Dosya 14 EKİM 2012 / 15:44

Tüm birimleri tek bir çatı altında buluşturan ERP yazılımları

Kurumların tüm birimlerini tek çatı altında birleştiren ERP ile ilgili son gelişmeler dosya sayfalarımızda.

Dünyadaki eğilimlere geç de olsa ayak uyduran Türkiye’de, 2000’li yılların başından beri ‘şirketlerin tüm birimlerini tek bir çatı altında buluşturan’ ERP yazılımları kullanılıyor. ERP yazılımlarının sadece büyük ölçekli şirketler arasında değil KOBİ’ler arasında da yaygınlaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

İş süreçlerinde odak noktası haline gelen bilgisayar yazılımlarından biri de ERP (Kurumsal Kaynak Planlama). KOBİ’lerin de son yıllarda tercih etmeye başladığı ERP uygulamalarında başarıya ulaşmanın yolu aslında biraz da şirketinizin ihtiyaçlarına uygun ERP uygulamasını seçmekten geçiyor. Uniteam İş Geliştirme  ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Duygu Demiral’ın da sözlerinden anlaşıldığı gibi artık daha çok KOBİ’lere ulaşmayı hedefliyor. KOBİ’lerin ERP uygulamalarına katılımı artsa da kullanım oranları henüz büyük ölçekli şirketlerin kullanım oranına ulaşmış değil. Çünkü KOBİ’ler ERP uygulamalarının maliyetlerinin yüksek ve uzun vadeli uygulamalar olduğunu düşünüyor. ERP uygulamalarının iş performansına katkılarına uzun vadede bakmak ve iş süreçlerini yönetim yapınıza uygun ERP’yi tercih etmek gerekiyor zira Gartner Türkiye Yönetici Ortağı Halil Aksu’nun da belirttiği gibi ERP uygulamaları şirketinizin en az 10 senesini etkiliyor. Dünyadaki ERP uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki oran dünyadaki ile boy ölçüşemese de KOBİ’lerin hedef kitle arasında öneminin artmasıyla ERP uygulaması kullanan şirket sayısı hızla artıyor.
Diğer taraftan ERP’nin çok gerekli bir yazılım olmadığını belirten Ebils’den Ahmet Esgin, işin aslının yönetişimden geçtiğini belirtiyor ve yönetişimi şöyle açıklıyor: “Yönetişim, yönetim+iletişim+bilişim teknolojilerinin iş ile örtüştürülmesidir. SCM, ERP, CRM gibi uygulamalara kafa yormaktansa Kurumsal Süreçlerin Yönetişimi’ni sağlamak gerekiyor. İnternet ve etrafında geliştirilen teknolojileri doğru algılayıp işle bütünleştirmek zorundayız.”
ETİKETLER : Dosya Sayı:892

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics