Dosya 13 MAYIS 2012 / 17:25

Şirketler yepyeni bakış açıları kazanıyor

Gartner Danışmanı Halil Aksu’ya göre, büyük veri ile şirketlerin alabilecekleri hayalleri ile sınırlı. Birçok iş kolunda büyük verinin kullanılabileceğini ifade eden Aksu, “Müşteri segmentasyonu, sosyal medya aramaları, fraud/risk değerlendirmeleri, karlılık analizi, satış projeksiyonu simülasyonları, şirketin genel durumunun detaylı görüntüsü ve gelecek projeksiyonları, ürün geliştirme verileri, mukavemet incelemeleri, genetik araştırmalar, CERN laboratuvarının araştırmaları, her türlü çok verisi olan akademik çalışmalar, çok veri analizi gerektiren inovasyon ipuçları gibi uzayan bir liste bulunuyor” bilgisini verdi.
TurkNet Erişim, Veri Merkezi, Güvenlik Ürün Müdürü Erdem Eriş, büyük veriden yapılandırılmış ilişkisel mimarideki anlamlı verilerin elde edilmesi, kurumların veri analitiği ve veri madenciliği yöntemleri ve iş zekâsı araçları ile müşteri davranışları, sunulan hizmetlerle ilgili kullanım ve tercih bilgilerinin analizi, müşteri deneyimi yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, eğilim öngörüsü gibi somut faydalar elde edilebileceğini aktardı.
Dünya çapındaki veri hacmi her sene daha fazla bir artış gösterdiğini belirten Anadolu Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Çetin Uygun, “Çok yüksek bir hızla artan bu veriler, kurumlara önemli ölçüde bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Müşteri davranışları ve iş süreçleriyle ilgili kritik bilgileri içeren bu veriler, kurumların iş yaklaşımlarını daha kapsamlı bir hale getirmektedir. Büyük veri kavramından yararlanan kurumlar, üretilen verilerden anlamlı sonuçlar üreterek anında aksiyon alabilmektedir” dedi.

Şirketler verimlilik, kârlılık ve müşteri kazanıyor
Kurumlar içerisinde üretilen verinin büyümesiyle birlikte, kurumların bu verileri kullanarak sağlayabilecekleri rekabet avantajının git gide artacağını dile getiren Oracle İş Zekâsı Bölgesel Satış Direktörü Ali Rıza Kuyucu, “Büyük veri ile gerçekleştirilen analizler, şirketlere verimlilik, karlılık, müşteri memnuniyeti ve müşteri kazanımı gibi alanlarda ciddi katma değer sağlama potansiyeline sahip. Büyük veri kavramı ve kullanım örnekleri öncelikle ABD’den kaynaklandı. McKinsey’in Mayıs 2011 tarihli raporuna göre, ABD’de sağlık sektöründe 300 milyar dolarlık yıllık kazanç sağlama potansiyeli bulunmakta. Yine ABD’de müşterilerin coğrafi bilgilerini kullanarak 600 milyar dolarlık ek gelir etme potansiyeli var. Dolayısıyla değişik sektörlerde maliyet kazanımı ve gelir artışı potansiyelinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Daha önce temel çözümlerle başa çıkılabilen verinin, büyük veri halini alınca, geleneksel çözümler, verinin saklanması ve analizi için de yeterli olmamaya başladığına dikkat çeken KoçSistem Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri Satış Grup Yöneticisi Özlem Kestioğlu, “Var olan verinin anlamlı hale gelebilmesi için ise, mutlaka analiz edilebilir olması gerekmektedir. Veri artıkça bu durum şirket için daha da önemli bir durum haline gelmektedir. Çünkü şirketler ancak analiz edilmiş veriler ile daha sistematik ve verimli planlar yapabilmektedir” ifadesini kullandı.

Amaç verilere en hızlı şekilde ulaşmak
Bilgiye ulaşma süresinin  kritik derecede önemli olduğunu dile getiren SAS Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, “Daha önce fark edilmeyen desenleri, düşünce ve ilişkileri ortaya çıkarmak ve bu tür bilgileri gerçek zamanlı olarak sağlayıp doğru öngörüye ulaşma süresini hızlandırmak. Amaç, ilgili büyük verileri gerçek iş değerine dönüştürmek ve çok sayıda farklı analiz uygulayarak doğru bilgiler üretmek” dedi. Nalbantoğlu’na göre, zamandan tasarruf etmek hiç şüphesiz önemli, ancak daha önemlisi bu kadar çok saatten tasarruf etmekle birlikte asıl olarak kuruma senaryo analizi yapabilme becerisi kazandırmaktasınız.

Kivanc_KislalÖngörü ve planlama olanağı sağlanıyor

Büyük veri çözümlerinin iş yaşamında oyunun kuralını değiştireceğini öngördüklerini dile getiren Teradata Çözüm Mimarı Kıvanç Kışlal, geleneksel veri yapıları üzerinden yapılan analizlere, yapılandırılmamış verilerin de eklenmesi ile kurumlara daha önce sahip olmadıkları öngörü ve planlama olanağı sağlanabileceğini vurguladı.
Kışlal, yeni analiz imkanlarının kurumları rakiplerine göre daha rekabetçi yapacağını ayrıca, MapReduce gibi büyük veri konusu ile gelişen, yazılımsal olarak devrim sayılacak yeni metotlarla aynı donanımla daha fazla veri işleme olanağının sağlanmasının önemli bir maliyet avantajı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Yucel_YukselBüyük veriye hükmetmek gerekiyor

Geleneksel teknolojiler kullanılarak orta büyüklükteki verinin bile analiz edilmesinin saatler süreceğini dile getiren SAP Türkiye İş Zekâsı Çözüm Yöneticisi Yücel Yüksel, “Günümüzde pek çok iş zekâsı projesinde analizlerin verilerin bir gün önceki değerleri üzerinden yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bu anlamda, büyük hacimli ve karmaşık veriyi depolamak, anlamlı hale getirerek verimlilik artışı sağlamak ve rekabette bir adım öne çıkmak için bu büyük veriye tam anlamıyla hükmetmek gerekiyor” dedi.
Şirketler rekabet avantajı sağlamak için hızlı/esnek davranmak zorundalar. Yüksel’in ifadesine göre, SSD’lerin disk dünyasında yeni bir boyut açtığı bir gerçek ama büyük veriler için disk teknolojisinin yetersiz kaldığını tüm dünya kabul etmiş durumda. Disk darboğazının ortadan kalkması için yazılım ve donanım üreticileri bir araya gelerek çözümler üretmeye başladılar.

Emin_Calikli2020’deki verilerin yüzde 90’ı yapılandırılmamış olacak

EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Emin Çalıklı, IDC’nin gerçekleştirdiği Dijital Evren araştırması yıllık veri miktarının 2020’de yüzde 44 oranında artacağını öngördüğü bilgisini verdi. Ayrıca aynı rapora göre, üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış -büyük veri- oluşturacak. Yapılandırılmamış verilerin büyük kısmını da mobil cihaz kullanıcılarının kaydettiği resim ve videolar oluşturacak.
Çalıklı’ya göre, bulut bilişim ve büyük veri kavramları şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli bir fırsat sunuyor.

Cihangir_TömanŞirketlerin tüm süreçleri iyileşiyor

Şirketlerin süreçlerini iyileştirmeleri için gerekli raporlama ihtiyaçlarının artmasıyla büyük verinin popülerlik kazandığını aktaran Maya İletişim Kurucu Ortağı Cihangir Töman, mevcut veritabanı yapılarıyla “Büyük Veri”  içerisinden istenilen verilerin sorgulanması ve raporların oluşturulmasında zaman kayıpları yaşandığını aktardı. Töman’a göre, büyük veri ile gerçekleştirilen analizler, şirketlerin süreçlerini iyileştirmesine yardım ederek, karlılık ve verimlilik konularında katkı sağlıyor.
ETİKETLER : Sayı:871

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics