Dosya 29 OCAK 2012 / 14:16

Şirketler, iş zekâsı ile bağını güçlendirecek

İş zekâsı uygulamaları, birçok şirket için artık kurumsal bir vazgeçilmez. Farklı ölçek ve sektörde birçok şirket de bu yapıyı kendi bünyesinde oluşturarak iş süreçlerinde verimliliğin ve hızlı analizin avantajından yararlanmayı gündemine aldı. Bu ve benzeri sebepler de, gerek 2012 gerekse sonraki yıllarda iş zekâsı uygulamalarına yönelik ilgiyi hep diri tutacak.
Navigator İş ve Bilgi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cenk Taner Bıçakçı’nın dikkat çektiği gibi, veri miktarı artıkça, doğru veriye zamanında ulaşmak zorlaşıyor. Bu nedenle büyümekte olan tüm şirketlerin iş zekâsı çözümlerine ihtiyaçları var. Ayrıca mobil cihazlarla bilgiye her an erişebilmek de bir gereklilik oluca, iş zekâsı çözümleri imdada yetişiyor. Bu açıdan Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek de, iş zekâsını, şirketlerin büyümeleri için kaçınılmaz bir yatırım olarak tanımladı. Çünkü İnnova İş Çözümleri Grup Yöneticisi Feyza Narlı’ya göre, kurumlar, stratejik kararlarını zamanında ve doğru veriye dayanarak vermeleri gerektiğinin farkındalar ve bu da iş zekâsı çözümlerine yapılan yatırımların önceliğini arttırmakta.
Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, iş zekâsını iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirirken, Bizcon Satış ve Pazarlama Direktörü Muzaffer Yöntem’in tabiriyle, tüm araştırmalar yine iş analitikleri dünyasının büyüyerek çok daha tabana yayılacağını gösteriyor.
Obase Genel Müdürü Bülent Dal, bu gelişimin bilişim dünyasındaki yansımalarını ve iş zekâsına etkilerini ise şöyle anlattı:
“İki yıl içerisinde mobil zekâ, sosyal zekâ ve bulut zekâ iş zekâsının temel yapı taşları haline gelecekler. Tüm kurumsal şirketlerin en değerli müşterilerinin henüz sahip olamadığı veriler Facebook’ta ve burada toplam 800 milyon aktif kullanıcının üçte biri de mobil ortamdan erişiyor. Akıllı telefon ve tablet PC’lerin sayısı 1 milyarı geçti ve toplamda 2011 üçüncü çeyreğinde PC satışlarını aştı. Birçok karar mobil cihazları ve mobil zekâyı kullanarak verilecek. Çok sayıda kullanıcı ve çok büyük hacimdeki verilerin herkese en optimum verimi sağlaması için bulut mimarisi hizmet verecek.”

İş zekâsı alanında parlak gelecek
Detaysoft İş Zekâsı Birim Yöneticisi Fatih İnanç, bu olumlu beklentinin dayandığı noktayı, “Veriye ulaşmak, veriyi kullanılabilir şekilde özetlemek ve günlük işlerinin bir parçası olarak görebilmek ve görüntüleyebilmek şirketlerin hedeflerini geçekleştirmelerini sağlayan başlıca araç” sözleriyle özetliyor. İnanç’ın dikkat çektiği gibi, uluslararası mevzuatlara uyum da rekabetin temel taşlarından biri ve iş zekâsı alanında gerekli altyapı yatırımlarını yapan şirketler bu oyunda öne çıkma şansı elde edecek.
Bimsa SAP BusinessObjects Takım Lideri Altay Rodoplu, mobil teknolojideki gelişmelerin ve sosyal medya kullanımının iş zekâsına olan ilgiyi artıracağını belirtirken, Arete Consulting Satış, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Işık ise, 2012 yılında daha yoğun ve yüksek hacimli verilerin işlemlenmesi ve raporlanması konusunda devam eden ihtiyaçların yanında, iş planlama ve konsolidasyon, yönetişim ve risk kontrol, sürdürülebilirlik ve üretim zekâsı alanlarında talebin ve beraberinde projelerin artacağı üzerinde durdu. BI Technology Kurucu Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi de şu yorumu yaptı:
“İş zekâsı, talep gören bir konu haline geldi. Bunlara paralel, büyük yazılım üreticilerinin, satın almalarla bu konuya girmeleri, pazarda bilinirliği de arttırdı. Bu nedenle hem 2012’nin hem de önümüzdeki birkaç yıl, iş zekâsı sektöründe parlak geçecek.”

Bilgiyi yöneten, fark yaratır
Yaz Bilgi Sistemleri İş Zekâsı Ürünleri Proje Yöneticisi Tolga Göksan ise, iş zekâsı uygulamaları alanında Türkiye’de müthiş bir potansiyel olduğunu belirtti. Bilgi sistemleri altyapılarının bulut mimarisine geçmesiyle birlikte, ilişkisel verilerin artması ve eskiden öngörülemeyen raporların da üretilebilir hale gelmesi Göksan’a göre, iş zekâsı çözümlerinin kullanımını artıracak. Cosmart CEO’su Ahmet Okutan ise artık KOBİ seviyesinde kurumların da iş zekâsı çözümlerine ilgi duymaya başlaması, sektördeki ürün sahibi büyük oyuncuların bu segmente yönelik cazip paketler üretmesinin, kısa ve uzun vadede iş zekâsı sektörünün çok daha fazla büyüyeceğini gösterdiği kanısında.
Kurumsal süreçlerde bilgiyi en etkin şekilde yönetebilmek, hem rekabette hem de kârlılıkta fark yaratmayı sağlar. Bu doğrultuda, iş zekâsı çözümlerini uygulamak isteyen şirketlerin deneyimli danışmanlık şirketleriyle çalışması, Intelart Genel Müdürü Serdal Mermer’e göre, bir gereklilik halini alıyor. Mermer, kritik başlıkları şöyle sıraladı:
“Dikkat edilmesi gereken noktalar arasında, iş zekâsı çözümlerinin öncelikle şirketin ana iş süreçlerini raporlayabilecek biçimde kurgulanması gerekliliği ve tüm ayrıntıların tek bir platformda toparlanması zorunluluğu. Şirket raporlarının oluşturulabilmesine imkân tanıyan kullanışlı ekranlar sunuluyor. Süreç yapısının kurulması sırasında kurumun hangi “veri”leri “bilgi” haline getirmek istediğinin net anlaşılması ve buna uygun ekranlar hazırlanması fayda sağlıyor. Ayrıca, hangi kullanıcıların hangi bilgilere erişebileceklerinin, çalışanların yanı sıra sisteme giriş yetkisi bulunan üçüncü kurumlar bazında da belirlenmesi önemli.”

İş zekâsına mobil ve bulut dopingi
IBM Türk, İş Analitikleri Ürün Yöneticisi Yeliz Korkmaz, bu yapının potansiyelini yine IBM’in hamlelerine dayanarak anlattı. Buna göre, iş zekâsı ve iş performansını iyileştirmeye yönelik olarak IBM, son beş yılda IBM analitik yeteneklerini geliştirmek üzere 26 satın almaya 14 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. İş zekâsı ve iş performanslarının iyileştirilmesi için iş analitiği optimizasyonunun, orta ve uzun vadede her büyüklükte şirketin önceliği olmaya devam edeceğinin altını çizen Korkmaz, “Eldeki verilerin bilgiye dönüştürülerek strateji oluşturulabildiği günümüzde, kullanıcılar da rakiplere karşı üstünlük kazanabilmek için bu alanda yatırım yapmaya devam edecekler” yorumunu yaptı.
KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu ise iş zekâsı uygulamalarına yönelik ilginin, özellikle mobil cihazlardan erişimin yaygınlaşması ile önümüzdeki yıllarda artacağı tahmininde bulundu. Bulut bilişim pazarının genişlemesi ve maliyetlerin düşmesinin de iş zekâsı pazarına önemli ivme kazandıracağı kanısındaki Çetinoğlu, “İş zekâsı alanında gerçekleşmesi muhtemel eğilime bakmak gerekirse; önümüzdeki yıllarda, şirket yazılımlarının içinde yer alan ve operasyonel iş süreçleri ile bütünleşik, optimizasyonu ve planlamayı artıran iş zekâsı uygulamalarının ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. 2012 için iş zekâsının altın senesi olacağı yorumunu yapmak mümkün” dedi.
Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek ise ihtiyaç noktasında önemli bir konuya dikkat çekti: “Günümüzde özellikle Anadolu’da ERP, CRM gibi gibi uygulamalara ihtiyacı olan pek çok orta ve büyük ölçekli işletmeler mevcut. Bu seviyedeki dönüşümünü tamamlayan işletmeler bir sonraki seviyede iş zekâsı ve planlama uygulamalarını tamamlayacaklar.” Bu süreç tanımını yapan Zeybek’e göre, 2012 ve sonrasında iş zekâsı yazılımlarının önemi artarak devam edecek.

Türkiye pazarı büyüme hızını kesmeyecek
Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi İş Zekâsı Çözümleri Satış Yöneticisi Emir Türkmen’e göre, pazarda yapısal olmayan verilerin analizi daha çok önem kazanarak, tipik veri ambarı yapılarının ötesinde uygulamaların gelişmesini sağlayacak. Türkmen, 2012’nin özellikle, bellek içi dediğimiz raporların, düşünce hızında analizlerin alınabileceği bir yıl olacağı kanısında. Bu tablo karşısında Software AG webMethods Teknoloji Birimi Müdürü Yalkın Yanık ise, iş zekâsı pazarında Türkiye’de yerli oyuncuların neredeyse hiç yer almadığına ve ağırlıklı olarak uluslararası yazılım şirketlerinin aktif olduğuna dikkat çekti. Dünya pazarında son dönemde birleşmeler ya da satın almalarla hareketlilik gözlemlendiğine işaret eden Yanık, Türkiye’de ise iş zekâsı alanında hâlâ büyümekte olan bir pazar olduğunu vurguladı. İş zekâsına yatırım yapan büyük işletmelerin, ellerindeki veri madenciliği olanaklarını katma değeri yüksek seçeneklerle birleştirme arzusu taşıdıklarına işaret eden Yanık, “Bu anlamda, “İş Süreçlerine Dayalı İş Zekâsı” isimli eğilimin şekillendiğini ve orta vadede bu eğilime yönelik talebin artacağını öngörmek mümkün” dedi. Microsoft Türkiye İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun da şu yorumu yaptı:
“Microsoft iş zekâsı vizyonunda, öncelikli olarak “Herkes İçin İş Zekâsı” diyoruz. İş zekâsını potansiyel kullanabilecek iş kullanıcılarının, bugün sadece yüzde 30’unun bundan faydalanabildiğini araştırmalar gösteriyor. Bizim amacımız kurumun her seviyesinde görev alan ve gün içinde alınan operasyonel, taktiksel, stratejik binlerce kararda rol oynayan iş kullanıcılarının, iş zekâsı platformundan tam verimle faydalanmalarını sağlamak ve kullanılan iş zekâsı projeleri yaratmak. Stratejimizin diğer önemli bacağı ise “Sizin Şartlarınızda Bulut”. IDC’nin sunduğu veriler, pek çok işletme için iş zekâsı projelerinin ön sırada yer aldığını göstermekte. İşletmelerin bu alanda yatırımlarının da yine giderek artacağı öngörülmekte.”

lkay Ozturk“İŞ ZEKÂSI ALANINDA İSTİKRARLI BÜYÜME”

Oytek CRM / Veri Ambarı Grup Yöneticisi İlkay Öztürk, Gartner verilerine göre 2011 Türkiye iş zekâsı yazılım pazar büyüklüğünün 18 milyon dolar olduğunu ve her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüme gösterdiğini belirtti. Dünyada ve Türkiye’de iş zekâsı çözümleri pazarında Microsoft, SAP, SAS, Oracle, IBM çözümlerinin, tahminlere göre pazarın yüzde 80’ine sahip olduğu yorumunu yapan Öztürk ekledi: “Beklentimiz; önümüzdeki 5 yıllık dönemde de bu eğilimin devam edeceği ve rekabetin bu çözüm üreticilerinin arasında gelişeceği yönünde.”

Can Alhas“BÜYÜK VERİYİ DOĞRU İŞLEMEK”

Önümüzdeki dönemlerde bilgi sistemlerini  gerçek zamanlı ve olay tabanlı yapılara dönüştürebilen kurumlar, Intellica Yönetici Ortağı ve Baş Danışmanı Can Alhas’a göre, bir adım öne geçecek. Özellikle pazarlama otomasyonlarının, sadece müşteri değil, müşteri ve olay tabanlı bir yapıya dönüşmesinin gerekeceğine işaret eden Alhas, “Gerek sosyal medya gerekse iç sistemlerde oluşan büyük miktarda verinin işlenebilmesi, bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarılabilmesi ve gerçek zamanlı aksiyonlarla bu analiz sonuçlarının hızla kullanabilmesi de önümüzdeki dönemin sıcak konuları olacak” dedi.

Birol Cavus“MOBİL İŞ ZEKÂSINA YATIRIM ZAMANI”

İş zekâsı hızla gelişiyor ve Aktek Bilişim İş Zekâsı Uzman Proje Yöneticisi Birol Çavuş’a göre, müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veriyor. Mobil çözümler, self-service iş zekâsı yaklaşımı, In-Memory iş zekâsı uygulamaları, bulut teknolojileri bu alanda gelişmekte olan konular ve Çavuş, “Bu tip gelişmeler, iş zekâsı çözümlerine olan talebin güçlü kalmasını sağlamakta. 2012 yılında özellikle mobil iş zekâsı çözümlerine ciddi yatırımlar yapılacağını öngörmekteyiz” yorumunu yaptı.
ETİKETLER : Sayı:856

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics