Dosya 19 AĞUSTOS 2011 / 14:46

ŞİRKETLERİN YENİ VAZGEÇİLMEZİ

Şirketlerde gerek kendi iç yapıları gerekse rekabet noktasında önemli faydalar sağlayan, hızlı, doğru ve güncellenmeye uygun analizler ortaya koyan iş zekâsı uygulamaları genelgeçer bir eğilim olmaktan çok, şirketlerin ayrılmaz bir yapıtaşı olacak gibi görünüyor. Anadolu Bilişim Hizmetleri Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan M. Karaman’a göre, bu süreci destekleyen bazı gelişmeler var. Kurumsal veri hacmindeki hızlı artış ve kullanıcı dostu sistemlerin yaygınlaşması ise bunlardan sadece birkaçı. İnternet ve mobil teknolojilerin kurumsal sistemlere bütünleştirilmesi ile şirketlerin elindeki veri hacmi artarken kurumlar, pazarda kendi durumlarını ve rakiplerin pozisyonunu daha iyi değerlendirebilecek analitik bilgiye ihtiyaç duyuyor. Karaman, iş zekâsı yazılımlarının da tam bu noktada profesyonellere ve yöneticilere geçmişin raporlama ve analitik yazılım araçlarına oranla çok daha kapsamlı bulgular sunduğuna dikkat çekti.
Bimsa İş Zekâsı Danışmanı Altay Rodoplu da benzer bir yorumu şu sözlerle yaptı: “Bugün nasıl ERP sistemleri rekabetçi bir piyasada başarıyı elde etmek isteyen bir şirket için şartsa, bugünden sonra da bu ERP sistemlerinin üstüne konumlandırılacak iş zekâsı çözümlerini kullanmak şart olacak.” Rodoplu’ya göre, mobil teknolojideki gelişmeler ve sosyal medya kullanımı da iş zekâsına olan ilgiyi daha da artıracak.

TÜRK ŞİRKETLERİ, ÖNEMİNİ ANLADI
Dünyada bilişim sektörünün sözlüğüne 90’lı yılların sonunda giren iş zekâsı kavramı, son yıllarda Türkiye’de de geniş uygulama alanı bulmaya başladı. SAS Kıdemli Danışmanı Dr. Pelin Bozkurt, dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de aynı oranda, yani yüzde 10 – 12 seviyesinde büyüme yaşandığını belirtti ve ekledi: “Türk şirketleri, iş zekâsının önemini son yıllarda daha ciddi bir biçimde kavramaya başladı.” Bu yapıda, özellikle çok uluslu şirketler ve büyük ölçekli şirketler Türkiye’de bu kavramın yayılmasında öncülük ettiler.
Bu konuya yatırım yapan şirketlerin elde ettikleri faydalar da çok net. İş zekâsı çözümlerine yatırım yapan şirketler daha hızlı, daha doğru iş kararları alıyor, müşterileri ve tedarikçileri ile daha kârlı ilişkiler kuruyor, yönetmeliklere uyum sağlama, farklılık yaratma, araştırma-geliştirme ve daha iyi ürünler üretme konularında başarılı oluyorlar. Bozkurt, “Günümüzde özellikle kârlılık odaklı kurumlar iş zekâsı çözümlerinden çok daha etkin biçimde yararlanıyorlar” dedi ve önümüzdeki dönemde Türkiye’de pazarın daha da büyüyeceğini öngördü.
ETİKETLER : Sayı:835

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics