Dosya 04 TEMMUZ 2011 / 12:03

Sektörün dikkat çektiği noktalar

FATİH Projesi bugünden de anlaşılıyor ki yaşayan bir proje olacak. Eğitim sistemleri ve bu sistemlerin gelişmiş ülkelerde planlanması birkaç yıllık hedeflerle değil onlarca yılı kapsayacak şekilde yapılıyor.
FATİH Projesi’nin bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından sektörel bir milat olacağını vurgulayan Index Grup CEO’su Erol Bilecik, var olan olanaklar çerçevesinde yapılabilecek en büyük ve en önemli projenin FATİH Projesi olduğunu belirtiyor.
Bilecik, projeye inancının tam olduğunu vurgulayarak “BT sektöründe de proje kapsamında yapılacak işler sonucunda kritik önem taşıyan konuların çözüleceğine inanıyorum. Bunların başında yazılım işi ile uğraşan şirketlerin desteklenmesi, yerel servis ağlarının gelişimine olanak tanınması ve sektörde kurumsallaşmanın sağlanması geliyor. Geleceğe yönelik olarak, diyebiliriz ki Türkiye’nin yazılım ve servis ihracatı alanında önemli ataklar yapacağını öngörüyoruz. Bu sebeple, projede yerel yazılım ve servis hizmetlerinin kullanılmasının doğal bir sonucu olarak, BT sektörünün Türkiye’deki kalkınma hızının ivme kazanacağını düşünüyorum. Yapılacak yatırımların, BT sektörünün ihracat gücünü yükseltme amacı taşıması gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Kişisel bir not olarak da belirtmek isterim ki bu türden faaliyetlerin içerisinde yer alarak gerçekleşmelerine tanık olmayı Index Grup olarak yürekten diliyoruz” şeklinde konuşuyor.
ETİKETLER : Sayı:828

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics