Dosya 19 AĞUSTOS 2011 / 14:30

Şirketlerin bilgiye bakış açısı çok önemli

SAP Türkiye COO’su Uğur Candan’a göre de aslında iş zekâsı konusunda herhangi bir sektör ağırlığı yok. Üniversitelerden bankalara, gıda şirketlerinden lojistik sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede iş zekâsı çözümleri kullanılıyor. Candan’a göre, sanılanın aksine, şirket ölçeği açısından da ilgi farklılığı söz konusu değil. Candan bu görüşünü, “KOBİ’lere de özel iş zekâsı çözümleri sunuyoruz. Bu çözümlerle, tüm şirketler dünya devleri ile aynı çözümleri kullanma olanağına sahip oluyor” sözleri ile destekledi.
Bizcon Bilişim İş Zekâsı Uygulamaları Grup Yöneticisi  Özgür Yavuzkara da, iş zekâsı ürünlerinin, her sektörde her ölçekte şirketin ihtiyacı olan çözümler olduğunu vurguladı. Şirketlerin ölçeğine göre konumlandırılan iş zekâsı ürünleri farklılaşsa da, her ölçekte şirketin sağlıklı ve hızlı kararlar alabilmesi için bu çözümlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Yavuzkara, sektörlerin kendi dinamikleri doğrultusunda karar alabilmeleri için kendi sektörlerine yönelik anahtar performans göstergelerini belirleyip ölçmelerinin gerekliliğine de dikkat çekti.

ARTAN HACİM, BUNU GEREKLİ KILIYOR
KoçSistem İş Çözümleri Uygulama ve Entegrasyon Grubu Yöneticisi Müjde Işım, iş zekâsı sistemlerini; ‘karar alma konumunda olan kişilerin, en güncel bilgilere istedikleri zaman, istedikleri yerde erişmelerini sağlayan sistemler’ olarak tanımladı. Bu tanım ışığında, şirketlerin genel durumunu bir bakışta görebilmek, mevcut durumu değerlendirebilmek ve ileriye yönelik stratejik kararlar alabilmek ihtiyacı içerisinde olan bütün şirketlerin bu konuya ilgi duyduğuna dikkat çeken Işım, “Finans ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, iş zekâsına yönelik taleplerin sektör bağımsız, orta ve büyük ölçekli şirketlerden geldiğini görüyoruz” dedi.
Likya Teknoloji Yönetici Ortağı Ayhan Demirci, iş zekâsı alanındaki hizmetlere doğal olarak telekom, bankacılık, sigorta,  perakendecilik gibi ‘veri yoğun’ sektörlerdeki büyük ölçekli şirketlerin ilgisi ön planda olduğunu belirtirken, eklemeden geçmedi: “Ancak giderek artan rekabet koşulları tüm sektörlerdeki şirketleri iş zekâsı araçlarını daha yoğun ve etkili kullanmaya itiyor. Dünyadaki eğilim de bu yönde. Ticari olmayan kurumların da artan veri hacmi ile birlikte iş zekâsı çözümlerine yöneldikleri bir gerçek.” SAS Kıdemli Danışmanı Dr. Pelin Bozkurt’a göre, iş zekâsı çözümlerine en çok yatırım yapan sektörlerin başında telekomünikasyon, bankacılık ve finans, perakende ve kamu kurumları gelmesine rağmen, eğitimden sağlığa, enerjiden üretime tüm sektörlerde ve her ölçekteki şirketlerde bu uygulamaları hayata geçirmek mümkün.

ŞİRKETİN
BİLGİYE BAKIŞI BELİRLEYİCİ
Navigator İş ve Bilgi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cenk Bıçakçı, bu yapıya ilgi gösteren şirket sayısındaki artışı şöyle örnekledi:
“Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler için müşteri kârlılığı, satış cirolarının değişim yüzdesi gibi analizler çok önemli. Küçük ya da büyük ölçekli tüm şirketlerin ileriye dönük karar alabilmeleri için ellerindeki veriyi doğru analiz etmeleri gerek. Bu noktada iş zekâsı çözümleri devreye alınarak, doğru ve sağlıklı veri analizleri yapılabiliyor. Müşterilerimiz arasında 5 kullanıcısı olan şirketler de var, 500 kullanıcısı olan şirketler de.”
BI Technology Genel Müdürü Ruhver Barengi’ye göre, hemen her sektörde ve her ölçekte kurumun iş zekâsı çözümlerine ilgisi var. Ama asıl konu; sektör ve ölçekten bağımsız olarak şirketin bilgiyi stratejik bir araç olarak kullanma isteği ve buna bağlı olarak, kurum kültürünün bu konuda yeterli olgunluğa erişip erişmediği. Bu isteğin, hemen her sektör ve ölçekteki şirketten artık gelebildiğine değinen Barengi, “Bununla birlikte, eğer ekonomideki ağırlıklar düşünülecek olursa, her zamanki gibi finans, telekom ve perakende sektörlerinin daha lokomotif rolü olduğunu görüyoruz. Son olarak üretim sektörünün konuya gösterdiği ilginin geçmişle karşılaştırıldığında çok daha yukarıya eğilim gösterdiğini izliyoruz” bilgisini paylaştı.

Yalkin Yanik‘Süreç zekâsı’ uygulamaları ön planda

Kurumsal yapıların düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için süreç zekâsı uygulamaları ile toplanan verinin, anlamlı bir ‘bilgiler bütününe’ dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu belirten Software AG webMethods Teknoloji Birimi Müdürü Yalkın Yanık, “Bu anlamda birçok şirketin kurumsal süreçlerinde iyileştirmeye gidebilmesi için süreç zekâsı uygulamalarına ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz” dedi. Yanık şu bilgileri verdi:
“Özele baktığımızda ise siparişlerin gözlenmesi, ilgili KPI’ların ölçülmesi, kurumsal uygulamaların işleyişinin net bir biçimde görülmesi ve operasyonlar ile yönetim süreçlerinin bütünleştirmesinin sağlanması adına getirdiği çözümlerle süreç zekâsı; telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, sigorta ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin en birincil ihtiyaçları arasında bulunuyor.”
ETİKETLER : Sayı:835

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics