Dosya 20 ŞUBAT 2011 / 18:00

Süreçlere farklı yönden bakmanın zamanı geldi

Artık günümüzde sadece veritabanında tutulan değil; e-posta, metin, elektronik doküman, çağrı merkezine gelen sesli mesajlar, internet ortamındaki içerik gibi yapısal olmayan veri kaynakları da iş süreçlerinin içerisine giriyor ve iş zekâsı araçları tarafından sorgulanır hale geliyor. Veri madenciliği çalışmalarının bu tarz veri içeriklerini destekler teknolojilerle donatıldığını kaydeden Obase Genel Müdürü Bülent Dal, şunları belirtti:
“Gelecekte bağımsız iş zekâsı uygulamaları değil, iş süreçleriyle bütünleşik iş optimizasyonu ve planlamaya yönelik operasyonel süreçlerle bütünleşik iş zekâsı uygulamaları ön plana çıkacaktır. Mobil cihazlarda iş zekâsı ile stok durumu sorgulanıp sipariş verilebilecek, iş süreçleri yönetimi fonksiyonları ve iş zekâsı iç içe girecektir.”
Oracle İş Zekâsı Çözümleri Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Satış Yöneticisi Emir Türkmen ise şunları kaydetti: “Bütünleşme, iş zekâsı ürünlerinde, görsellik kadar istenen bir özellik. İş zekâsı raporlarının mevcut sistemlerin işleyişiyle bütünleştirilebilmesi, hatta uygulamanın içerisinden çağrılabilmesi, iş zekâsı üzerinden aksiyonlar alınması, işlerin tetiklenmesi, operasyonel uygulamaların web servislerinin çağrılması gibi işler artık standart özellikler arasında. Böylelikle döngü tamamlanıyor ve kullanıcılar analizden operasyonel işlere veya operasyonel işlerden analizlere ilerleyebiliyorlar.”
SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, “İş zekâsı uygulamaları, teknolojinin her
uygulama alanında olduğu gibi, buna bağlı süreçlerin ve proje üzerinde çalışacak kişilerin uyumuyla birlikte başarıya ulaşıyor. Dolayısıyla bu üç faktörün uyumu ön plana çıkıyor”
derken, Teradata Türkiye Genel
Müdürü Murat Yılmaz ise şunları kaydetti:
“Kurum içi süreçlerle etkileşimi sağlayabilmenin en önemli yolu, veriyi derinlemesine arşivlerken bulunduğu yerde sorgulanabilir ve sonuç üretebilir olmasına imkan tanımaktır. Kurumun tüm birimlerine ve uygulanan süreçlere hitap eden ortak bir veri platformu iş zekâsı maliyetlerini azaltacağı gibi, süreçler sonucu ortaya çıkan veri setinin kurum için daha değerli olmasına imkân tanıyacaktır.”

SÜREÇLER HEDEFLERE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLİR
Detaysoft İş zekâsı Birim Yöneticisi Hayrettin Ustabaşı’nın görüşleri ise
şöyle:
“İş zekâsı uygulamalarıyla şirketler, süreçlerin tamamını farklı bakış
açılarıyla analiz edip karlılık artırıcı, üretim maliyetlerini düşürücü, pazarlama faaliyetlerinin artırılması gereken ürün seçimi, pazar payı analizi gibi önemli analizleri kolayca gerçekleştirerek elde edilen sonuçlara göre aksiyon almalarını sağlar. Süreçler konulan hedefler doğrultusunda değiştirilebilir, iyileştirilebilir ve sonrasında tekrar iş zekâsı uygulamaları ile analiz edilebilir.”
İş zekâsı uygulamalarının günümüzde sadece üst düzey yönetimsel bilgi sistemi özelliğinin ötesinde, operasyonel mükemmelliği sağlamak üzere firmaların tüm iş süreçlerine etkin bir şekilde dahil olması kaçınılmaz olmuştur. Smartiks Iş Zekâsı ve Özel Çözümler Direktörü Nurettin Şendoğan’ın verdiği bilgilere göre örneğin; çağrı merkezi çalışanının cevapladığı telefon çağrısı ile bütünleşik bir CRM çağrı merkezi otomasyonuyla, çalışanın karşısındaki ekrana arayan numaranın ait olduğu müşterinin isminin gösterilmesi fonksiyonu çalışan-müşteri etkileşimini sistemsel düzeyde başlatmış olur. Bu süreci destekleyici operasyonel iş zekâsı, aynı ekran üzerinden müşteri ile ilgili son 5 problem bildirimi ve sonuçları, hizmet / ürün kullanım devamlılığı ve çeşitliliği, hizmet ödeme performansı, müşteri memnuniyet anketi sonuçları gibi ölçülebilir verileri görsel açıdan da desteklenmiş bir kokpit ile çağrı merkezi çalışanına gösterildiğinde, müşteriye verilecek hizmetteki yaklaşım ve özveriyi belirlemede iş zekâsının müşterinin ses tonundan daha etkin bir rol oynaması sağlanabilmektedir. Kişisel inisiyatif ancak güçlü ve bütünleşik bir iş zekâsı mimarisiyle minimize edilebilmekte, seçimler yapmaktan ziyade donanımlı bir destek sayesinde etkin kararlar verilebilmesi sağlanmaktadır.
ETİKETLER : Sayı:809

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics