Dosya 18 ARALIK 2011 / 17:53

Sosyal ağlarla bütünleşen iş modelleri

Sosyal medyanın kullanım oranları artık herkes tarafından biliniyor. Bu alandaki ticari yükselişi görebilmek içinse araştırmalara göz atmak yeterli. Gartner’ın Ekim ayı başında açıkladığı bir araştırma raporuna göre 2010 yılında 7,3 milyar dolarlık bir ciro elde eden sosyal medya sektörü 2011 yılını 10,3 milyar dolar ile kapatarak yüzde 41,4’lük bir sıçrama elde etmiş olacak. Raporda yer alan tahminlere göre bu rakam 2012’de 14,9 milyar dolara, 2015 yılında ise 29,1 milyar dolara ulaşacak. Yine bu yılı 5,5 milyar dolar ile kapatan sosyal medya reklamcılığının da önümüzde yıl 8,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Diğer bir deyişle her yıl en az yüzde 40 oranında büyüyen ve büyümeye devam edecek bir pazardan söz ediyoruz. Bu rakamlar söz konusu olduğunda şirketlerin de sosyal platformlara bakış açısı değişiyor. O ya da bu şekilde tüm şirketler bu alanda etkinliğini artırarak doğrudan veya dolaylı bir fayda elde etme peşinde koşuyor.

Bedava reklam alanı olarak görmeyin
Şirketlerin sosyal platformlara bakış açısı kurumdan kuruma değişiyor. Bugün gelinen noktada bazı kurumlar bu yabancıya kapılarını tamamen kapalı tutarken bazılarıysa iş süreçleriyle en iyi şekilde bütünleştirecek en iyi yolları arıyor.
Şirketlerin sosyal medya kullanımındaki en ilkel davranış biçimi ‘hesap açmak’ ve takipçi / arkadaş sayısını artırarak bu kitleyi boğarcasına içerik bombardımanına tutmak. Sosyal medya uzmanları ve bu alanda başarılı olmuş sektör temsilcilerinin en önemli mesajı sosyal medyanın bedava bir reklam alanı olarak görülmemesi. Çünkü onlara göre sosyal platformlarda şirketlerin mesajlarını almaya can atan insanlar yok. Bu doğrultuda şirketlerin önümüzdeki dönemdeki sosyal alana geçiş süreçlerinde daha sağlıklı yöntemleri benimsemesi gerektiği açık.

E-postanın sonu yakındır
Diğer taraftan küresel olarak bakıldığında şirketlerin iç yapılarında da sosyal medyanın getirdiği değişikliklerin görülebildiğini söyleyebiliriz. Önceleri katı kurallar koyarak çalışanlarını sosyal medyadan uzak tutmaya çalışan şirketler artık bu kaçınılmaz bütünleşmeyi faydaya çevirmeye çalışıyor.
Gartner raporlarına göre 2014 yılında, dünyadaki çalışan kesimin yüzde 20’si iletişimini sosyal ağlar üzerinden yapacak. Diğer bir yönden ele alındığında e-postanın devri kapanacak ve e-postanın yerini alan ‘sosyal mesajlaşma’ iş yapış biçimlerini bile büyük ölçüde etkileyecek.

Şirketin yeni iletişim formu: Twitter

Kurumların medya takip ajanslarından beklentisi artık sadece gazetelerdeki ve TV kanallarındaki haberlerin toplanması değil. Aynı zamanda sosyal medyanın da anlık olarak takip edilmesi ve gerekli müdahalenin hemen yapılabilmesinin sağlanması. Çünkü bilgi paylaşımının miktarının ve hızının artması olumlu etkileyebildiği gibi markalara büyük zarar da verebiliyor. Bir kişi tarafından hakkınızda yazılmış tek bir olumsuzluk birkaç ‘Retweet’ hamlesiyle saniyeler içinde yüzlerce kişiye ulaşabiliyor. İşte şirketlerin son dönemde odaklandığı konuların başında bu geliyor. Üstelik birçok kurum takiplerdeki verimini artırmak için büyük kaynaklar ayırıyor ve buradan gelen çağrılara öncelik veriyor.
ETİKETLER : Sayı:850

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics