Dosya 24 HAZİRAN 2012 / 15:34

Teknolojisiz sağlık olmaz…

Teknoloji ile sağlık alanında gelişen son uygulamalar bu haftaki dosya sayfalarımızda.

Sağlık hizmetlerinde kalitenin artması, vatandaş memnuniyetinin yükselmesi ve sağlık kuruluşlarının verimli bir çalışma ortamına kavuşmalarında bilişim teknolojilerinin önemi yadsınamaz. Bilişim teknolojilerinin medikal cihazlar ile oluşturduğu yakınsama da göz ardı edilmemeli. Teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan teknolojilerin temeli de artık bilişim teknolojilerine dayanıyor.
Tüm bu gelişmelere paralel olarak sağlık sektöründe teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün daha güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyuluyor. Bilgiye hızlı ulaşmak büyük önem taşıdığından, altyapı oluşturulurken uzun vadeli planlamaların yapılması gerekiyor. Tüm bunlar yapılırken; doktor, hemşire, teknisyen, hastane yöneticisi ve idari kadroların teknoloji okuryazarlığını da artırmak gerekiyor. Bu konuda hala istenilen ve beklenilen seviyelere gelmiş değiliz. Yoksa yapılan yatırımlardan istenilen verimi almak da hayal olabilir. Teknolojinin sağlık alanında daha fazla kullanılması, vatandaşa sunulan hizmetin kalitesinin artması süreklilik isteyen bir olay. Kalitenin artması sadece teknoloji yatırımı ile olmuyor, insana da sürekli yatırım yapılması gerekiyor. Özellikle aile hekimlerinin en büyük destekçisi bilişim teknolojileri olacak. Teknolojiye ısınma konusunda aile hekimlerinin de desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Öte yandan sağlık sistemlerinin hastalığın tedavisi odaklı olmaktan çıkıp, sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalığa yol açan risklerin azaltılması ve koruyucu sağlık odaklı olmaya yönelen gidişatı gibi konular da artık gündemimizde olmalı.
ETİKETLER : Dosya Sayı:877