaçları hem yüksek miktarda disk hem de bu disklerin konumlandırılacağı veri merkezi altyapısı,  elektrik, soğutma gibi maliyetleri beraberinde getiriyor. KoçSistem Entegrasyon ve Yönetilen Hizmetler Satış Grup Yöneticisi Özlem Kestioğlu, gelişen yeni veri depolama teknolojilerinin; tekilleştirme donanımları, arşivleme donanımları ve bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımlar ile yüksek ilk yatırım maliyeti getirse de, uzun vadede şirketler açısından maliyet azaltıcı çalışmalar olarak değerlendirildiğini söyledi. “Aktif olmayan veriler, tekilleştirilebilen veriler ve bu tür verilerin daha düşük katmanlara nasıl taşınabileceğine
ilişkin konular, hem
maliyet verimliliği hem de depolama alanlarının optimizasyonu açısından oldukça önemli” diyen Kestioğlu, veri tekilleştirme ve veri sıkıştırmanın veri depolama alanlarından tasarruf etme konusunda  oldukça popüler hale gelmeye başladığını işaret ederek şunları söyledi: “Bu yöntemler sayesinde birincil bellekte kullanılan alan miktarını dörtte birine kadar indirebilmek de mümkün.”

Murat SongurGüvenlik ve erişilebilirlik de en az maliyet kadar önemli

4S Bilgi Teknolojileri Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Songür, tüm BT bileşenlerinde olduğu gibi veri depolama sistemlerinde de maliyetin önemli bir unsur olduğunu düşünüyor. Ancak, kurumların iş ihtiyaçlarını adresleyen veriler söz konusu olduğunda, güvenli depolama ve sürekli erişebilirliğin ön plana çıktığını hatırlatan Songür, kurumların, sahip oldukları verinin devamlılığını sürdürmek için gerekli bedelleri ödeme konusunda diğer BT bileşenlerine oranla daha esnek davranabildiğini vurguladı ve bunu şu örnekle açıkladı: “4 sunucu ihtiyacı olan bir BT çözümünde fazladan 2 sunucu da yedek olarak satın alan kurum örneği çok yok. Ancak satın alınan bir disk sisteminde çift eşleştirilmiş disk kullanarak RAID6 benzeri bir yapı oluşturmak ve 6 diskten toplam 4 disk kapasitesi elde etmek kimsenin yadırgadığı bir durum değil. Gerek tek bir sistem içinde, gerekse eşdeğer depolama sistemleri ile bire bir yedekli depolama çözümleri de çok sık görülen yapılar arasında.”
ETİKETLER : Sayı:846

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics