Dosya 14 MART 2010 / 18:00

Sistemlerle bütünleşebilen ERP yapısı

IFS Türkiye Kurucu Ortağı Ergin Öztürk, ERP’de kullanıcı verimliliği, bütünleşme,  açık sistemler, PLM ve uzman çözümlere doğru gidiş eğilimlerinin öne çıktığını dile getirdi. Öztürk, bu eğilimlerle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Gartner gibi araştırma şirketleri ERP maliyetlerinin ağırlıkla son kullanıcıların bu sistemleri yeterince verimli kullanamamasından kaynaklandığını ortaya koydu. Son kullanıcılara yeterli eğitimin verilmemesi, dahası kullanışlı ve anlaşılır olmayan ERP arayüzleri, verimli kullanımı önleyerek sistemlerin aksamasına ve hatalara yol açabiliyor. Eskiden bir ERP uygulamasında sadece satış planlama ve üretim gibi temel fonksiyonların olması yeterliydi. Günümüzde ise müşteriler artık ERP tedarikçilerinden üretim makineleri veya ölçüm cihazları ile bütünleşebilen yazılımlar talep ediyor.
Microsoft Dynamics İş Çözümleri Ürün Müdürü Berkhan Esmer, ERP uygulamalarının işletme genelinde bütün iş süreçlerine dokundukları için çalışanların bilgiye erişimini kolaylaştıran tüm teknolojileri desteklemek zorunda olduğunu vurguladı. Örneğin, saha çalışanları mobil cihazlar üzerinden ERP sistemine ulaşmak isteyebilecekleri gibi bu tip çözümlerin, şirket dışından uygulamalara internet üzerinden erişmek zorunda olan tedarikçilerin ve müşterilerin işlerini de kolaylaştırması bekleniyor. Esmer, şirketler rekabet ortamında bu kapsamlı yatırımları yaparken kurulum, yönetim ve sonraki geliştirme ihtiyaçları açısından sorun yaratmayan yalın çözümleri tercih etme eğiliminde olduğuna değinirken, “ERP kurulumu yapan şirketler, sadece kendi iç süreçlerini değil ekosistemlerindeki tüm süreçleri de sisteme dahil etmek istiyorlar. Sadece şirket değil çevresindeki ekosistemde çok önemli” dedi.
SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Erdem Şekeroğlu da Türkiye’de ERP pazarının önümüzdeki yıllarda gelişeceği ve büyüyeceği görüşünde. Şekeroğlu, “Kriz döneminde özellikle KOBİ’lerde askıya alınan ERP projelerine hız verilmesiyle birlikte hareketlenme yaşanacaktır. Dünya pazarında gelişmekte olan ülkelerde halen ERP projelerine ağırlık veriliyor. Gelişmiş ülkelerde ise ERP pazarında durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz” diyor.
Model Business Solutions Genel Müdürü Atilla Zeybek, uygulama kapsamında, uyarlama esnekliğine, kullanım ve öğrenim kolaylığına sahip; sağlam bir altyapı üzerinde çalışan ve tecrübeli bir ekip tarafından desteklenen; müşteri ilişkileri  tedarik zinciri yönetimi, operasyonel planlama, dış uygulamalarla bütünleşme ve esnek veri analizi araçlarına sahip; açık kaynak kodlu kurumsal çözümlere ihtiyacın arttığını söyledi.
Datamarket Kurucu Ortağı Vildan Özdemir, artık web tabanlı yeni nesil ERP’lerin şirketin tüm süreçlerini bütünleştirdiği gibi, şirketi dış dünya ile de bütünleştirdiğini, şirketlerin iş süreçlerini tedarikçileri ve müşterileriyle paylaştıklarını söyledi. Özdemir, “ERP’ler  veri toplama kaynaklarıyla beslenebiliyor, el terminalleri, cep telefonları, elektronik cihazlar ERP’lere erişiyor, veri gönderiyor ve veri alıyor” derken dünyada ERP pazarının daha çok gelişmekte olan ülkelerde büyüdüğünü, Türkiye’nin de bu kategoride olduğu için pazarın Türkiye‘de de geliştiğini belirtti.
Netsis Genel Müdür Yardımcısı Timur Turgutlu’ya göre de rekabette öne çıkmak ve değişikliklere ayak uydurmak isteyen kurumlar, ERP yatırımı yapmaya devam ediyor. Şirketlerin ihtiyaçlarının farklılaşması ve yeni teknolojiler, ERP uygulamalarının da yenilenmesine yol açıyor. Önümüzdeki yıllarda bulut bilişim ve SaaS kavramları öne çıkıyor.  Öne çıkan diğer kavramlarsa, şirketlerin internet üzerinden satış ve pazarlama yapması için altyapılarını hazırlamalarını sağlayacak B2B ve B2C çözümleri olacak.
Pazarın geleceği ile ilgili rekabetçi bir ayrışma yaşanacağını düşünen Oracle Türkiye İş Uygulamaları Satış Müdürü Öner Naçar, büyük ölçekli kuruluşların hali hazırda ERP yatırımlarını tamamladıklarından, spesifik süreçlerle ilgili olarak ileri düzey uygulamaların peşinde olacaklarını söyledi. Naçar, “Bu süreçler ürün ömrü, lojistik, ana veri, satış ağı, tedarik ağı, talep yönetimi alanlarında uzman yazılım ürünlerinin yatırımı ve mevcut çekirdek ERP yapısına bütünleştirilmesi şeklinde ayrışacak. Küçük ve orta ölçekli kuruluşlarda ise düşük maliyetli, yüksek performanslı, hızlı devreye alınan, tüm süreç ihtiyaçlarını karşılayan ERP çözümlerine talep artacak. Bulut bilişim kullanımı da yaygınlaşıyor.” dedi.

sistemlerle1“Mobil cihazlarla bütünleşik ERP yazılımları önem kazandı”

İnnova İş Çözümleri Grup Yöneticisi Feyza Narlı Güleç, ERP çözümlerine olan talebin artık ihtiyaç bazlı şekillendiği, bu noktada da sağlıklı ve esnek bir modüler yapı sunan ERP çözümlerinin ön plana çıktığı görüşünde. Güleç, “ERP şirketleri çözümlerini daha hızlı ve maliyet etkin şekilde müşterilerine ulaştırabilmek için yeni yöntemler geliştirmeye başladılar. Son olarak da web tabanlı, sunucu katmanında farklı işletim alternatiflerini destekleyen, mobil cihazlarla bütünleşik ERP yazılımları hızla önem kazandı” dedi.

“Yakında hepsi tek bir kavram altında birleşebilir”

Oytek Kurumsal Kaynak Planlama Müdürü Baran Şaşmaz’a göre, ERP BT içinde en çok değişim gösteren ve en hızlı kabuk değiştiren alanlardan biri olma. Şaşmaz, “Mobil cihazların ve mobil uygulamaların artık çok daha sık kullanıldığını gözlemliyoruz. ERP’nin bu uygulamalarla basit şekilde bütünleşip daha geniş bir ağ oluşturarak standartlarını genişletmesi ve bu mobil uygulamaları da bünyesine katıp, komple bir kurumsal çözüm olabildiği bir gerçek. ERP sınırlarını çok daha genişletmiş durumda. ERP’nin birden çok platformda da çalışsa, bir kurumun tüm iş süreçlerini kapsayan büyük, bütünleşik bir sistem haline dönüştüğünü görüyoruz. ERP projelerini, işletmeler için tek ve büyük bir bilişim projesi olarak görüyoruz. MRP zamanla MRP II oldu. ERP’ye tedarik zinciri yönetimi, kurumsal zekâ ve müşteri ilişkileri yönetimi eklendi, adına da ERP II dendi. Öngörümüz teknoloji ve müşteri ihtiyaçları bu hızla gelişmeye devam ederse; yakında hepsi tek bir kavram altında birleşir ve geriye sadece bu birleşimin adını koymak kalır” dedi.

sistemlerle2“Yakında hepsi tek bir kavram altında birleşebilir”

Oytek Kurumsal Kaynak Planlama Müdürü Baran Şaşmaz’a göre, ERP BT içinde en çok değişim gösteren ve en hızlı kabuk değiştiren alanlardan biri olma. Şaşmaz, “Mobil cihazların ve mobil uygulamaların artık çok daha sık kullanıldığını gözlemliyoruz. ERP’nin bu uygulamalarla basit şekilde bütünleşip daha geniş bir ağ oluşturarak standartlarını genişletmesi ve bu mobil uygulamaları da bünyesine katıp, komple bir kurumsal çözüm olabildiği bir gerçek. ERP sınırlarını çok daha genişletmiş durumda. ERP’nin birden çok platformda da çalışsa, bir kurumun tüm iş süreçlerini kapsayan büyük, bütünleşik bir sistem haline dönüştüğünü görüyoruz. ERP projelerini, işletmeler için tek ve büyük bir bilişim projesi olarak görüyoruz. MRP zamanla MRP II oldu. ERP’ye tedarik zinciri yönetimi, kurumsal zekâ ve müşteri ilişkileri yönetimi eklendi, adına da ERP II dendi. Öngörümüz teknoloji ve müşteri ihtiyaçları bu hızla gelişmeye devam ederse; yakında hepsi tek bir kavram altında birleşir ve geriye sadece bu birleşimin adını koymak kalır” dedi.

sistemlerle3“ERP artık sadece şirket içi bir yazılım olmaktan çıktı”

Detaysoft Genel Müdürü Bora Dündar’a göre, ERP 1960’lı yıllarda başlayan bir evrimin son halkası. Büyük şirketlerde üretim yapan şirketlerde stok ve envanter kontrolü için kullanılan yazılımlarla başlayan bu süreç, malzeme ihtiyaç planlamaları ile devam etti. Bugün ise ERP, üretimin yanına tedarik zinciri, mali ve insan kaynakları süreçlerini de ekleyerek bir bütün haline geldi. Bu değişime yön veren ekonomik ve teknolojik gelişmeler ERP’nin ikinci fazına girmesini sağladı; birleşmeler ve internet teknolojisi ERP’yi şirket içi yazılım olmaktan çıkardı ve kurumlar arası etkin bir sistem olmaya itti. Dündar, “Tabii ki 2000’li yılların başında yaşanan gözalıcı patlama geride kaldı. Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde daha olgunlaşmış bir pazar ve ERP yatırımından ne istediğini bilen ve bu sonuçları ölçebilen daha bilinçli bir müşteri yapısı göze çarpıyor. Müşteri artık direksiyonda” dedi.

sistemlerle4“Kurumsal yazılım pazarı büyüyecek”

Kurumsal yazılım pazarının büyüyeceğini öngören IAS Türkiye Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu, önümüzdeki birkaç yıl içinde KOBİ’lere yönelik, yatırım geri dönüş oranı yüksek, hızla devreye alınabilecek, hazır çözümler sunan şirketlerin rakiplerinin önüne geçeceğini dile getirdi. Ferhatoğlu, “Her ne kadar SAAS ve Cloud Computing çözümlerinin 2010’da artacağını düşünsek de  beklenen ilgiyi görmeye 2-3 sene içerisinde başlayacağını tahmin ediyoruz. Bunun sebebi büyük şirketlerin birçoğunun bilişim altyapılarını Cloud Computing yaklaşımına çevirmek yerine mevcut yatırımların bakımlarını yaptırarak devam edecek olmaları. Aslında büyük ölçekli şirketlerden çok KOBİ’lere uygun. En büyük engel KOBİ’lerin verilerini kendi bünyelerinde tutma konusundaki ısrarları” dedi.
ETİKETLER : Sayı:762

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics