Dosya 09 NİSAN 2011 / 00:54

Teknoloji enerji şirketlerinin bugününü ve geleceğini değiştiriyor

Enerji sektöründe bilişim kullanımı alanındaki son gelişmeler dosya sayfalarımızda yer alıyor.

Dünyayı enerji yönetiyor desek abartmış olur muyuz? Bizce olmayız. Her işin kaynağında enerji var. Yatırımların, üretimlerin, yeniliklerin. Ve de tabii ki kargaşaların, kaosun, savaşların. Enerjinin önemi günden güne artarken, enerjiyle ilgili farklı alt başlıklar da devreye giriyor doğal olarak. Enerji verimlililiği, alternatif enerjiler mesela. Bir diğer önemli başlık ise enerjide teknoloji kullanımı.
Günümüzde enerji şirketlerini bekleyen birçok zorluktan belki de en önemlileri ve acil olanları artan enerji talebine bağlı olarak altyapı yatırımlarının yapılması ve iyileştirilmesi. Diğer büyük bir baskı ise karbon emisyonlarını azaltmak için fosil yakıtlar haricinde çözümlere gidilmesi. Şirketler daha çevreci, daha verimli çalışır, kaynakları en efektif şekilde kullanır olmak durumundalar.
Böyle olunca enerjinin önüne bir de “Akıllı” kelimesi geliveriyor. 2015 yılına kadar enerji şirketlerinin akıllı bir enerji sistemi oluşturabilmek için sayaçlar, iletim hatları ve iletişim için dünya genelinde 200 milyar dolar harcayacağı öngörülüyor. Akıllı sistemlerin kombinasyonu, bilgi teknolojilerinin daha iyi kullanımı ve müşterilerin aktif katılımı; enerji değer zincirinde üretimden, iletime ve perakende satışlara kadar faaliyet gösteren tüm oyuncuların iş yapış şekillerine büyük etki edeceği söyleniyor.
Diğer yandan yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara alternatif olarak vazgeçilmez bir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor. Fosil yakıtlara dayalı bir ekonomiden, düşük karbon ekonomisine geçilmesi gerektiği özellikle vurgulanırken, bu yüzden de yenilenebilir enerjiler ve bu enerjilere yönelik teknolojilerin önümüzdeki yılların dünyada ve Türkiye’de en hızlı yükselen sektörlerden biri olmaya aday olacağını tahmin etmek zor değil.
Şirketler tarafında ise dağıtımdan tanıtıma, müşteriyle birebir temastan kaynak yönetimine kadar artık teknoloji iş süreçlerinin tam da kalbinde artık. Bu artarak devam edecek.
ETİKETLER : Dosya Sayı:816

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics