Dosya 22 OCAK 2012 / 15:27

Tek dinamik sosyal ağlar değil

Bulut altyapısının temel ünitesinin sunucu olduğunu belirten Cloudturk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı, “Günümüzde sunucular fiziksel ya da sanal olabilir. Fiziksel sunucular, her biri tek başına birer bilgisayar olan birimlerden oluşur. Sanallaştırma ise büyük ve tek bir fiziksel sunucu kümesinden istenilen oranda faydalanılmasını sağlıyor. Böylece bulut teknolojisi ile güvenli ve düşük maliyetli olduğu kadar esnekliğin de artırıldığı bir çözüm yaratılır. Şirketlerin bilişim teknolojileri yatırımları önemli riskler taşımaktadır. Şirketler bu gerçeklikten yola çıkarak bilişim teknolojilerinden dış kaynaklar vasıtasıyla yararlanmaya başlamışlardır” dedi.
DDN Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Bayburs’a göre yüksek performanslı bilgisayarlar, canlı bilimi araştırmaları, web ve bulut içerikleri, profesyonel medya, iç güvenlik ve istihbarat büyük veri çözümlerine yönelmesini beklenen alanlar. İçerik yönünden zengin ve yüksek büyümeli bu ortamların en yüksek sistem ölçeklenebilirliğini, verimliliğini ve kolaylığını elde etmesini sağlayan veri depolama ve işleme çözüm ve hizmetlerinde öncü servis sağlayıcısı konumunda olmaya devam edeceklerini iddia eden Bayburs, “İşletmelerin bilgileri arasından değer çıkarmalarına ve sonuca ulaşmalarına olanak tanımalarında öncü olacağız. Dünya çapında kritik görevli binlerce ortamda kullanılan DDN çözümleri, günümüzün bilgiye dayalı işletmeleri için rekabetçi iş avantajı sağlamak adına dünyanın en ölçeklendirilebilir veri merkezlerinde tasarlanmış, düzenlenmiş ve kendini kanıtlamıştır. Müşterilerimiz arasında dünyanın önde gelen çevrimiçi içerik ve sosyal ağ sağlayıcıları, yüksek performanslı bulut ve dağıtımlı hesaplama, genetik ve yaşam bilimleri, medya prodüksiyon organizasyonları ve emniyet ile istihbarat organizasyonları bulunmaktadır” şeklinde görüş belirtti.

Glasshouse Türkiye Satış Yöneticisi İlter İnanç’a göre ise günümüzde finans ve telekom sektörü şirketleri büyük veri çözümlerine geçmeye başladılar bile. Zaten büyük olan verilerinin yönetimini yeni teknolojiler ile destekleyecek. Bulut teknolojisinin gelişip, olgunlaşması sonucunda her sektörden ve büyüklükteki şirketler büyük veri çözümlerini kullanacak.
Kurumların giderek daha da artan bilgi yığınlarının arasında rekabette belli oranda öne çıkabilmeleri için gelecekte yapmaları gerekenlere odaklanmaları gerektiğini belirten IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, “Ölçeği ve içerisinde bulunduğu sektör fark etmeksizin tüm kurumlar, doğru ve verimli karar alabilme, yığınsal verileri bilgiye dönüştürmek ve bu verilerin avantajlarından faydalanma gibi konulara büyük önem veriyorlar. KOBİ’lerin de en az büyük ölçekli şirketler kadar yoğun bilgi akışı içerisinde doğru kararlar almaya ihtiyaç duyduğunu önemle vurgulamakta fayda var. Gerek dünyada, gerekse ülkemiz ekonomisinde yüzde 60’dan fazla paya sahip KOBİ’lerin ülkelerin gelişimi için de iş yapış şekillerini, kaynak kullanımlarını değiştirmeleri ve yeni fırsat alanlarına yönelmeleri gerekiyor” dedi.

Bilgi birikimi paylaşılmalı
Her ölçekte şirketin bilinen nedenlerden dolayı büyük veri çözümlemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Likya Teknoloji Yönetici Ortak Hakan Sarıbıyık, “İleride de bu ihtiyaç devam edecek. Tabii ki şirketin kaynaklarının makine, işgücü, bilgi birikimi ve genellikle pahalı ürünlerin kullanımı gerektiren bu konu için yetersiz olması durumunda ana konusu bu olan şirketlerden bu hizmeti çeşitli yollardan alabileceğini düşünebiliriz. Bu yollardan birisi bulut bilişimdir. Diğeri ise doğrudan bilgi satın alma yoludur. Tabii ki bu yol konunun ülkemizde olgunlaşması sürecinde hukuki olarak da tartışılacaktır. Kişilerin özel hayatına müdahale son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok duyarlı olunan bir konudur. Bu nedenle hukukçuların da daha çok söz aldığı bir tartışma ortamına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
Microsoft İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun’a göre büyük veri çözümleri için kurumların ölçeğinden daha çok ihtiyaçlarını baz almak daha doğru sonuçlar doğurabilir. Büyük veriye dahil olan önemli ölçüdeki yapısal olmayan verilerin pek çok kurum tarafından, kurumun büyüklüğünden bağımsız olarak üretildiğine de değinen Utkun, “Burada araştırılması gereken kurumun vizyonu ve hedefleri doğrultusunda yapısal olmayan bu veriyi kendisi için ne zaman bilgiye dönüştürmek istediği. Yine her konuda olduğu gibi burada daha hızlı davranabilen ve yeni teknolojilerden daha hızlı çözüm üretebilen kurumlar, bugünün rekabetçi pazarında daha önde oluyorlar” dedi.

“Herşey sosyal
medya değil”
Günümüzde büyük verinin daha çok sosyal medya tanımı ile ilişkilendirildiğini belirten Oracle Türkiye Satış Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Kadir Uyar, “Ancak büyük veri uygulamaları çeşitli veri kaynaklarından gelen veriyi toplayabilmektedir. Bu kaynaklar; akıllı evlerdeki ölçüm cihazları, taşınmakta olan ürün takip sensörleri, kullanılan tıbbi tedavi ve ilaç analiz verileri vs. olabilir. Tüm bu büyük veri uygulamalarının ortak noktası ise saniye mertebesinde gerçekleşen milyonlarca olayın takip edilmesi ve gerçek zamanlı yanıt alınması gerektiğidir. Örneğin; elektrik dağıtım şirketi, ani bir ihtiyaç oluştuğunda hızlıca bunu yakalamalı ve yedek kaynaklarını devreye almalıdır. Bu alanda en büyük büyümeyi gösteren mobil lokasyon bilgisi üzerine faaliyet gösteren şirketlerdir. Özetleyecek olursak, kısa sürelerde büyük veri akışı ile karşı karşıya kalan ve bu veriyi hızlıca analiz edip gerekli aksiyonu gerçekleştirmeyi hedefleyen her türlü ölçekteki şirketlerin büyük veri çözümlerine yönelmeleri hedefleniyor” şeklinde görüş belirtti.
Şirketler ve kurumlar açısından bakıldığında bu konunun iki yönlü olarak ele alınacağını tahmin ettiğini ifade eden Oytek Teknolojik Hizmetler Veritabanı Hizmetleri Müdürü M.Cem Malkoç, “Burada üç kritik faktör var. Birincisi, şirkete veya kurumun ilerlemesi büyümesi için pozitif katkı ve mali kaynak oluşturacak yeni projeler yaratmak amacı ile yola çıkmak. İkincisi, ülkeye, insanımıza belki de doğaya fayda ve yarar sağlayacak projeler yaratarak öne çıkmak ve bu konuda Ar-Ge çalışmalarını başlatmak. Bu şekilde düşünüldüğünde büyük veri konusuna yönelmesi en olası şirket ve kurumların öncelikle topluma, ülkeye, insana ve doğaya katkı, hizmet ve değer sunan şirketler olacağı görüşündeyim” dedi.

Her ölçekte şirket ve kurumun büyük veriye yönelmek zorunda olduğunu belirten Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Bölge Teknoloji Müdürü A. Burak Sadıç, “Perakende, telekomünikasyon ve istihbarat alanlarında büyük veri zaten uzunca bir süredir değerlendiriliyor ve bu konuda önemli sonuçlar elde ediliyordu. Mobil iletişimin yaygınlığı ve taşınabilir cihaz patlaması sonucunda sosyal ağlar da bu kapsama girdi. Sağlık sektörü gibi sektörler de sırada bekliyor. Ebat vermek gerekirse kullandıkları verinin tipine göre gigabaytlardan petabaytlara kadar veri barındıran her türlü şirket ve kurum büyük veri kavramını ve bununla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli. Bu kavramın günümüz ekonomilerinde rekabete karşı avantaj sağlanabilecek en önemli araçlardan birisi olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor” dedi.
Teknotel ve Telehouse İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Duru Komaz ise bu konuda, “Büyük veri çözümleri, hemen her sektör için yarar sağlayacaktır. Başta kamu, perakende, sağlık, ulaştırma, e-ticaret, bankacılık ve finans olmak üzere, kurumsal çeviklik arayışındaki hemen her sektörde büyük veri çözümlerinin yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.
Teradata Türkiye Telekom Sektörü Çözüm Mimarı Mehmet Demirciler’e göre ise “Müşteri yönetimini satışın gerçekleşmesi ya da ürünün teslim edilmesi gibi sadece işlemsel ilişkiyle değil; web sayfası ziyaretleri, sosyal medya yorumları gibi etkileşim ilişkisiyle de yapmak isteyen bütün şirketlerin büyük veri çözümlerine yöneleceğini düşünüyoruz. Bunun yanında sensör verileri, cihaz verileri, coğrafik veriler, weblog verileri üzerinde analizler yapmak isteyen kurum ve şirketler de büyük veri çözümlerinden faydalanacaklardır. Sektörel olarak ise telekomünikasyon, hızlı tüketim, finans ve bankacılık alanlarında çalışan şirketler bu konuda diğer iş analitiği çözümlerinde olduğu gibi öncü olacaklar.”

Cenk SoyluogluÖlçeğimiz küçük, işimiz büyük

Ülkemizdeki şirketlerin sahip olduğu ortalama veri büyüklüklerinin gelişmiş ülkelerdeki şirketlerdekilerle karşılaştırıldığında oldukça mütevazı kaldığını belirten Arena Bilgisayar Kurumsal Ürünler Grup Müdürü Cenk Soyluoğlu, “Yine de ağırlıklı olarak medya, finans ve telekom sektöründeki büyük oyuncular ile kamu kurumları bu tip çözümlere günümüzde de ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Gelecekte artan veri miktarları ile daha orta ölçekteki kurumların da benzeri çözümlere ihtiyaçları olacaktır” dedi.

Tercihler hızla gelişecek

Intellica Çözüm Mimarı Yavuz Gökırmak’a göre önümüzdeki dönemde orta ve büyük ölçekli internet siteleri, geçmişe yönelik her işlemin kayıt edildiği ve bu yüzden verinin çok büyük boyutlara ulaştığı bankalar, telekom operatörleri ve internet servis sağlayıcıları gibi birçok şirket ve kurum büyük veri çözümlerine yönelecek. Şirketlerin farklı gereksinimlerle, büyük veri çözümlerini tercih edeceklerini de ifade eden Gökırmak, “Büyük veriye yönelimdeki önemli etkenlerden biri mevcut çözümlerin yavaşlığı ve yetersizliği oluyor. Stratejik bir karar vermek üzere, müşteri davranışlarıyla ilgili rapor isteyen bir yöneticinin raporu saatler sonra alması artık kabul edilebilir bir süreç değil. Büyük veri bu noktada daha karmaşık raporların, daha kısa sürede alınabilmesi olanağı sunuyor. Büyük veri kullanmada bir diğer etken de artan verinin depolanması ve işlenmesinin artan bir maliyetinin olmasıdır” şeklinde görüş belirtti.

Serdar Zeybek“Kamuda da kullanılıyor”

4S Teknoloji Çözümleri Grubu Teknik Lideri Serdar Zeybek, bu konuda şunları söyledi:
“Burada özellikle geriye yönelik verilerini saklamak ve işlemek zorunda olan, veri çeşitliliği, hacmi ve değeri yüksek olan, yıllık veri miktarları düzenli olarak artan, yıllık yeni veri miktarları terabayt seviyesinde olan kurum ve şirketlerin bu çözümlere geçmek için planlama yapacaklarını öngörüyoruz. Ayrıca kamu sektöründeki kurumların önümüzdeki yıllarda yüksek hacimli ve değişken verileri birbirleriyle daha kolay ve hızlı paylaşabilmek için bu konuya yatırım yapacağını öngörüyoruz.”

Onur ErtemMaliyetlere dikkat

TurkNet Sistem Birim Müdürü Onur Ertem’e göre büyük veri şirket ölçeğinden bağımsız olarak, şirketin faaliyet gösterdiği sektör, internet sayfası, sipariş, üretim, satış ve dağıtım otomasyon sistem ve yazılımları tarafından üretilen veriler, yasal mevzuat gereği saklanan işlem müşteri bilgileri  büyük veriye giden yolda atılan ilk adımlar. Hemen hemen tüm işletmelerin farklı ölçeklerdeki büyük veri çözümlerine ihtiyaç duyabileceğini belirten Ertem, “Büyük verinin saklanması ve yönetilmesi için gerekli altyapı ve işletme maliyetleri BT altyapı bütçesine oranı dikkate alınarak, yatırımın yapılması veya bulut bilişim servis modellerinin kullanılmasına karar vermede bir ölçü olacaktır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:855

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics